Porównanie skuteczności programu treningowego na bieżni podwodnej i naziemnej w zakresie kinematyki tułowia u pacjentów po udarze: randomizowane badanie kontrolowane

Zeinab M. Abdelrehim, Nahed A. Salem, Hossam M. El khatib, Mahmoud Y. Elzanaty

Zeinab M. Abdelrehim, Nahed A. Salem, Hossam M. El khatib, Mahmoud Y. Elzanaty – Comparing between the efficacy of underwater treadmill and over-ground treadmill training program on trunk kinematics in stroke patients: A randomized controlled trial. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 14-18

Streszczenie
Informacje wprowadzające. Zaburzenia chodu są powszechnym problemem klinicznym u pacjentów po udarze. Ruch tułowia, kontrola i symetria są ważnymi warunkami chodu. Kinematyka tułowia była rzadko badana podczas chodu. Cel. Niniejsze badanie przeprowadzono w celu porównania skuteczności programu treningowego na bieżni podwodnej (TTP) i naziemnej (TTP) w poprawie kinematyki tułowia podczas chodu u pacjentów po udarze mózgu. Projekt badania. Randomizowane badanie kontrolne. Metody. Czterdziestu pacjentów płci męskiej cierpiących na deficyty ruchowe w zakresie chodu po udarze zostało losowo przydzielonych do dwóch równych grup: grupa badana (A): poddawana programowi treningowemu na bieżni podwodnej. Grupa kontrolna (B) poddawana programowi treningowemu na bieżni naziemnej. Pacjenci obu grup byli oceniani pod kątem zakresu ruchu tułowia (ROM) podczas chodu za pomocą wideo w zwolnionym tempie i aplikacji goniometru na iPada. Ocenę przeprowadzono przed i po czterech tygodniach leczenia dla obu grup. Wyniki. Porównanie między grupami po leczeniu wykazało znaczny wzrost bocznego zgięcia tułowia w stronę dotkniętą chorobą i znaczne zmniejszenie bocznego zgięcia tułowia w stronę przeciwną podczas fazy podparcia ze wzrostem symetrii tułowia po obu stronach w grupie badanej (A) w porównaniu z grupą kontrolną (B). Wniosek. Bieżnia podwodna jest skuteczniejsza niż bieżna nadziemna, jeśli chodzi o poprawę kinematyki tułowia podczas chodu u pacjentów po udarze.
Słowa kluczowe
udar, kinematyka tułowia, bieżnia podwodna, bieżnia naziemna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim