Artykuły

Ocena efektów plastrowania dynamicznego w leczeniu chorych z zespołem zaburzeń pasażu jelitowego spowodowanym zrostami pooperacyjnymi na podstawie testu na zawartość wodoru w powietrzu wydychanym. Doniesienia wstępne

{:pl}Wstęp. Jednym ze sposobów leczenia chorych z zespołem zaburzeń pasażu jelitowego spowodowanym zrostową niedrożnością po zabiegach operacyjnych może być fizjoterapia z zastosowaniem plastrowania dynamicznego (PD). Cel pracy. Celem pracy jest ocena efektów PD w normalizacji pasażu jelit na podstawie testu cząsteczek wodoru w wydychanym powietrzu przez chorych. W badaniu oceniano także liczbę wypróżnień i konsystencję stolca.{:}{:en}One of the ways to

Wykorzystanie głębokiej oscylacji i elektrostymulacji mięśni gładkich w niwelowaniu wybranych parametrów zmęczenia mięśniowego

{:pl}W literaturze naukowej obserwujemy wzrost zainteresowania metodami, których celem jest aktywacja pracy układu limfatycznego oraz mikrokrążenia, a co za tym idzie – wpływ różnych bodźców na układ immunologiczny. Niestety, nadal są to doniesienia nieliczne. Nie jest poznana kwestia wpływu metod stymulujących limfangiomotorykę jakimi są głęboka oscylacja oraz elektrostymulacja typu bodyflow na napięcie mięśniowe i ból mięśniowy. Medycyna fizykalna, w zakresie

Swoboda kontroli vs kontrola swobody – jak sprostać funkcji ręki w procesie fizjoterapii

{:pl}Ręka ludzka stanowi wysoko wyspecjalizowany narząd o szerokim spektrum czynnościowym. Celem pracy jest przedstawienie oddziaływań fizjoterapeutycznych przeprowadzonych u pacjenta, leczonego operacyjnie z powodu rozległego urazu ręki, przedramienia i ramienia. W programie usprawniania uwzględniono wytyczne ICF, obawy oraz cele funkcjonalne zgłaszane przez pacjenta. Zastosowanie terapii pośredniej i zjawiska irradiacji typowych dla koncepcji PNF pozwoliło zminimalizować ryzyko podrażnienia przeszczepionych tkanek miękkich i

Opóźniona diagnoza i leczenie pierwotnego obrzęku limfatycznego kończyn dolnych – studium przypadku / Delayed diagnosis and treatment of primary lymphoedema of lower limbs – case study

Leczenie pierwotnego obrzęku limfatycznego stwarza wiele problemów pacjentowi jak i całemu zespołowi medycznemu. Całkowite wyleczenie bowiem z racji uszkodzenia anatomicznych dróg odpływu chłonki nie jest możliwe, a terapia ma na celu jedynie zmniejszenie rozmiarów kończyny, przywrócenie jej funkcji i poprawienie aspektów kosmetycznych. Leczenie jest trudne, wieloetapowe i nawet w przypadku dobrych wyników kosztowne i czasochłonne.

Trening na bieżni z odciążeniem masy ciała poprzez system Parestand w usprawnianiu chodu u pacjentów we wczesnej fazie udaru mózgu: badanie pilotażowe

{:pl}Wstęp. Trening na bieżni z odciążeniem masy ciała (z ang. Body Weight Supported Treadmill Training - BWSTT) to wysokiej częstotliwości zadaniowa terapia chodu pacjentów po udarze mózgu. Skuteczność BWSTT została wielokrotnie udowodniona, jednak jego wyższość nad treningiem chodu po naturalnym podłożu jest często kwestionowana. W Polsce jest to rzadko stosowana i badana metoda.{:}{:en}Body Weight Supported Treadmill Training (BWSTT) is high

Ocena poziomu lęku i depresji oraz natężenia bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową układu ruchu

{:pl}Przewlekły ból jako konsekwencja choroby zwyrodnieniowej narządu ruchu należy do czynników prowokujących i prowokujących zaburzenia lękowo-depresyjne. Zarówno ból jak i zburzenia lękowo-depresyjne stanowią czynniki wzajemnie nasilające się, znacząco ograniczają sprawność ruchową i obniżają jakość życia. Schorzenia narządu ruchu stanowią poważny problem terapeutyczny. Stan przewlekły, brak poprawy w ustępowaniu dolegliwości i brak możliwości powrotu do życia społecznego oraz pracy zawodowej stanowi

Warunki socjo-demograficzne rodzin dzieci z Zespołem Downa urodzonych w latach 1980-2010 diagnozowanych i leczonych według Wrocławskiego Modelu Usprawniania. Dwudziestoletnie obserwacje

{:pl}Istnieje szereg czynników socjo-demograficznych, wpływających na rozwój dzieci z Zespołem Downa (ZD). Poznanie ich dostarcza wiedzę terapeutom, dzięki której zwiększa się szansa pomocy osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Celem pracy jest retrospektywna ocena warunków socjo-demograficznych rodziny tj. określenie miejsca i warunków zamieszkania, charakter rodziny, dzietność, źródła utrzymania, zatrudnienie i wykształcenie rodziców, ich stan zdrowia, oraz sprawowania opieki nad dzieckiem. {:}{:en}There

Poziom wypalenia zawodowego wśród przedstawicieli zawodów medycznych

{:pl}Wypalenie zawodowe (WZ) jest zjawiskiem dotyczącym wielu zawodów, których podstawą są nie tylko zaburzone relacje człowiek-praca, bliskie relacje interpersonalne, ale przede wszystkim specyficzne podejście do drugiego człowieka, wymagające cierpliwości, empatii i zaangażowania. Pomimo wielu opracowań naukowych brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu WZ w zawodach medycznych, który jest problemem niedocenianym, a niezwykle ważnym, przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta. {:}{:en}Burnout is

Patronaty kwartalnika Fizjoterapia Polska – XII Międzynarodowy Dzień Inwalidy

W dniu 17 marca 2016 r. o godz. 14:00 w Pałacu Łagów zainaugurowano XXII edycję obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy, gdzie podczas warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z interpretacją badań obrazowych. Następnie, również w Pałacu Łagów przedstawiono prezentacje dotyczące przyszłości fizjoterapii. Małgorzata Domagalska-Szopa i Andrzej Czamara przedstawili projekt pięcioletnich studiów na kierunku fizjoterapia (także w kontekście ich funkcjonowania w krajach UE),

Patronaty kwartalnika Fizjoterapia Polska – II Kongres Rehabilitacja Polska

II Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska, który odbył się w Warszawie, 14–16 kwietnia 2016 roku był jednym z najważniejszym od 7 lat wydarzeń naukowo-dydaktycznych oraz organizacyjnych wspólnym dla środowiska specjalistów fizjoterapii i rehabilitacji.

Recenzja książki – Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się – nowe tendencje, Celestyna Grzywniak

Autorka książki dr n. hum. Celestyna Grzywniak jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z zawodu fizjoterapeuta, psycholog i logopeda zajmuje się badaniem skuteczności oddziaływania nowych metod terapeutycznych na rozwój dzieci. Książka jest przeznaczona dla pedagogów, psychologów, logopedów, studentów medycyny i fizjoterapii oraz osób zainteresowanych problematyką nowych tendencji w terapii rozwojowej u dzieci.