Wpływ przezskórnej elektro-neuro-stymulacji tens na poziomie lęku u chorych z bólem przewlekłym lędźwiowego kręgosłupa

Iwona Demczyszak, Zdzisława Wrzosek, Wojciech Hagner

Iwona Demczyszak, Zdzisława Wrzosek, Wojciech Hagner – Transcutaneous electrical-nerve-stymulation tens onto level of fear at ill with chronic pain of section loin of spine. Fizjoterapia Polska 2004; 4(1); 8-12

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy była ocena przydatności przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów i zbadanie wpływu zastosowanej metody leczenia na poziom lęku u chorych z bólem przewlekłym w obrębie kręgosłupa. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 59 pacjentów z objawami bólu przewlekłego w następstwie zmian zwyrodnieniowo- zniekształcających odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Poziom lęku w badanej grupie oceniano za pomocą kwestionariusza ISCL. Postępowanie lecznicze obejmowało zabiegi z zastosowaniem impulsów TENS oraz ćwiczenia lecznicze. Wyniki. Testami statystycznymi wykazano zależność między poziomem lęku w badanej grupie a wynikami leczenia. Płeć nie miała istotnego znaczenia w kształtowaniu się zarówno cechy, jak i stanu lęku w badanej grupie. Wnioski. Zastosowana metoda leczenia przyczyniła się do obniżenia poziomu lęku w badanej grupie, a uzyskane wyniki potwierdziły jej przydatność w leczeniu chorych z objawami bólu przewlekłego.

Słowa kluczowe:
ból, lęk, przezskórna elektryczna stymulacja nerwów
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim