Artykuły

Efekt terapeutyczny działania krioterapii miejscowej na staw kolanowy, uzależniony od rozpoznania choroby zwyrodnieniowej

{:pl}Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zabiegów krioterapii miejscowej na zakres ruchu w stawie kolanowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Dodatkowo analizowano potencjalne zmiany w dolegliwościach bólowych pacjentów.{:}{:en}The aim of the study was to evaluate the effect of local cryotherapy treatment for range of motion in the knee joint in patients with osteoarthritis. In addition, analyzed potential changes in

Ocena wrażliwości uciskowej przy użyciu algometru

{:pl}W diagnostyce dla potrzeb fizjoterapii bardzo istotnym elementem są metody pomiarowe, które zapewnią precyzję pomiaru, powtarzalność, dostępność, łatwość w wykonaniu. Prawidłowo wykonana diagnostyka umożliwia właściwy dobór terapii, zapewnia większą skuteczność podjętych działań i pozwala na uzyskanie zamierzonych efektów. {:}{:en}Measurement methods are a_very important element in physiotherapy diagnostics to ensure measurement accuracy, repeatability, availability and they should be relatively easy. Properly

Wyniki zastosowania gipsów hamujących u 5-letniego dziecka ze spastycznym niedowładem połowiczym – studium przypadku

{:pl}U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z definicji występują zaburzenia ruchowe. Podstawowym celem programu usprawniania tych dzieci jest wspomaganie rozwoju jak najlepszej jakości wzorców postawy i lokomocji. Prezentowane studium dotyczy 5-letniej dziewczynki, zdiagnozowanej jako średnio ciężkie mózgowe porażenie dziecięce: prawostronny spastyczny niedowład połowiczy.{:}{:en}In children with Cerebral palsy (CP), according to the definition, motor disorders occur. The primary aim of the

Ocena postępów leczenia usprawniającego w reumatoidalnym zapaleniu stawów za pomocą biomechanicznej analizy czynności stawu łokciowego

{:pl}Celem przedstawionej pracy jest weryfikacja metody oceny funkcji stawu łokciowego, metody, która u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów pozwoliłaby na monitorowanie postępu choroby i ocenę efektywności usprawniania leczniczego i fizjoterapeutycznego.{:}{:en}The aim of the investigations was to verify the effectiveness of a method of elbow function evaluation in patients with rhematoid arthritis. The method was expected to allow monitoring of disease

Profil chorych kierowanych do leczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej / The profile of patients referred for systemic rehabilitation

{:pl}Celem pracy było przeprowadzenie próby charakterystyki profilu pacjenta kierowanego do leczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych. Analizie poddano również ocenę skuteczności zastosowanej rehabilitacji u tych pacjentów. {:}{:en}The aim of the paper is to create a_profile for patients referred for systemic rehabilitation treatment in inpatient care. The efficiency of the rehabilitation used for these patients has also been analysed.{:}{:zh}The

Wpływ mobilizacji stawu promieniowo-łokciowego bliższego na funkcję ręki po złamaniu przedramienia

{:pl}elem badania była ocena wpływu mobilizacji stawu promieniowo-łokciowego bliższego na funkcję ręki u leczonych zachowawczo po złamaniu w obrębie przedramienia. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 60 chorych w wieku powyżej 50 lat leczonych z powodu ograniczenia funkcji ręki na skutek złamania kości przedramienia.{:}{:en}The research aims to evaluate the effect of mobilisation of proximal radioulnar articulation on the hand function after

Oryginalna metoda przyrodolecznicza doktora Apolinarego Tarnawskiego stosowana w Zakładzie w Kosowie w latach 1893-1939

{:pl}Artykuł powstał w wyniku analizy materiałów źródłowych, które stanowiły m.in.: akta uzdrowisk galicyjskich, informacje pochodzące z przewodników, broszurek reklamowych, prasy codziennej i medycznej doby galicyjskiej. Celem opracowania było przedstawienie oryginalnej metody przyrodoleczniczej dr. Apolinarego Tarnawskiego, którą w/w stosował w latach 1893-1939 we własnym zakładzie w Kosowie Huculskim.{:}{:en}This article is a result of the analysis of source materials which were, among