Artykuły

Fizjoterapia u chorych na wrodzone skazy krwotoczne w materiale oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej

{:pl}Cel. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu i wyników fizjoterapii pacjentów chorych na wrodzone skazy krwotoczne, leczonych w Oddziale Rehabilitacji Stacjonarnej Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny (MSOR) w Krakowie.{:}{:en}Aim. The objective of this study is to present the process and results of physiotherapy in patients suffering from congenital haemorrhagic diathesis, treated at the Inpatient Rehabilitation Department of the Krakow Rehabilitation Centre and

Związek między długością ścięgna podkolanowego a siłą mięśnia pośladkowego wielkiego z normalizacją i bez normalizacji u pacjentów z bólem krzyża o podłożu mechanicznym

{:pl}Informacje wprowadzające. Siła mięśni jest ważnym narzędziem oceny funkcji mięśni i silnie wpływa na nią rozmiar ciała.{:}{:en}Background. Muscle strength is an important tool for the assessment of muscle function and is strongly influenced by body size.{:}{:zh}Background. Muscle strength is an important tool for the assessment of muscle function and is strongly influenced by body size.{:}{:ru}Background. Muscle strength is an important

Bezpośredni wpływ aplikacji Kinesiology Taping na parametry baropodometryczne i antropometryczne u pacjentów z paluchem koślawym (Hallux valgus)

{:pl}Cel pracy. Ocena wpływu metody Kinesiology Taping (KT) na zmianę ustawienia palucha koślawego oraz wpływ na sposób funkcjonowania stopy w pozycji stojącej i w czasie chodu.{:}{:en}Objective. Assessment of the impact of Kinesiology Taping (KT) on the change in the position of hallux valgus and on the manner the foot functions in a standing position and while walking.{:}{:zh}Objective. Assessment of the

Skuteczność przydzielania zadań wideo online bazujących na studium przypadku w poprawie praktycznych wyników studentów fizjoterapii – badanie quasi-eksperymentalne

{:pl}Cel. W tym zaawansowanym technologicznie świecie nauczanie online stało się wszechobecne we wszystkich dziedzinach.{:}{:en}Aim. In this technologically advancing world, online teaching has become omnipresent in all fields. However, teaching online is still a challenge in allied health professional courses where hands-on skills are the core component of the curriculum.{:}{:zh}Aim. In this technologically advancing world, online teaching has become omnipresent in

Wpływ zmiany prawa medycznego na jakość świadczeń fizjoterapeutycznych

{:pl}Wstęp. Człowiek, tracąc zdrowie, powierza się pracownikom medycznym w celu szybkiego powrotu do zdrowia.{:}{:en}Introduction. When a person loses health, she entrusts herself to health workers for quick recovery to full health.{:}{:zh}Introduction. When a person loses health, she entrusts herself to health workers for quick recovery to full health.{:}{:ru}Introduction. When a person loses health, she entrusts herself to health workers for

Porównanie efektów laseroterapii niskopoziomowej i terapii ultradźwiękowej po złamaniu dalszego końca kości promieniowej

{:pl}Informacje wprowadzające. Najczęstszym miejscem złamania kończyny górnej jest dalszy koniec kości promieniowej; powoduje ono problemy funkcjonalne i może powodować pewne komplikacje powodujące niepełnosprawność.{:}{:en}Background. The Distal end of radius fracture is the most common fracture site in the upper extremity; it causes functional problems and can result in some disabling complications.{:}{:zh}Background. The Distal end of radius fracture is the most common

Efekty laserowej akupunktury i stawiania baniek w przypadku chronicznego bólu krzyża o podłożu mechanicznym u kobiet starszych: randomizowana próba kontrolowana

{:pl}Cel. Ból krzyża (LBP) jest najpowszechniejszą dolegliwością, który przyczynia się do bólu i zmęczenia u osób starszych.{:}{:en}Aim. Low back pain (LBP) is the most prevalent health condition that contributes to pain and fatigue in older adults.{:}{:zh}Aim. Low back pain (LBP) is the most prevalent health condition that contributes to pain and fatigue in older adults.{:}{:ru}Aim. Low back pain (LBP) is

Ocena wpływu elastyczności podparcia stopy protezowej na chód u pacjenta po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda

{:pl}Cel. Praca przedstawia wyniki z badań doświadczalnych, których głównym celem było określenie, w jaki sposób stopień elastyczności układu podparcia protezy kończyny dolnej wpływa na wzorzec wtórnie wyuczonego chodu u pacjenta po amputacji.{:}{:en}Objective. The article presents the results of experimental studies, the main objective of which was to determine how the degree of flexibility of the lower limb prosthesis support system

Skuteczność laseroterapii niskopoziomowej i ćwiczeń stabilizacji miednicy w leczeniu poporodowego bólu obręczy miedniczej

{:pl}Wprowadzenie. Poporodowy ból obręczy miedniczej (PGP) jest częstą dolegliwością kobiet na całym świecie i ma duży wpływ na zdrowie i funkcjonowanie, ponieważ obniża jakość życia.{:}{:en}Introduction. Postnatal Pelvic girdle pain (PGP) is common complaint in women all over the world and it has a major impact on health and functioning as it decreases quality of life.{:}{:zh}Introduction. Postnatal Pelvic girdle pain (PGP)

Ocena skuteczności terapeutycznej diatermii u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową okolicy lędźwiowej kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Diatermia jest jednym z bodźców wykorzystywanych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.{:}{:en}Introduction. Diathermy is one of the stimuli used in treatment of degenerative spine disease.{:}{:zh}Introduction. Diathermy is one of the stimuli used in treatment of degenerative spine disease.{:}{:ru}Introduction. Diathermy is one of the stimuli used in treatment of degenerative spine disease.{:}{:lt}Introduction. Diathermy is one of the stimuli used in treatment

Prawne aspekty świadomej zgody pacjenta na fizjoterapię na Ukrainie

{:pl}Celem pracy jest ustalenie cech prawnych stosowania świadomej dobrowolnej zgody pacjenta przy wykonywaniu usług fizjoterapeutycznych na Ukrainie.{:}{:en}The purpose of the study is to establish the legal features of the use of informed voluntary consent of the patient in providing him/her with physical therapy services in Ukraine.{:}{:zh}The purpose of the study is to establish the legal features of the use of

Dolegliwości bólowe u kobiet z pierwotnym zespołem bolesnego miesiączkowania

{:pl}Cel pracy. Celem badań była ocena dolegliwości bólowych w grupie kobiet z pierwotnym zespołem bolesnego miesiączkowania (PZBM) oraz określenie czynników mogących wpływać na intensywność bólu.{:}{:en}Objective. The objective of the study was to assess pain in a group of women with primary dysmenorrhea (PD) and to identify factors that may affect pain intensity.{:}{:zh}Objective. The objective of the study was to assess

Zadowolenie pacjenta po pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi o niskiej intensywności w leczeniu naczyniopochodnych zaburzeń erekcji

{:pl}Informacje wprowadzające. Jedną z najczęstszych przyczyn naczyniopochodnych zaburzeń erekcji (VED) jest niewydolność tętnicza prącia.{:}{:en}Background. One of the most frequent causes of vasculogenic erectile dysfunction (VED) is penile arterial insufficiency.{:}{:zh}Background. One of the most frequent causes of vasculogenic erectile dysfunction (VED) is penile arterial insufficiency.{:}{:ru}Background. One of the most frequent causes of vasculogenic erectile dysfunction (VED) is penile arterial insufficiency.{:}{:lt}Background. One

Pokonać niepełnosprawność – krótka historia protetyki i mechatronika w pokonywaniu barier

{:pl}Najstarszą odnalezioną i zidentyfikowaną protezą był drewniany duży palec nogi egipskiej mumii z ok. 3000 roku p.n.e.{:}{:en}The oldest found and identified prosthesis was the Egyptian mummy’s wooden big toe from approx. 3000 B.C.{:}{:zh}The oldest found and identified prosthesis was the Egyptian mummy’s wooden big toe from approx. 3000 B.C.{:}{:ru}The oldest found and identified prosthesis was the Egyptian mummy’s wooden big

Wpływ pozaustrojowej terapii falą uderzeniową na intensywność bólu, zdolności funkcjonalne i zakres ruchu tułowia u pacjentów z przewlekłym wypadaniem dysku w odcinku kręgosłupa lędźwiowego: randomizowane badanie kliniczne

{:pl}Cele. Celem badań była ocena wpływu pozaustrojowej terapii falą uderzeniową (ESWT) na nasilenie bólu, zdolności funkcjonalne i zakres ruchu tułowia u pacjentów z wypadaniem dysku w odcinku kręgosłupa lędźwiowego (LDP).{:}{:en}Objectives. This research aimed to assess the impact of extracorporeal shock wave therapy (ESWT) on pain severity, functional abilities, and trunk range of motion in patients with lumbar disc prolapse (LDP).{:}{:zh}Objectives.

Ocena wyników leczenia złamań żuchwy na podstawie autorskiego programu postępowania fizjoterapeutycznego – doniesienia wstępne

{:pl}Wprowadzenie. XXI wiek charakteryzuje się dynamicznym rozwojem motoryzacji i innych dziedzin przemysłu.{:}{:en}Introduction. The 21st century is characterized by the dynamic development of the automotive industry and other industries.{:}{:zh}Introduction. The 21st century is characterized by the dynamic development of the automotive industry and other industries.{:}{:ru}Introduction. The 21st century is characterized by the dynamic development of the automotive industry and other industries.{:}{:lt}Introduction.

Akupunktura laserowa w łagodzeniu tkliwości w obrębie czaski u pacjentów z bólem głowy typu napięciowego: randomizowana próba kontrolna

{:pl}Cel. Celem pracy było zbadanie wpływu akupunktury laserowej (laseroterapia niskopoziomowa, podczerwień) i lasera placebo na pacjentów z napięciowym bólem głowy, którzy cierpieli na tkliwość w obrębie czaski.{:}{:en}Aim. The aim of this study was to study the effect of Laser acupuncture (low-level laser therapy, infra-red) and placebo laser on patients with tension-type headache who suffered from peri-cranial tenderness. Materials and Methods.{:}{:zh}Aim.

Ocena skuteczności zabiegu krioterapii u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

{:pl}Cel pracy. Celem pracy jest opisanie wyników badania oceny pacjentów w zakresie występowania dolegliwości oraz utrudnień w życiu codziennym oraz ogólnego stanu zdrowia w kontekście usprawniania w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych przed i po przeprowadzeniu zabiegów fizjoterapii z użyciem krioterapii i bez jej użycia.{:}{:en}The purpose of the study. The purpose of this study is to describe the results of the

Skuteczność terapii ultradźwiękowej w porównaniu z terapią konwencjonalną w zmniejszaniu wielu składowych bólu neuropatycznego u pacjentów z neuropatią cukrzycową (badanie porównawcze)

{:pl}Informacje wprowadzające. Ból w neuropatii cukrzycowej wiąże się z różnymi formami odczuwania bólu.{:}{:en}Background. As diabetic neuropathic pain is associated with various forms of pain sensations.{:}{:zh}Background. As diabetic neuropathic pain is associated with various forms of pain sensations.{:}{:ru}Background. As diabetic neuropathic pain is associated with various forms of pain sensations.{:}{:lt}Background. As diabetic neuropathic pain is associated with various forms of pain

Stan wiedzy pielęgniarek i fizjoterapeutów z zakresu Zdrowia Publicznego

{:pl}Wstęp. Pracownicy medyczni, niezależnie od wykonywanego zawodu, powinni posiadać choć podstawową wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, by swoimi działaniami odpowiednio dbać o zdrowie społeczeństwa.{:}{:en}Introduction. Medical staff, irrespectively from their exact profession, should have at least basic knowledge about public health, in order to be able to duly take care of society’s health.{:}{:zh}Introduction. Medical staff, irrespectively from their exact profession, should

Wpływ mediów społecznościowych na mięśnie posturalne związane z zespołem skrzyżowania górnego i dobrym samopoczuciem fizycznym

{:pl}Cel. Zespół skrzyżowania górnego (upper crossed syndrome – UCS) jest głównym zaburzeniem postawy. Długość czasu spędzanego w mediach społecznościowych (TSSM) rośnie z roku na rok.{:}{:en}Aim. Upper Cross Syndrome (UCS) is a major postural disorder. As time spent on social media (TSSM) is increasing yearly.{:}{:zh}Aim. Upper Cross Syndrome (UCS) is a major postural disorder. As time spent on social media (TSSM)

Reumatoidalne zapalenie stawów i stopa reumatoidalna w praktyce fizjoterapeuty

{:pl}Choroby reumatyczne nie są chorobami śmiertelnymi, ale w ich następstwie dochodzi do skrócenia czasu życia.{:}{:en}Rheumatic diseases are not fatal, but they result in shorter life expectancy of the patients suffering from them.{:}{:zh}Rheumatic diseases are not fatal, but they result in shorter life expectancy of the patients suffering from them.{:}{:ru}Rheumatic diseases are not fatal, but they result in shorter life expectancy

Wpływ niedokrwistości na poziom zmęczenia i saturację u kobiet z niedokrwistością w okresie menopauzy

{:pl}Informacje wprowadzające. Zmniejszona liczba czerwonych krwinek i hemoglobiny definiowana jako anemia, która obniża zdolność krwi do dostarczania tlenu do wszystkich tkanek ciała.{:}{:en}Background. Reduced number of red blood cells and hemoglobin defined as anemia which lowering the capability of the blood to deliver oxygen to all body tissues.{:}{:zh}Background. Reduced number of red blood cells and hemoglobin defined as anemia which lowering

Wpływ zawartości tkanki tłuszczowej na zakres ruchomości kończyny górnej wśród dzieci w wieku 7-11 lat

{:pl}Wprowadzenie. Problem nadmiernej tkanki tłuszczowej wśród dzieci i młodzieży staje się z każdym rokiem bardziej powszechny.{:}{:en}Introduction. The problem of excessive adipose tissue among children and adolescents is becoming more common every year.{:}{:zh}Introduction. The problem of excessive adipose tissue among children and adolescents is becoming more common every year.{:}{:ru}Introduction. The problem of excessive adipose tissue among children and adolescents is becoming

Wpływ ćwiczeń stabilizacji łopatki w porównaniu z techniką Mulligana na kinematykę barku i zmiany postawy po mastektomii

{:pl}Cel. Ocena wpływu ćwiczeń stabilizacji łopatki w porównaniu z techniką Mulligana w porównaniu z tradycyjną fizjoterapią na kinematykę barku i postawę ciała po mastektomii.{:}{:en}Objective. To evaluate the effects of scapular stabilization exercises versus Mulligan technique when compared with traditional physical therapy on post-mastectomy shoulder kinematics and body posture.{:}{:zh}Objective. To evaluate the effects of scapular stabilization exercises versus Mulligan technique when

Analiza wybranych czynników wpływających na ból spoczynkowy w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego

{:pl}Wstęp. Ból kolana jest objawem klinicznym choroby zwyrodnieniowej i toczącego się procesu zapalnego w stawie.{:}{:en}Introduction. Knee pain is a clinical sign of osteoarthritis and an ongoing inflammatory process in the joint.{:}{:zh}Introduction. Knee pain is a clinical sign of osteoarthritis and an ongoing inflammatory process in the joint.{:}{:ru}Introduction. Knee pain is a clinical sign of osteoarthritis and an ongoing inflammatory process

Statyczna stymulacja magnetyczna a leczenie konwencjonalne dotyczące przekroju poprzecznego mięśnia czworogłowego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Informacje wprowadzające. Mięsień czworogłowy uda miał istotny wpływ na pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.{:}{:en}Background. Quadriceps femoris muscle significantly affected knee osteoarthritic patients.{:}{:zh}Background. Quadriceps femoris muscle significantly affected knee osteoarthritic patients.{:}{:ru}Background. Quadriceps femoris muscle significantly affected knee osteoarthritic patients.{:}{:lt}Background. Quadriceps femoris muscle significantly affected knee osteoarthritic patients.{:}{:hr}Background. Quadriceps femoris muscle significantly affected knee osteoarthritic patients.{:}