Artykuły

Wykorzystanie metody Kinesiology Taping w praktyce fizjoterapeutycznej: przegląd literatury

{:pl}W piśmiennictwie naukowym i praktyce klinicznej widoczny jest stały wzrost zainteresowania metodą Kinesiology Taping, Kinesio Taping (KT).{:}{:en}In the scientific literature and clinical practice, the interest in using Kinesiology Taping (KT) is still growing.{:}{:zh}In the scientific literature and clinical practice, the interest in using Kinesiology Taping (KT) is still growing.{:}{:ru}In the scientific literature and clinical practice, the interest in using Kinesiology

Cardiovascular response to static and dynamic trunk extensors endurance tests in healthy subjects

{:pl}The objective of this study was to assess the cardiovascular response to static and dynamic trunk extensors endurance tests in healthy subjects.{:}{:en}The objective of this study was to assess the cardiovascular response to static and dynamic trunk extensors endurance tests in healthy subjects.{:}{:zh}The objective of this study was to assess the cardiovascular response to static and dynamic trunk extensors endurance

Zagadnienie wartości korzeniowych testów rozciągowych dla diagnozy i prognozy zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa leczonych w warunkach sanatoryjnych

{:pl}Zaburzenia towarzyszące zespołom bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa (zbolk) warunkowane są nie tylko podrażnieniem korzeni nerwowych, ale również nocyreceptywnie unerwionych struktur więzadłowo-torebkowych.{:}{:en}Disorders associated with low back pain (lbp) are the result of not only affliction of nerve roots, but also nocireceptive innervated structures of the ligaments and joint capsules.{:}{:zh}Disorders associated with low back pain (lbp) are the result of not only

Zmiany cech somatycznych i krzywizn kręgosłupa u ciężarnych kobiet

{:pl}Za zasadniczy cel pracy przyjęto: zbadanie tendencji i kierunku zmian zachodzących w cechach somatycznych i krzywiznach kręgosłupa kobiet w trakcie przebiegu ciąży.{:}{:en}The aim of the study was to evaluate the overall trend and specific changes in somatic features and spinal curvatures during pregnancy.{:}{:zh}The aim of the study was to evaluate the overall trend and specific changes in somatic features and

Akceptacja choroby przez pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

{:pl}Celem pracy była ocena stopnia akceptacji choroby (ACh) przez osoby dotknięte reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) w odniesieniu do czasu trwania schorzenia oraz wybranych czynników społeczno-demograficznych.{:}{:en}The aim of the study was to assess the degree of acceptance of illness (AI) by persons affected by rheumatoid arthritis as related to the disease duration and selected socio-demographic factors.{:}{:zh}The aim of the study was

Wpływ relaksacji na natężenie bólu przewlekłego i poziom depresji

{:pl}Celem pracy była ocena wpływu relaksacji na natężenie bólu przewlekłego i poziom depresji.{:}{:en}The objective of this study was to demonstrate the relationships between relaxation, pain intensity and level of depression.{:}{:zh}The objective of this study was to demonstrate the relationships between relaxation, pain intensity and level of depression.{:}{:ru}The objective of this study was to demonstrate the relationships between relaxation, pain intensity

Ocena efektywności fizjoterapii w zmianach zwyrodnieniowych stawów biodrowych wyrażona samooceną jakości życia

{:pl}Celem pracy była ocena wpływu fizjoterapii w zwyrodnieniu stawu biodrowego pod względem: zmian dolegliwości bólowych, zmian zakresu ruchomości w stawie biodrowym, charakterystyki zmian poszczególnych sfer funkcjonowania pacjentów w badaniu kwestionariuszem SF-36v2, po 4 tygodniowej rehabilitacji ogółem i w zależności od płci oraz korelacji tych zmian z wskaźnikami zakresu ruchomości i bólu.{:}{:en}The aim of this study was to assess the effectiveness

Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na wynik testu 100 metrowego marszu u chorych po udarze mózgu

{:pl}Jednym z większych problemów postępowania usprawniającego chorych po udarze mózgu jest opadanie stopy wpływające na znaczące obniżenie jakości chodu.{:}{:en}Foot drop is one of the most serious problems, encountered during rehabilitation of patients with the history of cerebrovascular stroke, since it significantly contributes to gait quality deterioration.{:}{:zh}Foot drop is one of the most serious problems, encountered during rehabilitation of patients with

Rys historyczny neuromobilizacji w Polsce i na świecie

{:pl}Celem pracy jest przedstawienie rysu historycznego zagadnień neuromobilizacji i neurodynamiki klinicznej w Polsce i na świecie.{:}{:en}The objective of the study is to present a historical outline of neuromobilisation and clinical neurodynamics -in Poland and worldwide{:}{:zh}The objective of the study is to present a historical outline of neuromobilisation and clinical neurodynamics -in Poland and worldwide{:}{:ru}The objective of the study is to