Artykuły

Porównanie skuteczności jonoforezy i fonoforezy z zastosowaniem 1% żelu z diklofenakiem u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych

Podanie leku miejscowo posiada wiele pozytywnych aspektów, podnosząc wartość stosowanych w fizjoterapii metod transdermalnych takich, jak jonoforeza, fonoforeza czy magnetoforeza.

Ocena skuteczności usprawniania pacjentów z dyslordozą szyjną z wykorzystaniem testów neurodynamicznych i zabiegów fizykalnych

Celem pracy była ocena skuteczności kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego usprawnianie pacjentów dyslordoza szyjną materiał i metody badania objęto grupę 40 osób, u których stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa.

Badanie kontroli postawy przy użyciu bieżni rehabilitacyjnej, ocena rzetelności i wiarygodności pomiarów

Zadaniem pracy jest ocena rzetelności pomiaru różnych parametrów ruchu środka nacisku stóp przy użyciu bieżni rehabilitacyjnej w warunkach statycznych.

Lęk i depresja a samoocena zdrowia u pacjentów kardiologicznych – spojrzenie z perspektywy fizjoterapii

Lęk i depresja coraz częściej biorą udział w rozwoju choroby oraz mogą mieć istotny wpływ na przebieg i wyniki leczenia.

Zgodność pomiaru krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa z wykorzystaniem inklinometrów cyfrowych Saundersa oraz AMI

Dariusz Czaprowski, Paulina Pawłowska Dariusz Czaprowski, Paulina Pawłowska -  Zgodność pomiaru krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa z wykorzystaniem inklinometrów cyfrowych Saundersa oraz AMI. FP 2013; 13(2); 33-38 Streszczenie   Słowo kluczowe

Rozwój motoryczny dziewczynki z ZDDM

Ewa Gajewska, Roksana Malak, Paweł Kroll, Barbara Steinborn, Anna Winczewska-Wiktor, Włodzimierz Paprzycki, Wojciech Kociemba, Magdalena Sobieska Ewa Gajewska, Roksana Malak, Paweł Kroll, Barbara Steinborn, Anna Winczewska-Wiktor, Włodzimierz Paprzycki, Wojciech Kociemba, Magdalena Sobieska - Rozwój motoryczny dziewczynki z ZDDM. FP 2013; 13(2); 39-41 Streszczenie Słowo kluczowe

Masaż głęboki i jego wpływ na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – opis przypadku

Mateusz Romanowski, Anna Straburzynka-Lupa Mateusz Romanowski, Anna Straburzynka-Lupa - Masaż głęboki i jego wpływ na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa - opis przypadku. FP 2013; 13(2); 42-47 Streszczenie Słowo kluczowe

Reakcje posturalne dziecka ze skoliozą idiopatyczną badanego na platformie Stability System Tecnobody

Jacek Wilczyński, Igor Wilczyński Jacek Wilczyński, Igor Wilczyński - Reakcje posturalne dziecka ze skoliozą idiopatyczną badanego na platformie Stability System Tecnobody. FP 2013; 13(2); 48-54 Streszczenie Słowo kluczowe

Rehabilitacja i fizjoterapia w świetle przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia

 Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Grażyna Hejda, Marek Kiljański Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Grażyna Hejda, Marek Kiljański - Rehabilitacja i fizjoterapia w świetle przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. FP 2013; 13(2); 55-61 Streszczenie Słowo kluczowe