Artykuły

Wartość kinezyterapii w procesie usprawniania po rekonstrukcji operacyjnej więzadła krzyżowego przedniego – analiza porównawcza metod ćwiczeń w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym

{:pl}Wstęp. Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego stawu kolanowego, a zwłaszcza więzadła krzyżowego przedniego prowadzą do niestabilności kolana, co czynnościowo objawia się niedostateczną zbornością stawu i uciekaniem „plateau” piszczeli.{:}{:en}Background. Damage to the ligamental and capsular apparatus of the knee, especially the anterior cruciate ligament (ACL), leads to instability of the knee, manifesting functionally as unsatisfactory joint coordination and slippage of the plateau of

Program fizjoterapii i jego odległe wyniki po plastyce więzadła pobocznego piszczelowego

{:pl}Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego oraz program i wyniki fizjoterapii po urazach więzadła pobocznego piszczelowego stawu kolanowego.{:}{:en}Background. The paper presents results of surgeon treatment with the program and its results of physiotherapy after injuries of the ligamentum collaterale tibiale.{:}{:zh}Background. The paper presents results of surgeon treatment with the program and its results of physiotherapy after injuries of the

Effect of high-frequency continuous – wave ultrasound on the osmotic stability of human erythrocytes

{:pl}Background. The aim of our research was to investigate the effect of high-frequency continuous-wave ultrasound (1 MHz) on the osmotic stability of human erythrocytes.{:}{:en}Background. The aim of our research was to investigate the effect of high-frequency continuous-wave ultrasound (1 MHz) on the osmotic stability of human erythrocytes.{:}{:zh}Background. The aim of our research was to investigate the effect of high-frequency continuous-wave

Zmiany wartości wybranych parametrów spirometrycznych w przebiegu kompleksowego usprawniania pacjentów z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa I° i II°

{:pl}Zarówno same wartości parametrów spirometrycznych u pacjentów ze skoliozami niskostopniowymi, jak i ich zmiany w przebiegu usprawniania nakierowanego na korekcję wady stanowią temat rzadko poruszany w literaturze.{:}{:en}Both the values of the spirometric parameters in people with low-degree scoliosis and their changes in course of the rehabilitation treatment aiming to correct the body posture are subjects rarely mentioned in literature.{:}{:zh}Both the

Zastosowanie impulsowego pola magnetycznego niskiej częstotliwości u pacjentów po artroskopowym usunięciu łąkotki przyśrodkowej

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest sprawdzenie wpływu impulsowego pola magnetycznego niskiej częstotliwości na przebieg usprawnienia u pacjentów po usunięciu łąkotki przyśrodkowej.{:}{:en}Background. The goal of the present study was to test the influence of a low-frequency impulse magnetic field on recovery from surgery by patients who have undergone surgical ablation of the medial meniscus.{:}{:zh}Background. The goal of the present study was to

Analiza dolegliwości bólowych u pacjentów z przewlekłym zespołem kręgopochodnym leczonych w warunkach sanatoryjnych

{:pl}Wstęp. Bóle dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego i przejścia lędźwiowo-krzyżowego stanowią duże wyzwanie dla wszystkich zajmujących się zdrowiem jednostki: lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, psychoterapeutów.{:}{:en}Background. Pain in the lower segment of the lumbar spine and the lumbo-sacral transition constitutes a major challenge for all those involved in the individual's treatment: physicians, physiotherapists, psychologists, psychotherapists.{:}{:zh}Background. Pain in the lower segment of the lumbar spine

Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na stopień koncentracji uwagi opisany rytmami fal elektroencefalograficznych beta i theta

{:pl}Wstęp. Perspektywy przydatności diagnostycznej badań aktywności magnetycznej mózgu stały się przyczyną nowych poszukiwań w praktyce psychologii poznawczej i klinicznej.{:}{:en}Background. The prospects for diagnostic application of tests of the brain's magnetic activity have motivated new clinical research in cognitive and clinical psychology.{:}{:zh}Background. The prospects for diagnostic application of tests of the brain's magnetic activity have motivated new clinical research in cognitive

Testy elektrofizjologiczne w ocenie ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów z organicznym zaburzeniem osobowości

{:pl}Wstęp. Zaburzenia emocjonalne i osobowościowe są najczęściej skutkiem patologii struktur regionu czołowo-podstawnego i płata skroniowego.{:}{:en}Background. Emotional disturbances and personality disorders most often result from pathologies of structure in the fronto-basal region and the temporal lobe.{:}{:zh}Background. Emotional disturbances and personality disorders most often result from pathologies of structure in the fronto-basal region and the temporal lobe.{:}{:ru}Background. Emotional disturbances and personality disorders

Czy redukcja masy ciał zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego u osób otyłych pracujących nocą?

{:pl}Wstęp. Deprywacja snu prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego. Wydaje się, że reakcja ta jest szczególnie nasilona u osób otyłych.{:}{:en}Introduction. An increase in arterial blood pressure is observed in healthy subjects after sleep deprivation.{:}{:zh}Introduction. An increase in arterial blood pressure is observed in healthy subjects after sleep deprivation.{:}{:ru}Introduction. An increase in arterial blood pressure is observed in healthy subjects after sleep

Ocena skuteczności terapii wysokotonowej (TWT) jako czynnika wspomagającego rehabilitację u pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu

{:pl}Wstęp. W pracy oceniono wartość terapii wysokotonowej w rehabilitacji pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu.{:}{:en}Background. The present study is an evaluation of the value of WaDiT in the rehabilitation of patients with dysfunctions of the motor apparatus.{:}{:zh}Background. The present study is an evaluation of the value of WaDiT in the rehabilitation of patients with dysfunctions of the motor apparatus.{:}{:ru}Background. The present

Oznaczanie zawartości żelaza i miedzi we włosach dzieci w wieku szkolnym z zastosowaniem metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej

{:pl}Wstęp. Miedź i żelazo należą do pierwiastków niezbędnych w procesie tworzenia czerwonych krwinek.{:}{:en}Introduction. Copper and iron are necessary elements in the process of creating red blood cells.{:}{:zh}Introduction. Copper and iron are necessary elements in the process of creating red blood cells.{:}{:ru}Introduction. Copper and iron are necessary elements in the process of creating red blood cells.{:}{:lt}Introduction. Copper and iron are necessary

Przydatność bodźców fizykalnych w leczeniu dolegliwości bólowych zespołu bolesnego barku

{:pl}Celem badania był przegląd piśmiennictwa z zakresu stosowanych metod fizykoterapeutycznych w leczeniu zespołu bolesnego barku.{:}{:en}The aim of the study is to consider the available evidence related to clinical effectiveness of several types of physical modalities used in the management of painful shoulder.{:}{:zh}The aim of the study is to consider the available evidence related to clinical effectiveness of several types of

Ogólne zależności funkcjonalne wymagane w kształtowaniu zespołów saunowych w obiektach użyteczności publicznej

{:pl}Zwiększające się tempo życia powoduje wzrost zapotrzebowania na różne formy rekreacji.{:}{:en}The increasing tempo of modern life is causing greater demand for various forms of recreation.{:}{:zh}The increasing tempo of modern life is causing greater demand for various forms of recreation.{:}{:ru}The increasing tempo of modern life is causing greater demand for various forms of recreation.{:}{:lt}The increasing tempo of modern life is causing