Artykuły

Ocena efektywności metody Butlera w usprawnianiu gnozji kończyny górnej niedowładnej u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu

{:pl}Wprowadzenie: Analiza współczesnego piśmiennictwa pozwala na stwierdzenie, iż w procesie usprawniania pacjentów po przebytym udarze mózgu wykorzystuje się przede wszystkim sposoby reedukacji i kompensacji obejmujące ubytki ruchowe, a przecież czysto ruchowy zespół połowiczy występuje bardzo rzadko.{:}{:en}Background: A review of contemporary literature indicates that the rehabilitation of stroke patients is chiefly based on reeducation and compensation techniques addressing motor deficits, even

Czynniki wpływające na częstość występowania bólu barku u pacjentów po udarze mózgu

{:pl}Ból i zaburzenia czynności barku po stronie niedowładu są częstym powikłaniem u pacjentów po przebytym udarze mózgu (u.m.).{:}{:en}Pain and functional impairment of the paretic shoulder are a frequent complication in post-stroke patients.{:}{:zh}Pain and functional impairment of the paretic shoulder are a frequent complication in post-stroke patients.{:}{:ru}Pain and functional impairment of the paretic shoulder are a frequent complication in post-stroke patients.{:}{:lt}Pain

Parametry postawy ciała a motoryka dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

{:pl}Cel: Założeniem pracy jest wykazanie, że istnieją związki przyczynowo – skutkowe między rozwojem motorycznym a sylwetką dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.{:}{:en}The aim of the study was to demonstrate that posture quality influences psychomotor development among children with cerebral palsy.{:}{:zh}The aim of the study was to demonstrate that posture quality influences psychomotor development among children with cerebral palsy.{:}{:ru}The aim of the

Porównanie efektywności działania jonoforezy z ketonalem i łącznego działania ultradźwięków ze stymulacją elektryczną we wspomaganiu leczenia choroby pierścienia rotatorów

{:pl}Wstęp: Celem pracy była ocena efektywności leczenia uszkodzeń pierścienia rotatorów jonoforezą z ketonalem i terapią skojarzoną (TS; łączne działanie ultradźwięków i prądu elektrycznego).{:}{:en}Background: The study aimed to assess and compare the effectiveness of Ketonal (ketoprofenum) iontophoresis and a combination therapy involving ultrasound and electrical stimulation in the treatment of rotator cuff injuries.{:}{:zh}Background: The study aimed to assess and compare the

Analiza opinii studentów fizjoterapii na temat programów studiów oferowanych w uczelniach o różnych profilach kształcenia

{:pl}Wstęp i cel pracy. Kierunek Fizjoterapia powstał w Polsce 1997 r. i rozpoczął kształcenie w systemie dwustopniowych studiów wyższych.{:}{:en}Introduction and Objective. Physiotherapy as a university degree programme was first offered in Poland in 1997, with courses including 3-year Bachelor-level and 2-year Master-level programmes.{:}{:zh}Introduction and Objective. Physiotherapy as a university degree programme was first offered in Poland in 1997, with courses

Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych z wielopoziomową dyskopatią szyjną po leczeniu operacyjnym z zastosowaniem implantów międzytrzonowych

{:pl}Choroba dyskowa części szyjnej kręgosłupa stanowi poważny problem medyczny i socjalny.{:}{:en}Cervical discopathy is a serious medical and social problem.{:}{:zh}Cervical discopathy is a serious medical and social problem.{:}{:ru}Cervical discopathy is a serious medical and social problem.{:}{:lt}Cervical discopathy is a serious medical and social problem.{:}{:hr}Cervical discopathy is a serious medical and social problem.{:}

Ocena asymetrii niemowląt – zestawienie badania klinicznego z badaniem podoskopowym przy użyciu stanowiska do diagnozy niemowląt Podo Baby

{:pl}Wstęp. Wczesna diagnoza niemowląt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN) oraz jak najwcześniej wprowadzona terapia gwarantuje maksymalne wykorzystanie plastyczności ośrodkowego układu nerwowego.{:}{:en}Background. Early diagnosis and therapy of infants with central coordination disorder (CCD) ensure maximum therapeutic benefits of nervous system plasticity.{:}{:zh}Background. Early diagnosis and therapy of infants with central coordination disorder (CCD) ensure maximum therapeutic benefits of nervous system plasticity.{:}{:ru}Background.

Obserwacja zmian zapalnych i nadżerkowych żołędzi w leczeniu magnetoledoterapią – opis przypadku

{:pl}Wstęp. Celem badania była ocena leczenia zmian zapalnych i nadżerkowych skóry prącia i żołędzi za pomocą pola magnetycznego o niskich wartościach indukcji i światła R czerwonego i IR podczerwonego diod LED.{:}{:en}Introduction. The aim of the study was to assess the therapeutic effects of low induction magnetic field, R red light and infrared LED light on inflammatory and erosive lesions of