Wpływ intensywnej rehabilitacji funkcjonalnej na poprawę kontroli sensomotorycznej i umiejętności chodu u pacjentki po urazie rdzenia kręgowego (URK)

Grzegorz Srokowski, Anna Srokowska, Jan Talar, Wojciech Hagner, Agnieszka Połomska

Grzegorz Srokowski, Anna Srokowska, Jan Talar, Wojciech Hagner, Agnieszka Połomska – The impact of intensive functional rehabilitation on improved sensorimotor control and locomotor capabilities in a patient with spinal cord injury (SCI). Fizjoterapia Polska 2004; 4(3); 272-283

Streszczenie

Wstęp. Współczesna rehabilitacja rozwija się w różnych kierunkach. Przez swój zakres badań i działań jest dziedziną, która łączy wiele nauk mających jeden cel, jakim jest pomoc pacjentowi w jego problemach. Rozwiązywaniem tych zagadnień zajmuje się interdyscyplinarny zespół rehabilitacyjny złożony z lekarza prowadzącego i fizjoterapeuty oraz osób z innych specjalności. Stale rosnąca liczba chorych i praca w warunkach określonych przez ekonomię stwarza potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań terapii. Jedną z wielu strategii postępowania jest Koncepcja PNF. Metoda ta charakteryzuje się holistycznym podejściem do pacjenta i jego problemów. Pozwala ona na poprowadzenie terapii pacjenta z wykorzystaniem znanych mu zachowań i sytuacji z życia codziennego oraz użyciem dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego. Opis przypadku. Praca przedstawia przykłady różnych ćwiczeń funkcjonalnych w intensywnym programie rehabilitacji pacjentki po urazie rdzenia kręgowego (URK), z Katedry i Kliniki Rehabilitacji w A. M. w Bydgoszczy. Do zbadania efektów terapii zastosowano test neurologicznej klasyfikacji urazów rdzenia kręgowego Amerykańskiego Towarzystwa Urazów Kręgosłupa – skalę ASIA oraz test funkcjonalny dla chorych z tetraplegią, który jest modyfikacją testu Barthel. Wnioski. Sukces końcowy, jakim jest wyzdrowienie pacjenta zależy od współpracy całego zespołu terapeutycznego i wymiany informacji na temat stanu jego zdrowia oraz postępów w leczeniu. Ścisła współpraca daje możliwość wyboru optymalnej metody, która umożliwi efektywną i bezpieczną pracę.

Słowa kluczowe:
podejście interdyscyplinarne, zespół rehabilitacyjny
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim