Artykuły

Możliwość zastosowania zabiegów fizykalnych w leczeniu spastyczności

{:pl}W artykule przedstawiono patofizjologię i symptomatologię spastyczności.{:}{:en}This article begins with a description of the pathophysiology and symptomatology of spasticity.{:}{:zh}This article begins with a description of the pathophysiology and symptomatology of spasticity.{:}{:ru}This article begins with a description of the pathophysiology and symptomatology of spasticity.{:}{:lt}This article begins with a description of the pathophysiology and symptomatology of spasticity.{:}{:hr}This article begins with a description

Ruchomość kręgosłupa lędźwiowego u osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Celem podjętej pracy było zbadanie i określenie zmian w ruchomości kręgosłupa lędźwiowego u osób z dyskopatią tego odcinka na poziomie L5-S1 oraz prześledzenie tych zmian w zależności od sposobu leczenia.{:}{:en}Background. The purpose of our study was to examine changes in the mobility of the lumbar spine in persons with L5-S1 diskopathy and the changes in mobility associated with different

Masaż medyczny w leczeniu niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Niespecyficzne bóle dolnego odcinka kręgosłupa stanowią poważny problem społeczny.{:}{:en}Background. Non-specific low back pain is a serious social problem.{:}{:zh}Background. Non-specific low back pain is a serious social problem.{:}{:ru}Background. Non-specific low back pain is a serious social problem.{:}{:lt}Background. Non-specific low back pain is a serious social problem.{:}{:hr}Background. Non-specific low back pain is a serious social problem.{:}

Występowanie i dynamika objawów depresyjnych u chorych z zespołem bólu przewlekłego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Celem pracy była analiza występowania, nasilenia i dynamiki objawów depresyjnych oraz zbadanie wpływu zastosowanych metod fizjoterapii w zakresie analizowanych parametrów u pacjentów z bólem przewlekłym w przebiegu zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających.{:}{:en}Background. The purpose of our study was to analyze the occurrence, strength, and dynamics of depressive symptoms in patients with chronic pain{:}{:zh}Background. The purpose of our study was to analyze the

Wpływ wykonawstwa muzycznego na częstość występowania wad postawy u dzieci

{:pl}Wstęp. Zwiększone obciążenia elementów narządu ruchu wchodzących w skład zespołu wykonawczego u młodych muzyków mogą prowadzić do wad postawy i prowadzą do przeciążeń narządu ruchu.{:}{:en}Background. An increased load on components of the musculo-skeletal system caused by musical performance can lead to postural abnormalities and overstraining of the musculo-skeletal system in young performing artists.{:}{:zh}Background. An increased load on components of the

Biostymulacyjne promieniowanie laserowe w regeneracji nerwu trójdzielnego

{:pl}Wstęp. Badania nad wpływem promieniowania laserowego o niskiej energii na organizmy żywe prowadzone są od blisko 40 lat, nadal sprawdzana jest skuteczność tego promieniowania w wielu jednostkach chorobowych.{:}{:en}Background. Research on the effects of low-level laser (LLL) radiation on living organisms has been conducted for nearly 40 years now, and the effectiveness of LLL has been examined in many diseases.{:}{:zh}Background. Research

Wpływ promieniowania laserowego (I=810 nm, P=100 mW) na aktywność acetylocholinesterazy erytrocytów człowieka w zależności od sposobu dawkowania energii

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu różnych dawek promieniowania laserowego (810 nm, 125 mW/cm2) aplikowanych w sposób ciągły i frakcjonowany, na aktywność acetylocholinoesterazy erytrocytarnej (AchE).{:}{:en}Background. The aim of this study was to investigate the impact of different doses and methods of applying low-power laser radiation (810 nm, 125 mW/cm2) on acetylcholinesterase (AChE) activity in human red blood cells.{:}{:zh}Background. The aim

Rola antagonizmu fizjologicznego angiotensyny II i biostymulacji laserowej w modułowaniu reaktywności mięśniówki gładkiej tętnic

{:pl}Wstęp. Mechanizm rozkurczu naczyń podczas biostymulacji laserowej ciągle pozostaje obiektem licznych badań.{:}{:en}Background. The mechanisms of action of laser biostimulation on biological tissue continues to be the object of much scientific research.{:}{:zh}Background. The mechanisms of action of laser biostimulation on biological tissue continues to be the object of much scientific research.{:}{:ru}Background. The mechanisms of action of laser biostimulation on biological tissue

Ocena subiektywnego odczucia bólu i sprawności ruchowej u pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów leczonych megnoterapią i kinezyterapią

{:pl}Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest główną przyczyną niesprawności występujących u przeszło 10% populacji dorosłych.{:}{:en}Background. Osteoarthritis is one of the leasing causes of disability, as it occurs in over 10% of the adult population.{:}{:zh}Background. Osteoarthritis is one of the leasing causes of disability, as it occurs in over 10% of the adult population.{:}{:ru}Background. Osteoarthritis is one of the leasing causes of

Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów termoterapeutycznych w procesie postepowania rehabilitacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych stawu kolanowego

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena i porównanie skuteczności przeciwbólowego działania zabiegów termoterapii w powiązaniu z zabiegiem magnetoterapii oraz ćwiczeniami czynnymi w odciążeniu poprawiającymi sprawność funkcjonalną stawu kolanowego ze zmianami zwyrodnieniowymi.{:}{:en}Background. The aim of our research was to evaluate and compare the analgesic effectiveness of thermal therapy in conjunction with magnetotherapy and active exercises without weight load to improve the functional

Wstępne wyniki wczesnej rehabilitacji pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi po artroplastyce kolana z zastosowaniem ciągłego ruchu biernego

{:pl}Wstęp. Wzrost liczby wykonywanych artroplastyk powoduje ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań chirurgicznych i rehabilitacyjnych.{:}{:en}Background. Due to the increasing number of surgical knee constructions, there is a constant search for new solutions in surgical techniques and rehabilitation methods.{:}{:zh}Background. Due to the increasing number of surgical knee constructions, there is a constant search for new solutions in surgical techniques and rehabilitation methods.{:}{:ru}Background. Due

Wpływ masażu klasycznego na stres oksydacyjny indukowany maksymalnym wysiłkiem fizycznym

{:pl}Wstęp. Celem pracy było określenie wpływu trzydziestominutowego masażu klasycznego na dynamikę zmian wybranych wykładników równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej u osób obciążonych wysiłkiem o intensywności wzrastającej do maksymalnej.{:}{:en}Background. The purpose of our research was to determine the impact of 30 minutes of classical massage on the dynamics of change in selected indicators of prooxidant / antioxidant equilibrium in persons subjected to exertion increasing

Jak zapewnić choremu sukces po alloplastyce stawu ramienno-łopatkowego. Część II: post-surgery rehabilitation

{:pl}Alloplastyla stawu ramienno-łopatkowego w opinii wielu autorów daje szansę uzyskania optymalnej sprawności pacjenta.{:}{:en}In the opinion of many authors, surgical reconstruction of the shoulder enables optimal recovery of functionality.{:}{:zh}In the opinion of many authors, surgical reconstruction of the shoulder enables optimal recovery of functionality.{:}{:ru}In the opinion of many authors, surgical reconstruction of the shoulder enables optimal recovery of functionality.{:}{:lt}In the opinion