Artykuły

Zogniskowana i radialna fala uderzeniowa w ortopedii i fizjoterapii

{:pl}Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania w leczeniu fali uderzeniowej, a zwłaszcza analiza wyników badań dotyczących wpływu zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej na leczenie stawów rzekomych, zwapnień okołobarkowych, ostróg piętowych, zapaleń powięzi podeszwy stopy, zapaleń ścięgien, zapaleń przyczepów mięśniowych itp.{:}{:en}This article aims at presenting current knowledge about shock wave therapy and especially analysing the results

Wybrane zagadnienia rehabilitacji oddechowej

{:pl}Nasza publikacja podsumowuje aktualną wiedzę na temat rehabilitacji medycznej, a zwłaszcza rehabilitacji oddechowej.{:}{:en}Our review article summarizes current knowledge on medical rehabilitation with special emphasis on rehabilitation in respiratory conditions.{:}{:zh}Our review article summarizes current knowledge on medical rehabilitation with special emphasis on rehabilitation in respiratory conditions.{:}{:ru}Our review article summarizes current knowledge on medical rehabilitation with special emphasis on rehabilitation in respiratory

Berg Balance Test i jego znaczenie w prognozowaniu ryzyka upadków po udarze mózgu

{:pl}Wstęp. Ryzykiem upadku w ciągu pierwszego roku po udarze zagrożonych jest około 40% chorych. Podejmowane są liczne próby znalezienia prostego a jednocześnie czułego testu, który pozwoliłby wyselekcjonować osoby o szczególnie wysokim ryzyku upadku.{:}{:en}Background. The risk of fali within the first year after a cerebral stroke amounts to approximately 40%. Numerous attempts have been made to propose a simple, yet sensitive

Ocena zmian pobudliwości nerwu czuciowego wskutek zabiegów miejscowego chłodzenia

{:pl}Wstęp. Niskie temperatury są stosowane w terapii między innymi ze względu na ich działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne.{:}{:en}Background. The reasons for taking advantage of low temperatures for therapeutic purposes include their anaesthetic and anti-inflammatory effeets.{:}{:zh}Background. The reasons for taking advantage of low temperatures for therapeutic purposes include their anaesthetic and anti-inflammatory effeets.{:}{:ru}Background. The reasons for taking advantage of low temperatures for

Ocena efektywności metody PNF w usprawnianiu czynności życia codziennego u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu

{:pl}Wstęp. Rozwój wiedzy na temat złożoności uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz mechanizmów plastyczności neuronalnej wskazuje, iż tradycyjne podejście do rehabilitacji osób po przebytym udarze mózgu nie jest już wystarczające.{:}{:en}Background. Our increasing knowledge on the complexity of CNS injuries and mechanisms of neuronal plasticity indicates that the traditional approach to rehabilitation of stroke patients is no longer adequate.{:}{:zh}Background. Our increasing knowledge

Neuromuscular Skelettal Plasticity (N.A.P.). Moving on from Traditional Physiotherapy Concepts

{:pl}Background. N.A.P. (Neuromuscular Skeletal Plasticity) an integrative neuro-orthopaedic concept to facilitate motor strategies in daily life.{:}{:en}Background. N.A.P. (Neuromuscular Skeletal Plasticity) an integrative neuro-orthopaedic concept to facilitate motor strategies in daily life.{:}{:zh}Background. N.A.P. (Neuromuscular Skeletal Plasticity) an integrative neuro-orthopaedic concept to facilitate motor strategies in daily life.{:}{:ru}Background. N.A.P. (Neuromuscular Skeletal Plasticity) an integrative neuro-orthopaedic concept to facilitate motor strategies in daily

Aktywność ruchowa łagodząca następstwa osteoporozy

{:pl}Wstęp. Objawy osteoporozy takie jak złamania, ból, zaburzenia przewodu pokarmowego i czynności oddechowej oraz zmiana postawy ciała widoczne są dopiero po wielu latach.{:}{:en}Background. The manifestations of osteoporosis, such as fractures, pain, disorders of gastrointestinal and respiratory func-tion, and postural deformities, become evident only after a number of years.{:}{:zh}Background. The manifestations of osteoporosis, such as fractures, pain, disorders of gastrointestinal and

Zastosowanie testu korytarzowego 6-minutowego w ocenie wydolności wysiłkowej pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych we wczesnej rehabilitacji szpitalnej

{:pl}Wstęp. W literaturze przedmiotu można było spotkać doniesienia dotyczące oceny wydolności pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych.{:}{:en}Background. The assessment of exercise tolerance in CABG patients has been the subject of research.{:}{:zh}Background. The assessment of exercise tolerance in CABG patients has been the subject of research.{:}{:ru}Background. The assessment of exercise tolerance in CABG patients has been the subject of research.{:}{:lt}Background. The assessment

Standardy kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty

{:pl}Wstęp. Od początku lat 90-tych w Polsce rozpoczęto prace nad standardami kwalifikacji zawodowych. Standardy zawierają ogólny opis zadań zawodowych ujętych w kontekście rozpatrywanego zawodu wraz z zarysem związanych z nim umiejętności i kwalifikacji.{:}{:en}Background. Work on standards of professional aualifications was started in Poland in the 1990's. The standards contain a general description of professional tasks in the context of the

Wstępne wyniki zastosowania Protokołu Rehabilitacyjnego we wczesnym okresie u pacjentów po artroskopowej przezportalowej jedno i dwupęczkowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego

{:pl}Wstęp. Uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego powodują znaczne upośledzenie funkcji całej kończyny dolnej i zaburzenia czucia proprioceptywnego.{:}{:en}Background. Damage to the anterior cruciate ligament results in marked functional impairment of the entire lower extremity and pro-prioceptive deficits.{:}{:zh}Background. Damage to the anterior cruciate ligament results in marked functional impairment of the entire lower extremity and pro-prioceptive deficits.{:}{:ru}Background. Damage to the anterior cruciate ligament