Skuteczność mobilizacji wspomaganej tkanek miękkich w przypadku przewlekłej niestabilności

Marwa Mostafa Ahmed, Fatma Sedeek Amin, Magda Gaid Sedhom


Marwa Mostafa Ahmed, Fatma Sedeek Amin, Magda Gaid Sedhom – Efficacy of instrument assisted soft tissue mobilization on chronic ankle instability. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 162-170

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6m5D

Streszczenie
Cel. Badanie wpływu mobilizacji tkanek miękkich wspomaganej instrumentem (IAASTM) na ból w stawie skokowym, zakres ruchu, równowagę i wynik oceny stawu skokowego i stopy (FAAOS) u pacjentów z przewlekłą niestabilnością stawu skokowego.
Metody. Randomizowana kontrolowana próba. Ogółem zrekrutowano 50 pacjentów obu płci w wieku 16–30 lat z przewlekłą niestabilnością stawu skokowego i podzielono losowo na dwie równe grupy; Grupa (A) (grupa kontrolna) była poddawana tradycyjnej fizjoterapii (trening równowagi dynamicznej) przez 4 tygodnie. Grupa (B) (grupa eksperymentalna) była poddawana temu samemu tradycyjnemu leczeniu fizjoterapeutycznemu oraz mobilizacji IASTM przez 4 tygodnie. U wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę przed i po leczeniu za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS), goniometru, systemu równowagi Biodex i FAAOS.
Wyniki. Porównanie obu grup po leczeniu wykazało statystycznie istotne zmniejszenie wyniku w skali VAS, a także ogólnego wskaźnika stabilności na korzyść grupy eksperymentalnej (B) (p < 0,001) oraz istotny wzrost zakresu FAAOS, zgięcia grzbietowego, zgięcia podeszwowego, zakresu inwersji i ewersji na korzyść grupy eksperymentalnej (B) (p < 0,001).
Wniosek. Mobilizacja tkanek miękkich wspomagana instrumentem ma znaczący wpływ na zmniejszenie bólu, zwiększenie zakresu ruchu oraz poprawę równowagi i funkcji u pacjentów z przewlekłą niestabilnością stawu skokowego.

Słowa kluczowe
przewlekła niestabilność stawu skokowego, wspomagana mobilizacja tkanek miękkich, wynik oceny stopy i stawu skokowego

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim