Zwichnięcie rzepki – leczenie zachowawcze czy operacyjne?

Dariusz Lusina, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski


Dariusz Lusina, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski – Patellar dislocation – conservative or surgical treatment. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 28-31

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A60LR

Streszczenie
Zwichnięcie rzepki jest stanem nagłym wymagającym doraźnej interwencji lekarskiej, a następnie współpracy ortopedy i fizjoterapeuty w powrocie do pełnej sprawności, a także zmniejszenia ryzyka nawrotu schorzenia. Rzepka stanowi nieodłączny element stawu kolanowego i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie. Pośród stosowanych metod leczenia wyróżnia się metody zachowawcze oraz operacyjne. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje przewaga jednych metod nad innymi. W pozyskiwaniu odpowiedzi na zadane pytanie zostały wykorzystane materiały dostępne w serwisie PubMed oraz Cochrane Library. Ze względu na różne standardy postępowania nie określono przewagi postępowania operacyjnego nad zachowawczym, jednak istnieją badalne czynniki, które mogą pomóc w podjęciu decyzji terapeutycznych.

Słowa kluczowe:
zwichnięcie rzepki, leczenie zachowawcze, leczenie operacyjne

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim