Artykuły

Wpływ indywidualnego programu ćwiczeń na poprawę stabilności pacjenta po skręceniu stawu skokowo-goleniowego

{:pl}Do najczęstszych urazów stawu skokowego u siatkarzy zaliczamy skręcenia. Dochodzi do nich często podczas fazy wyskoku i lądowania. Uraz może doprowadzić do zaburzeń proprioceptywnych oraz powodować zaburzenia stabilności.{:}{:en}Among the most common ankle injuries in volleyball players are sprains. They often occur during the jumping and landing phases. The injury may lead to proprioceptive disorders and stability issues. The aim of

Świadomość nauczycieli wychowania fizycznego na temat integracji wielorakich inteligencji w procesie nauczania

{:pl}Celem niniejszego badania jest ustalenie poziomu świadomości nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych dotyczącej różnorodnych inteligencji w procesie kształcenia.{:}{:en}This study aims to determine the level of awareness of elementary school physical education teachers regarding multiple intelligences in the learning process{:}{:zh}本研究旨在确定小学体育教师在学习过程中对多元智能的认识水平{:}{:lt}Šio tyrimo tikslas yra nustatyti pradinių mokyklų kūno kultūros mokytojų supratimo apie daugialypius intelektus mokymosi procese lygį.{:}{:hr}Ova studija ima za cilj