Wpływ autoterapii na efektywność leczenia zespołów bólowych kręgosłupa

Teresa Wiśniewska, Ireneusz M. Kowalski, Małgorzata Wiśniewska

Teresa Wiśniewska, Ireneusz M. Kowalski, Małgorzata Wiśniewska – Influence of auto-therapy on efficiency of treatment of group pain backbone. Fizjoterapia Polska 2006; 6(2); 138-142

Streszczenie

Wstęp. Autorzy opracowali program terapeutyczny dla zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego poszerzony o program autoterapii – czyli zestaw ćwiczeń do codziennego samodzielnego wykonywania w domu. Autorzy wzięli pod uwagę fakt, iż pewna grupa mięśni (mięśnie tonicznej ma Tendencję do pozostawania w przykurczu, co powoduje zaburzenie równowagi mięśniowej. Daje to w efekcie uczucie dyskomfortu, a trwający dłużej taki stan bywa przyczyną zespołów bólowych kręgosłupa. Program opracowany dla pacjentów wynikał z przeprowadzonego badania norm elastyczności mięśni, a jego zadaniem było przywrócenie zaburzonej równowagi mięśniowej. Uświadomienie pacjentowi jego roli i odpowiedzialności za sukces terapeutyczny poprzez wdrożenie autoterapii pozwala na przyspieszenie procesu zdrowienia. Głównym celem autorów tego programu terapeutycznego było zmobilizowanie pacjentów do samodzielnej, systematycznej pracy nad sobą na co dzień. Pełne wyleczenie bowiem zespołu bólowego kręgosłupa gwarantuje systematyczna dbałość o zachowanie równowagi mięśniowej. Materiał i metody. W programie uczestniczyło 40 pacjentów w wieku od 28 do 56 lat. Wszyscy pacjenci charakteryzowali się podobnymi dolegliwościami, wśród których dominował ból ciągły lub pojawiający się w pewnych sytuacjach. Pacjentów podzielono na dwie grupy badawcze. Grupa pierwsza usprawniana była według programu podstawowego pod kierunkiem terapeuty, zaś grupa druga, oprócz programu podstawowego, realizowała program poszerzony o ćwiczenia wykonywane samodzielnie w domu, czyli tak zwaną autoterapię. Wyniki i Wnioski. Poszerzenie programu podstawowego o autoterapię, czyli samodzielną pracę nad sobą w warunkach domowych pozwala na przyspieszenie leczenia zespołów bólowych kręgosłupa. Ponadto utrzymywanie przez pacjenta równowagi mięśniowej zmniejsza ryzyko szybkiego nawrotu dolegliwości bólowych. Aktywny udział oraz odpowiedzialność pacjenta za efektywność terapii wyzwala dodatkową energię, która wzmacnia pacjenta zarówno ze strony fizycznej, jak i psychicznej.

Słowa kluczowe:
autoterapia, równowaga mięśniowa, zespół bólowy kręgosłupa