W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), czy prywatnie? Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez fizjoterapeutów

Józefa Dąbek, Oskar Sierka, Joanna Frąckiewicz, Barbara Hebenstreit, Oliwia Kabalak, Monika Janowska, Halina Kulik


Józefa Dąbek, Oskar Sierka, Joanna Frąckiewicz, Barbara Hebenstreit, Oliwia Kabalak, Monika Janowska, Halina Kulik – Within the National Health Fund (NFZ) or privately? Use of health services provided by physiotherapists. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 80-91

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6xlA

Streszczenie
Cel pracy. Zawód fizjoterapeuty jest wciąż na etapie kształtowania i umacniania swojej pozycji, zarówno w grupie zawodów medycznych, jak i w świadomości społecznej. Badanie miało na celu ocenę zakresu wykorzystania i zadowolenia z usług fizjoterapeutycznych świadczonych w ramach publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej.
Materiał i metodyka. Badaniem objęto łącznie 606 osób (100%). Zdecydowaną większość stanowiły kobiety (506; 83,5%). Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz udostępniony za pośrednictwem formularza Google. Ankieta składała się z 35 pytań, z których 5 dotyczyło niektórych cech społeczno-demograficznych.
Wyniki. Większość respondentów korzystała z usług komercyjnych finansowanych z własnego budżetu (258; 78,2%). Najczęściej wskazywanym kryterium wyboru instytucji publicznej była odległość od miejsca zamieszkania (97; 16,1%), a prywatnej – opinia znajomych (159; 26,24%). Największa liczba respondentów korzystających z usług fizjoterapeutycznych wybrałaby usługi komercyjne w przypadku konieczności ponownego skorzystania z nich (224; 67,9%).
Wnioski. Ponad połowa badanych korzystała z usług fizjoterapeuty, ponadto zdecydowana większość respondentów korzystała z usług komercyjnych, finansowanych z ich środków. Kryteria wyboru placówek publicznych i niepublicznych były zróżnicowane, a oceniane zadowolenie z komercyjnych usług fizjoterapeutycznych było wyższe niż publiczne.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, publiczna opieka zdrowotna, prywatna opieka zdrowotna, wykorzystanie, zadowolenie

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim