Wpływ kompleksowego leczenia uzdrowiskowego z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej na kontrolę równowagi ciała i sprawność funkcjonalną pacjentów po udarze mózgu

Agnieszka Nitera-Kowalik, Iwona Sarzyńska-Długosz, Małgorzata Łukowicz, Agnieszka Malec, Robert Owsiński, Wiesław Bujalski

Agnieszka Nitera-Kowalik, Iwona Sarzyńska-Długosz, Małgorzata Łukowicz, Agnieszka Malec, Robert Owsiński, Wiesław Bujalski – The impact of comprehensive spa treatment with the use of a stabilometric platform on postural balance control and functional fitness of patients after a stroke. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 76-93

Streszczenie
Wstęp. Utrata kontroli nad równowagą posturalną jest objawem, który występuje u 60% pacjentów po udarze mózgu, ograniczając zdolność do lokomocji i sprawność funkcjonalną chorych. Odbudowę utraconych funkcji można uzyskiwać dzięki kompleksowemu leczeniu uzdrowiskowemu z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia do oceny i treningu równowagi – platformy stabilometrycznej.
Celem pracy była ocena wpływu kompleksowego leczenia uzdrowiskowego z uwzględnieniem terapii na platformie stabilometrycznej na równowagę i sprawność funkcjonalną pacjentów po udarze mózgu przebywających na leczeniu rehabilitacyjnym w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju.
Materiał i metody. Badaniu poddano 17 chorych: po udarze krwotocznym mózgu 6 osób (35,3%) i po udarze niedokrwiennym – 11 osób (64,7%) z rozpoznaniem wg ICD-10: I.69, G.81; w tym 4 (23,5%) kobiety i 13 (76,5%) mężczyzn. Pacjenci badanej grupy w wieku od 35 do 70 lat (średnio 58,06 lat) korzystali z leczenia uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju. Badania prowadzono od maja 2019 do października 2020 w ramach projektu „Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu”. Badani realizowali kompleksowy program leczenia uzdrowiskowego, rozszerzony o obiektywną ocenę i ćwiczenia na platformie stabilometrycznej Alfa. Do oceny funkcjonalnej pacjentów zastosowano wybrane testy i skale kliniczne: test Wstań i Idź (test Timed Up and Go – TUG), 10-metrowy test chodu (10 Meter Walk Test), 2-minutowy test chodu (2 Minute Walk Test – 2MWT). Oceny badanych dokonano w dniu rozpoczęcia i po okresie 3 tygodni leczenia uzdrowiskowego.
Wyniki. Obiektywną poprawę parametrów równowagi w ocenie stabilometrycznej po 3 tygodniach leczenia uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego zauważono w młodszej grupie pacjentów z niedowładem prawostronnym po udarze mózgu w czasie odległym od zachorowania. Krótszy czas wykonania zadania w testach klinicznych 10MWT, TUG osiągnęli pacjenci z niedowładem lewostronnym. Ponadto przeszli dłuższy dystans w 2MWT.
Wnioski. Program kompleksowego leczenia uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego, wzbogacony o trening z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej Alfa, wpłynął korzystnie na poprawę parametrów równowagi i funkcję chodu u pacjentów po udarze mózgu w czasie odległym od zachorowania. Terapia na platformie stabilometrycznej z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego powinna być standardowym elementem terapii u osób po przebytym udarze mózgu.
Słowa kluczowe:
leczenie uzdrowiskowe, udar, platforma stabilometryczna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim