Wpływ ćwiczeń ciążowych i edukacji na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe związane z ciążą

B Sathya Prabha, Jaya Vijayaraghavan, N.Venkatesh, R.Sivakumar

B Sathya Prabha, Jaya Vijayaraghavan, N.Venkatesh, R.Sivakumar – Effect of pregnancy exercises and education on pregnancy related musculoskeletal discomforts. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 114-119

Streszczenie
Cel. Kobiety doświadczają znacznych zmian fizjologicznych i anatomicznych w czasie ciąży, które następują, by organizm mógł sprostać wymaganiom matki i płodu. Czynniki biomechaniczne i hormonalne, wiotkość więzadeł, postawa i przyrost masy ciała mogą obciążać układ mięśniowo-szkieletowy, co z kolei może wywoływać różne objawy ze strony układu mięśniowo-szkieletowego w ciąży. Większość kobiet uważa, że aktywność fizyczna w ciąży jest szkodliwa dla zdrowia matki i płodu, co skutkuje ograniczeniem ich aktywności fizycznej. Brak aktywności fizycznej w okresie ciąży prowadzi do różnych dolegliwości i powikłań u matki. Celem tego badania jest ocena wpływu zorganizowanego programu ćwiczeń przedporodowych i edukacji na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe związane z ciążą.
Materiał i Metody. Do badania zrekrutowano łącznie 186 matek. 94 uczestniczek wybrano jako grupę badaną, a 92 jako grupę kontrolną. Grupa badana brała udział w zorganizowanych zajęciach i edukacji przedporodowej oraz była objęta rutynową opieką przedporodową; grupa kontrolna była objęta rutynową opieką przedporodową i programem ćwiczeń. Zajęcia prenatalne były prowadzone jako zindywidualizowana terapia dla grupy badanej równolegle do rutynowej opieki przedporodowej od 20. tygodnia ciąży. Podstawowym miernikiem wyniku była skala dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych wywołanych ciążą (skala PMDS). Skalę PMDS oceniano w 20, 24 i 32 tygodniu.
Wyniki i Dyskusja. Stwierdzono istotną różnicę w wartościach bólu krzyża, bólu spojenia łonowego, bólu kolana, bólu obręczy miednicy i obrzęku w 32 tygodniu (wartość p < 0,05). Ćwiczenia w czasie ciąży zwiększają poziom β-endorfin i zmniejszają odczuwanie bólu oraz objawów mięśniowo-szkieletowych wywołanych ciążą.
Wniosek. Stwierdzono, że program ćwiczeń przedporodowych i edukacja skutecznie zmniejszają dysfunkcję mięśniowo-szkieletową wywołaną ciążą. Dlatego proponujemy, aby program ćwiczeń ciążowych i edukacja stanowiły element rutynowej opieki przedporodowej w celu poprawy jakości życia matki.
Słowa kluczowe
Ciąża, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, ćwiczenia ciążowe, edukacja przedporodowa i dolegliwości związane z ciążą
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim