Artykuły

Komputerowe systemy wspomagania decyzji medycznych – historia, rozwój, analiza porównawcza w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych

{:pl}Świat stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z koniecznością zwiększenia skuteczności leczenia mieszkańców naszego globu.{:}{:en}The world is facing many challenges connected with the need to increase health care effectiveness globally.{:}{:zh}The world is facing many challenges connected with the need to increase health care effectiveness globally.{:}{:ru}The world is facing many challenges connected with the need to increase health care effectiveness globally.{:}{:lt}The world

Płaszczyzna podparcia u niemowląt z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego

{:pl}Rozwój mózgowego porażenia dziecięcego (m. p. dz.) poprzedza występowanie zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego (z. r. p. o.).{:}{:en}The development of infantile cerebral palsy (IPC) precedes movement disorders of central origin (MDCO).{:}{:zh}The development of infantile cerebral palsy (IPC) precedes movement disorders of central origin (MDCO).{:}{:ru}The development of infantile cerebral palsy (IPC) precedes movement disorders of central origin (MDCO).{:}{:lt}The development of infantile cerebral

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na proteinogram u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

{:pl}Krioterapia ogólnoustrojowa z następową kinezyterapią wykazuje korzystny efekt przeciwzapalny u chorych ze schorzeniami zapalnymi układu ruchu, którego mechanizm nie został dotychczas jednoznacznie wyjaśniony.{:}{:en}Whole-body cryotherapy with subsequent kinesiotherapy evokes positive anti-inflammatory effects in case of patients with locomotor system inflammatory disorders, however, the mechanism of this effect has not been satisfactorily explained so far.{:}{:zh}Whole-body cryotherapy with subsequent kinesiotherapy evokes positive anti-inflammatory

Badanie wpływu krioterapii i diatermii na pobudliwość nerwów czuciowych u osób zdrowych

{:pl}Celem pracy była ocena i porównanie zmian pobudliwości czuciowej nerwu skórnego przyśrodkowego przedramienia (n. s. p. p.) pod wpływem zabiegów ochładzania i ogrzewania u osób zdrowych.{:}{:en}The study was designed to assess the changes of sensory excilability of the medial anlebrachial culaneous nerve (MACN) following the application of cooling and diathermy procedures in healthy people.{:}{:zh}The study was designed to assess the

Zakażenia na oddziale rehabilitacji na przykładzie oddziału szpitala wysokospecjalistycznego

{:pl}Celem pracy była analiza epidemiologiczna zakażeń oraz kolonizacji szczepami lekoopornymi wśród pacjentów oddziału rehabilitacyjnego na podstawie ciągłego nadzoru biernego w okresie styczeń-grudzień 2007 roku oraz badania chorobowości punktowej.{:}{:en}The aim of this work was to analyze the epidemiology and colonization of resistant strains causing infections among patients treated in the Rehabilitation Department.{:}{:zh}The aim of this work was to analyze the epidemiology

Metoda PNF w analizie nauki chodu u chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu

{:pl}Jedną z najczęściej spotykanych chorób układu nerwowego jest udar mózgu.{:}{:en}Cerebral stroke is one of the most common diseases of the nervous system.{:}{:zh}Cerebral stroke is one of the most common diseases of the nervous system.{:}{:ru}Cerebral stroke is one of the most common diseases of the nervous system.{:}{:lt}Cerebral stroke is one of the most common diseases of the nervous system.{:}{:hr}Cerebral stroke is

Ocena odległa wyników leczenia uszkodzeń urazowych oraz zespołów przeciążeniowych narządu ruchu u uprawiających łucznictwo

{:pl}Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie urazów i zespołów przeciążeniowych najczęściej: występujących w łucznictwie, próba oceny ich wpływu na przebieg dalszej kariery sportowej oraz określenie, jakie metody leczenia są najczęściej stosowane w tych przypadkach.{:}{:en}The purpose of this study was to characterize most common injuries and overuse syndromes observed in archery, to evaluate their influence on further sports careers and to determine

Ocena wydolności tlenowej u starszych kobiet i mężczyzn poddanych treningowi rehabilitacyjnemu

{:pl}Dobra wydolność tlenowa jest podstawą do utrzymania samodzielności w procesie starzenia się.{:}{:en}Good aerobic capacity is the basic factor responsible for self-sufficiency in elderly people.{:}{:zh}Good aerobic capacity is the basic factor responsible for self-sufficiency in elderly people.{:}{:ru}Good aerobic capacity is the basic factor responsible for self-sufficiency in elderly people.{:}{:lt}Good aerobic capacity is the basic factor responsible for self-sufficiency in elderly people.{:}{:hr}Good

Ocena przydatności hipoterapii w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem. Doniesienie wstępne

{:pl}W ostatnich latach jako metodę wspomagającą tradycyjną fizjoterapię stosowaną u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd) wprowadzono zooterapię.{:}{:en}Zootherapy has been introduced in recent years as an adjunct approach to traditional physiotherapy in patients with cerebral palsy (CP).{:}{:zh}Zootherapy has been introduced in recent years as an adjunct approach to traditional physiotherapy in patients with cerebral palsy (CP).{:}{:ru}Zootherapy has been introduced in