Przeszkody napotykane przez obywateli Jordanii w zakresie udziału w sesjach fizjoterapii

Mohannad Hawamdeh, Saad Al-nassan, Amjad Shallan, Mohammad Etoom

Mohannad Hawamdeh, Saad Al-nassan, Amjad Shallan, Mohammad Etoom – The Obstacles that encounter Jordanian Citizens to Adhere to Physiotherapy Sessions. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 134-140

Streszczenie
Cel. Poznanie przeszkód, jakie napotykają pacjenci w Jordanii w zakresie stosowania leczenia fizykoterapeutycznego. Materiał i metoda. Na podstawie dostępnych przeglądów literatury opracowano ankietę. Badanie pilotażowe zostało przetestowane na małej próbie pacjentów fizjoterapii w jednym ośrodku, aby ocenić czas i łatwość uzupełnienia. Po zakończeniu badania pilotażowego przeprowadzono przegląd i modyfikację ankiety oraz opracowano ostateczną wersję elektroniczną. Wyniki. Badanie wykazało zróżnicowany poziom realizacji sesji fizjoterapeutycznych i zaleceń fizjoterapeuty. Uczestnictwo w sesjach fizjoterapeutycznych wynosiło około 54,3% i wahało się od 61,9% w sektorach rządowych do 80% w sektorach prywatnych. Jednak przestrzeganie zaleceń fizjoterapeutycznych było mniejsze i szacuje się, że wynosi około 50% (66,7% w sektorach rządowych i 60% w sektorach prywatnych). Wniosek. Badanie wskazuje, że istnieje wiele powodów, dla których obywatele Jordanii mają kłopot z uczestnictwem w sesjach fizjoterapeutycznych. Jednym z głównych powodów w ośrodkach prywatnych są koszty, ale istnieje wiele powodów, ograniczających realizację sesji i przestrzeganie zaleceń pacjentów zarówno prywatnych, jak i rządowych. Nie udało się określić faktycznej głównej przyczyny braku realizacji sesji fizjoterapeutycznych i przestrzegania zaleceń.
Słowa kluczowe
fizjoterapia, sesje, przeszkody
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim