Wpływ wzmocnienia odwodzicieli bioder i prostowników kolan na siłę izometryczną mięśnia czworogłowego uda u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

Aalaa M. Sweelam, Mohammed M. Hegazy, Ahmad H. Azzam, Mohammed S. Abdelsalam


Aalaa M. Sweelam, Mohammed M. Hegazy, Ahmad H. Azzam, Mohammed S. Abdelsalam – Hip abductors versus knee extensors strengthening on quadriceps isometric strength in patients with knee osteoarthritis. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 16-20

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6HN3

Streszczenie
Cel. Zbadanie wpływu ćwiczenia odwodzicieli bioder i prostowników kolan na siłę izometryczną mięśnia czworogłowego uda u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.
Metody. W badaniu wzięło udział 70 pacjentów z obustronną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego w wieku 50-70 lat. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do równych grup: grupa wykonująca ćwiczenia wzmacniające odwodziciele bioder (HAS) oraz grupa wykonująca ćwiczenia wzmacniające prostowniki kolan (KES). Obie grupy rozciągały ścięgna podkolanowe. Czas trwania wynosił 6 tygodni (2 sesje tygodniowo). Ocenę stanu wyjściowego siły izometrycznej mięśnia czworogłowego uda oraz stanu po 6 tygodniach przeprowadzono przy użyciu dynamometru ręcznego.
Wyniki. Nie zaobserwowano żadnej statystycznie istotnej różnicy między obiema grupami.
Wiosek. Obie formy ćwiczeń mają taki sam wpływ na siłę izometryczną mięśnia czworogłowego.

Słowa kluczowe
choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, odwodziciele bioder, mięsień czworogłowy uda

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim