Artykuły

Ocena kinematyki chodu u pacjentów w postępowaniu fizjoterapeutycznym po wybranych operacjach chrząstki stawowej

{:pl}Wstęp. Badaniem objęto grupę 32 mężczyzn, u których w badaniu artroskopowym stwierdzono ubytki chrząstki powierzchni nośnej stawu kolanowego pochodzenia urazowego (III i IV stopień według klasyfikacji Quterbridge).{:}{:en}Background. Thirty two male patients with the full-thickness lesion of articular cartilage on the load-bearing surface of the knee joint (Outerbridge Grade III-IV) were involved in the study.{:}{:zh}Background. Thirty two male patients with the

Zastosowanie pomiarów elongacji kątowej w ocenie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego u pacjentów leczonych z powodu dyskopatii odcinka lędźwiowego

{:pl}Wstęp. W artykule omówiono badania mające ocenić ruchomość kręgosłupa lędźwiowego u osób leczonych z powodu dyskopatii.{:}{:en}Background. The article describes diagnostic tests which examine lumbar spine mobility in persons treated for discopathy.{:}{:zh}Background. The article describes diagnostic tests which examine lumbar spine mobility in persons treated for discopathy.{:}{:ru}Background. The article describes diagnostic tests which examine lumbar spine mobility in persons treated for

Wybrane czynniki demograficzne i kliniczne a skuteczność metody wymuszonego używania w usprawnianiu ręki osób po udarze mózgu

{:pl}Wstęp. Autorzy podjęli próbę oceny wpływu wybranych czynników demograficznych i klinicznych, takich jak wiek, płeć, strona niedowładna oraz czas od wystąpienia udaru, na skuteczność metody wymuszonego używania (ang. Constraint — lnduced Movement Therapy) w usprawnianiu niedowładnej ręki u osób po udarze mózgu.{:}{:en}Background. The authors attempted to evaluate the effect of selected demographic and clinical factors on the efficacy of Constraint-Induced

Wpływ wybranych cech antropometrycznych na wyniki rehabilitacji ruchowej kobiet poddanych radykalnej mastektomii – ocena zmian siły mięśniowej

{:pl}Wstęp. Celem badań było określenie przydatności wybranych cech antropometrycznych w typowaniu rozwoju zaburzeń siły mięśni zginaczy palców rąk po radykalnej mastektomii.{:}{:en}Background. The aim of the study was to determine the usefulness of selected anthropometric features in predicting the development of impairment of the strength of thumb & finger flexors after radical mastectomy.{:}{:zh}Background. The aim of the study was to determine

Skuteczność stosowania toksyny botulinowej typu A u dzieci z dynamicznymi przykurczami kończyn dolnych w przebiegu mózgowego porażenia

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena skuteczności stosowania toksyny botulinowej typu A, w obrębie kończyn dolnych, u dzieci z mózgowym porażeniem (mpdz).{:}{:en}Background. The efficacy of botulinum toxin type A (BTX-A) in the management of cerebral palsy was determined in the lower limb.{:}{:zh}Background. The efficacy of botulinum toxin type A (BTX-A) in the management of cerebral palsy was determined in the lower

Pomiar parametrów pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości stosowanego w fizykoterapii

{:pl}Wstęp. Żywe organizmy są poddane wpływom pól elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach i amplitudach.{:}{:en}Background. The living organism is affected by electromagnetic influences covering a huge range of frequencies and amplitudes.{:}{:zh}Background. The living organism is affected by electromagnetic influences covering a huge range of frequencies and amplitudes.{:}{:ru}Background. The living organism is affected by electromagnetic influences covering a huge range of frequencies and

Wpływ aplikacji kinesiotapingu na zmiany motoryki u dzieci z wadami rozwojowymi

{:pl}Wstęp. Autorzy przedstawiają wyniki badań dzieci z wadami rozwojowymi poddanymi kompleksowemu postępowaniu fizjoterapeutycznemu z wykorzystaniem aplikacji kinesiotapingu.{:}{:en}Background. The authors present the results of a study of children with developmental defects who underwent a comprehensive physiotherapeutic treatment with the Kinesio Taping method.{:}{:zh}Background. The authors present the results of a study of children with developmental defects who underwent a comprehensive physiotherapeutic treatment

Wpływ sił rotujących kręgi na powstawanie patologicznych krzywizn kręgosłupa

{:pl}Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie fizjoterapeutom, lekarzom, nauczycielom gimnastyki korekcyjnej oraz wszystkim osobom, od których zależy zapobieganie wystąpienia skoliozy oraz jej leczenie, konkretnych argumentów przemawiających za koniecznością zwracania większej uwagi na badanie ustawienia miednicy u dzieci.{:}{:en}The main aim of this article is to provide physiotherapists, physicians, corrective exercise instructors and all persons responsible for the prevention and treatment of scoliosis

Propozycja wykorzystania masażu medycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki

{:pl}Głównym celem postępowania pooperacyjnego po zabiegach w obrębie Twarzoczaszki jest przeciwdziałanie ewentualnym powikłaniom pooperacyjnym.{:}{:en}The main aim of postoperative management following surgery of the facial skeleton is to prevent potential postoperative complications.{:}{:zh}The main aim of postoperative management following surgery of the facial skeleton is to prevent potential postoperative complications.{:}{:ru}The main aim of postoperative management following surgery of the facial skeleton is