Artykuły

Wpływ ćwiczeń stabilizacyjnych i mobilizacji rotacyjnych na reakcje posturalne

{:pl}Wstęp. Utrzymanie stabilności oraz wykonanie zadania dowolnego ruchu możliwe jest dzięki sterującej funkcji układu nerwowego współpracującego ściśle tak z czynnymi, jak i z biernymi elementami narządu ruchu.{:}{:en}Background. The maintenance of stability and the performance of any motor task is possible thanks to the control function of the nervous system, which collaborates closely with both active and passive components of the

Wpływ kompleksowej terapii obejmującej ćwiczenia czynne, masaż klasyczny, krioterapię oraz łączne działanie ultradźwięków i prądu elektrycznego w leczeniu uszkodzeń pierścienia rotatorów

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena efektywności kompleksowego leczenia uszkodzeń pierścienia rotatorów, obejmującego kinezyterapię, masaż leczniczy klasyczny oraz krioterapię i terapię skojarzoną (ultradźwięki i prąd elektryczny), a także porównanie efektywności krioterapii i terapii skojarzonej w leczeniu uszkodzeń pierścienia rotatorów.{:}{:en}Background. The study assessed the effectiveness of a multi-modality therapy for shoulder rotator cuff injuries. The treatment included kinesitherapy, classic massage therapy, cryotherapy

Stymulacja czynnościowa mięśni dna miednicy u kobiet po operacjach ginekologicznych z objawami nietrzymania moczu i jej wpływ na zmianę jakości życia

{:pl}Wstęp: Zaburzenia aktywności mięśni i nerwów oraz objawy nietrzymania moczu po operacjach ginekologicznych, znacząco wpływają na ocenę poczucia jakości życia{:}{:en}Background. Urinary incontinence and disturbances of perineal muscle and nerve activity in women after gynecological surgery have a major influence on the patients' quality of life.{:}{:zh}Background. Urinary incontinence and disturbances of perineal muscle and nerve activity in women after gynecological surgery

Znaczenie jakości w procesie świadczenia usług fizjoterapii – na przykładzie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest wskazanie, że stosowane w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach procedury dotyczące postępowania leczniczego podnoszą jakość świadczonych usług, co jest głównym warunkiem utrzymania się szpitala na rynku dostarczycieli świadczeń zdrowotnych.{:}{:en}Background. The aim of this paper was to show that procedures used within the framework of therapeutic management at the Regional Specialised Paediatric Hospital in Kielce improve

Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów fizykalnych w kompleksowej fizjoterapii podeszwowej ostrogi piętowej

{:pl}Wstęp. Ostroga piętowa jest to choroba powodująca bóle w okolicy wyrostka przyśrodkowego guza piętowego. Przyczyną bólu jest nacisk skoncentrowany na okolice przyczepu rozcięgna podeszwowego do kości piętowej.{:}{:en}Background. A plantar calcaneal spur causes pain in the area of the medial process of the calcaneal tuber. The pain is caused by localised pressure in the region of the plantar aponeurosis attachment to

Wpływ masażu leczniczego na poprawę ruchomości i zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu masażu leczniczego na poprawę ruchomości i zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa.{:}{:en}Background. The aim of this paper is an evaluation of the effect of remedial massage on the improvement of mobility and reduction of pain in the lower back.{:}{:zh}Background. The aim of this paper is an evaluation of the effect of remedial massage on the improvement

Zróżnicowanie typologiczne studentek fizjoterapii Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

{:pl}Wstęp. Wskutek rozwoju cywilizacyjnego motoryczność ludzka, zwłaszcza aktywność fizyczna zawodowa, ulega nieustannym przemianom.{:}{:en}Background. Human motor abilities, and particularly occupational physical activity patterns, undergo constant changes in response to the progress of civilisation.{:}{:zh}Background. Human motor abilities, and particularly occupational physical activity patterns, undergo constant changes in response to the progress of civilisation.{:}{:ru}Background. Human motor abilities, and particularly occupational physical activity patterns,

Występowanie zaburzeń snu u kobiet leczonych z powodu raka piersi – doniesienie wstępne

{:pl}Wstęp. U kobiet leczonych z powodu raka piersi obserwuje się negatywną ocenę jakości snu. Celem pracy jest przedstawienie badań wstępnych oceniających jakość oraz rodzaj zaburzeń snu w tej grupie chorych.{:}{:en}Background. Women treated for breast cancer tend to assess their sleep quality as poor. This paper presents the preliminary results of a study undertaken to assess the quality and type of

Biomechaniczna analiza zaburzeń chodu u osoby poddanej alloplastyce stawu biodrowego

{:pl}Wstęp. Narzędziami jakimi posługują się terapeuci i lekarze jest badanie kliniczne i obrazowe. {:}{:en}Background. The physical examination and imaging studies are the diagnostic tools of today's therapists and physicians.{:}{:zh}Background. The physical examination and imaging studies are the diagnostic tools of today's therapists and physicians.{:}{:ru}Background. The physical examination and imaging studies are the diagnostic tools of today's therapists and physicians.{:}{:lt}Background. The

Ograniczenia, utrudnienia i wymagania stawiane fizjoterapii u osób starszych

{:pl}Proces starzenia się jest nieuchronnym i dynamicznym procesem prowadzącym do szeregu niekorzystnych zmian zarówno w obrębie narządu ruchu jak i narządów wewnętrznych oraz osłabienia możliwości regeneracyjnych i kompensacyjnych organizmu.{:}{:en}Aging is an inevitable and dynamic process that leads to a number of adverse changes in both the locomotor system and internal organs as well as the weakening of the body's regenerative

Zmiany patologiczne w okołoporodowym uszkodzeniu splotu ramiennego (ousr)

{:pl}Artykuł przedstawia obraz zmian i patologicznych następstw jakie mogą wystąpić u dzieci z uszkodzonym podczas porodu splotem ramiennym, opisanych na podstawie doświadczenia własnego autorów i w oparciu o przegląd piśmiennictwa.{:}{:en}The article discusses the clinical picture and sequelae in children with brachial plexus palsy on the basis of the authors' experience and relevant literature.{:}{:zh}The article discusses the clinical picture and sequelae