Wpływ treningu pilates na funkcje poznawcze u pacjentów po udarze mózgu: randomizowana kontrolowana próba

Raghda Nasr Nassar, Nawal Abou Shady, Mohamed Nabil El-Bahrawy, Ahmed Abdelalim


Raghda Nasr Nassar, Nawal Abou Shady, Mohamed Nabil El-Bahrawy, Ahmed Abdelalim – Effect of pilates training on cognitive functions in patients with stroke: A randomized controlled trial. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 26-30

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20ASbq

Streszczenie

Cel. Zbadanie wpływu treningu pilates na funkcje poznawcze u pacjentów po udarze mózgu. Materiał i metody. Czterdziestu pacjentów po udarze mózgu po prawej stronie (niedowład połowiczy lewostronny) obu płci w wieku od 50 do 65 lat zrekrutowano losowo i podzielono na dwie równe grupy; Grupa badana (I) wykonywała trening pilates i wybrany program fizjoterapeutyczny przez 6 tygodni, grupa kontrolna (II) realizowała ten sam wybrany program fizjoterapeutyczny przez 6 tygodni. U wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę przed i po leczeniu za pomocą systemu RehaCom, Montreal Cognitive Assessment (ocena funkcji poznawczych MoCA) i Mini-Mental State Examination (badanie stanu umysłowego MMSE). Wyniki. Zaburzenia poznawcze (uwaga, pamięć, reakcje i logiczne rozumowanie) uległy znacznej poprawie w grupie badanej (trening pilates) bardziej niż w grupie kontrolnej (wybrany program fizjoterapeutyczny). Zaburzenia poznawcze uległy poprawie w obu grupach z najlepszymi wynikami poprawy w grupie (I) wyższymi niż w grupie (II). Wniosek. Program treningowy pilates uważa się za skuteczną metodę fizjoterapeutyczną poprawiającą zaburzenia poznawcze u pacjentów po udarze mózgu.

Słowa kluczowe:
udar, trening pilates, zaburzenia poznawcze

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim