Artykuły

Propozycja schematu usprawniania chorych po rekonstrukcji chirurgicznej więzadła krzyżowego tylnego. Model biomechanicznych badań procesu usprawniania

{:pl}Wstęp. Niewiele zagadnień z dziedziny rehabilitacji wywołuje tak wiele kontrowersji, jak problem wyboru momentu rozpoczęcia i sposobu prowadzenia usprawniania chorych po rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego (PCL).{:}{:en}Background. Few rehabilitation problems raise so much controversy as the timing of rehabilitation and the choice of rehabilitation techniąues in patients following posterior cruciate ligament (PCL) reconstruction.{:}{:zh}Background. Few rehabilitation problems raise so much controversy as

Badanie skuteczności wybranych środków fizykalnych u chorych we wczesnym okresie po operacyjnym leczeniu więzadła krzyżowego przedniego. Badanie wstępne

{:pl}Wstęp. Celem badań była ocena efektywności leczenia obejmującego kinezyterapię, krioterapię i stymulację elektryczną u chorych po operacyjnym leczeniu więzadła krzyżowego przedniego (ACL).{:}{:en}Background. The study aimed to assess the effectiveness ofa therapeutic regimen combining kinesiotherapy, cryotherapy and electrical stimulation in patients with a surgically treated anterior cruciate ligament (ACL).{:}{:zh}Background. The study aimed to assess the effectiveness ofa therapeutic regimen combining kinesiotherapy,

Analiza zmian postaw studentów fizjoterapii podczas studiów I stopnia w uczelniach o różnych profilach kształcenia wobec podejmowania zatrudnienia w wybranym zawodzie

{:pl}Wstęp. Kształcenie fizjoterapeutów w Polsce odbywa się w trzech typach uczelni: medycznych, sportowych oraz innych profilach.{:}{:en}Background. The education of physiotherapists in Poland takes place at three types of university-level schools: medical universities, universities of physical education and universities of other orientations.{:}{:zh}Background. The education of physiotherapists in Poland takes place at three types of university-level schools: medical universities, universities of physical

Ukształtowanie kręgosłupa u dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym

{:pl}Wstęp. Jak dotąd nie odnotowano badań dotyczących analizy ukształtowania kręgosłupa i postawy ciała w zależności od stopnia upośledzenia umysłowego.{:}{:en}Background. To date, no studies are available concerning the relationship between the shape of the spinal column and the level of mental retardation.{:}{:zh}Background. To date, no studies are available concerning the relationship between the shape of the spinal column and the level

Ocena wpływu gimnastyki korekcyjnej w systemie stacyjnym na kształtowanie się parametrów czynnościowych narządu ruchu dzieci ze skoliozą 1°

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności gimnastyki korekcyjnej prowadzonej w sali gimnastycznej w systemie stacyjnym u dzieci z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa.{:}{:en}Background. The aim ofofthe study was to evaluate the influence of station-based corrective exercises in the gym setting in children with idiopathic scoliosis.{:}{:zh}Background. The aim ofofthe study was to evaluate the influence of station-based corrective exercises in the gym

Ocena postępów terapii psychoruchowej dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami narządu ruchu

{:pl}Wstęp. Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z niepełnosprawnością fizyczną jest procesem trudnym zarówno dla terapeuty, jak i dla pacjenta.{:}{:en}Background. The rehabilitation of children and youth with mental handicap and musculoskeletal disorders is a difficult for both the therapist and the patient.{:}{:zh}Background. The rehabilitation of children and youth with mental handicap and musculoskeletal disorders is a difficult for both the

System klasyfikacji zdolności manualnych dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem

{:pl}Wstęp. Manuał Ability Classification System to pięciostopniowa skala oceniająca zdolności manualne dzieci z mózgowym porażeniem w wieku 4-18 lat.{:}{:en}Background. The Manual Ability Classification System is a five-level scale for evaluating the manual ability of children with cerebral palsy aged 4-18 years.{:}{:zh}Background. The Manual Ability Classification System is a five-level scale for evaluating the manual ability of children with cerebral palsy

Czy czas trwania intubacji ma wpływ na parametry oddechowe u pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych?

{:pl}Wstęp. Współczesna kardiochirurgia wprowadza techniki mniej inwazyjne, mające na celu skrócenie pobytu chorego w szpitalu.{:}{:en}Background. Contemporary cardiac surgery is increasingly relying on less invasive techniques to minimise hospital stay.{:}{:zh}Background. Contemporary cardiac surgery is increasingly relying on less invasive techniques to minimise hospital stay.{:}{:ru}Background. Contemporary cardiac surgery is increasingly relying on less invasive techniques to minimise hospital stay.{:}{:lt}Background. Contemporary cardiac surgery

Zastosowanie tapingu medycznego w procesie odbudowy funkcji ręki po rozległym urazie przedramienia – analiza zmian bioelektrycznych

{:pl}Wstęp. Rozległe uszkodzenia przedramienia znacznie ograniczają funkcję ręki. Planując proces rehabilitacji warto kojarzyć różne oddziaływania terapeutyczne w celu uzyskania jak najlepszych efektów terapii.{:}{:en}Background. Extensive forearm injuries can significantly limit hand function. While planning a rehabilitation programme, it may be worthwhile to combine various therapeutic modalities in order to achieve the best outcomes.{:}{:zh}Background. Extensive forearm injuries can significantly limit hand function.