Artykuły

Wpływ metody PNF na poziom spastyczności u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu

{:pl}Wstęp. Patofizjologia spastyczności jest złożona i zależy od interakcji pomiędzy torowaniem a hamowaniem dróg i ośrodków rdzeniowych i ponadrdzeniowych.{:}{:en}The complex pathophysiology of spasticity depends on the interaction between facilitation and inhibition of spinal and supraspinal neural centres and pathways.{:}{:zh}The complex pathophysiology of spasticity depends on the interaction between facilitation and inhibition of spinal and supraspinal neural centres and pathways.{:}{:ru}The complex

Możliwość precyzyjnego pomiaru zwiększonego napięcia mięśniowego jako następstwa urazów rdzenia kręgowego w badaniach elektromiografii powierzchniowej

{:pl}Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki obustronnych rejestracji elektromiografii globalnej (gEMG) z wybranych mięśni kończyn górnych i dolnych u chorych usprawnianych po urazach rdzenia kręgowego na poziomie C4-Th8.{:}{:en}This paper presents the results of comparative bilateral global surface electromyography (gEMG) recordings from selected upper and lower extremity muscles in patients undergoing rehabilitation following spinal cord injuries at C4-Th8 levels.{:}{:zh}This paper presents the

Wpływ turnusu Aktywnej Rehabilitacji na sprawność funkcjonalną osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności jednorazowego turnusu Aktywnej Rehabilitacji na sprawność funkcjonalną osób z wysokim uszkodzeniem rdzenia kręgowego.{:}{:en}The study aimed to evaluate the effectiveness of a single administration of an inpatient programme of Active Rehabilitation on the functional performance of people with high spinal cord injury.{:}{:zh}The study aimed to evaluate the effectiveness of a single administration of an inpatient

Epidemiologia bólów kręgosłupa wśród młodzieży szkół średnich Poznania

{:pl}Wstęp. Dobrze opisane w literaturze, niespecyficzne bóle dolnego odcinka kręgosłupa są powszechnym problemem zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży, a nawet dzieci.{:}{:en}Non-specific low back pain (LBP) is well documented in the literature as a common health concern among adults, adolescents and even children.{:}{:zh}Non-specific low back pain (LBP) is well documented in the literature as a common health concern among adults,

Wpływ systematycznego usprawniania na stan funkcjonalny kończyny górnej u kobiet po mastektomii

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu systematycznego usprawniania na stan funkcjonalny kończyny górnej u kobiet po mastektomii.{:}{:en}The aim of this paper was to evaluate the effect of physiotherapy on upper limb function in post-mastectomy women.{:}{:zh}The aim of this paper was to evaluate the effect of physiotherapy on upper limb function in post-mastectomy women.{:}{:ru}The aim of this paper was to evaluate

Ocena działania przeciwbólowego krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

{:pl}Wstęp. W ostatnich latach jedną z metod medycyny fizykalnej stosowaną w fizjoterapii pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa jest krioterapia ogólnoustrojowa, polegająca na krótkotrwałym stosowaniu temperatur niższych niż -100°C, w celu wywołania i wykorzystania fizjologicznych reakcji organizmu na działanie zimna, co umożliwia lepsze przygotowanie pacjentów do kinezyterapii.{:}{:en}Currently, one of the therapeutic methods of physical medicine applied in physiotherapeutic treatment of

Związki podeszwowej powierzchni stóp z cechami budowy ciała kobiet

{:pl}Wstęp. Sprawność stóp uzależniona jest odbudowy morfologicznej zwłaszcza od wysklepienia podłużnego, poprzecznego, ustawienia palucha i palca V. Budowie stóp poświęcono wiele publikacji.{:}{:en}The function and performance of the feet depends on their morphology, and particularly on the longitudinal and transverse arch, and the position of the hallux and 5th toe.{:}{:zh}The function and performance of the feet depends on their morphology, and

Abductory twist” – an element of observational gait analysis in low back pain – a case study

{:pl}The objective of this case study is to explain the influence of the altered lower limb kinematics in subject with non-specific low back pain using simple video analysis and to emphasise the relationship between the altered lower limb kinematics and low back pain.{:}{:en}The objective of this case study is to explain the influence of the altered lower limb kinematics in

Ewaluacja procesu kształcenia fizjoterapeutów w Polsce

{:pl}Poczucie tożsamości zawodowej, postrzeganie zawodu w społeczeństwie są ważnymi czynnikami rozwoju zawodowego, stanowią motywację, aby w tym zawodzie pozostać.{:}{:en}A sense of professional identity, the perception of the profession in society are important factors of professional development, provide the motivation to remain in this occupation.{:}{:zh}A sense of professional identity, the perception of the profession in society are important factors of professional