Wpływ progresywnego treningu oporowego na wysiłkowe nietrzymanie moczu po prostatektomii: randomizowane badanie kontrolowane

Zakaria Mowafy Emam Mowafy, Fouad Abd Elshaheed Fouad, Samy Ramzy Shehata, Aml Hamdy Abd El Salam, Khadra Mohamed Ali


Zakaria Mowafy Emam Mowafy, Fouad Abd Elshaheed Fouad, Samy Ramzy Shehata, Aml Hamdy Abd El Salam, Khadra Mohamed Ali – Effect of progressive resistance training on post prostatectomy stress urinary incontinence: A randomized controlled study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 48-55

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6IT9

Streszczenie
Cel. Celem niniejszego badania było zbadanie skuteczności progresywnego treningu oporowego w wysiłkowym nietrzymaniu moczu po prostatektomii. Materiały i metody. W badaniu wzięło udział 60 pacjentów płci męskiej, którzy skarżyli się na wysiłkowe nietrzymanie moczu po prostatektomii, w wieku od 40 do 75 lat, przydzielonych losowo do dwóch równych grup. Grupa (A) (Grupa badana) obejmowała 30 pacjentów z wysiłkowym nietrzymaniem moczu po prostatektomii, która oprócz stymulacji prądami interferencyjnymi i rutynowego leczenia medycznego – trzy sesje w tygodniu przez 12 tygodni – realizowała progresywny trening oporowy. Grupa (B) (grupa kontrolna) obejmowała 30 pacjentów, u których zdiagnozowano wysiłkowe nietrzymanie moczu po prostatektomii, była poddawana stymulacji prądem interferencyjnym i rutynowemu leczeniu medycznemu – trzy sesje w tygodniu przez 12 tygodni. U wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę przed i po leczeniu za pomocą systemu DANTIC UD 5000/5500 do badania urodynamicznego oraz na podstawie skali wskaźnika ciężkości. Wyniki. Uzyskane wyniki niniejszego badania wykazały istotną różnicę wszystkich mierzonych zmiennych przy porównywaniu wartości przed i po leczeniu grup (A i B) oraz ujawniły istotną różnicę przy porównywaniu wartości po leczeniu grup (A i B) na korzyść grupy (A). Wniosek. Progresywny trening oporowy miał wpływ na zmniejszenie wysiłkowego nietrzymania moczu po prostatektomii i wystąpiła istotna różnica przy porównaniu wartości po leczeniu grup (A i B) na korzyść grupy (A).

Słowa kluczowe
progresywny trening oporowy, stan po prostatektomii, wysiłkowe nietrzymanie moczu

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim