Artykuły

Rola fizjoterapii w leczeniu, profilaktyce oraz rehabilitacji przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli

{:pl}Wprowadzenie. W ramach światowej Inicjatywy Przeciwdziałania Przewlekłym Obturcyjnym Chorobom Płuc trwa ożywiona dyskusja i poszukiwanie oryginalnych, nowoczesnych podejść do leczenia przewlekłych zapaleń oskrzeli.{:}{:en}Background. Within the framework of the Global Initiative for Chronic Obstructive Disease there has been considerable scientific discussion and a search for original, modem approaches to the treatment of chronic bronchitis.{:}{:zh}Background. Within the framework of the Global Initiative

Skuteczność wybranych technik mobilizacji w terapii wtórnych skutków bocznych skrzywień kręgosłupa

{:pl}Badaniem objęto 3 grupy dzieci i młodzieży z klinicznymi obawami bocznych skrzywień kręgosłupa I stopnia.{:}{:en}Three groups of children and youth with clinical signs of first-degree scoliosis were studied.{:}{:zh}Three groups of children and youth with clinical signs of first-degree scoliosis were studied.{:}{:ru}Three groups of children and youth with clinical signs of first-degree scoliosis were studied.{:}{:lt}Three groups of children and youth with

Wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego (IR, λ = 810 nm) na aktywność ATP-AZ i strukturę błony komórkowej krwinki czerwonej

{:pl}Wstęp. Efekty biostymulacyjne i terapeutyczne promieniowania laserowego o różnych długościach fali oraz wartościach mocy i dawki energii są znane, ale mechanizm tego efektu nie jest jeszcze całkowicie wyjaśniony.{:}{:en}Background. The biostimulatory and therapeutic effects of laser radiation at different wavelengths, power levels, and doses are well known, but the mechanisms underlying these effects are still not completely understood.{:}{:zh}Background. The biostimulatory and

Występowanie wad wrodzonych u dzieci z zespołem Downa (ZD) rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym

{:pl}Wstęp. Autorzy przeprowadzili ocenę występowania wrodzonych wad narządowych i niedoczynności tarczycy u dzieci z zespołem Downa rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym.{:}{:en}Background. The authors have attempted to assess the frequency of occurrence of congenital organ defects and hypothyroidism in Down’s Syndrome (DS) children rehabilitated on an outpatient basis.{:}{:zh}Background. The authors have attempted to assess the frequency of occurrence of congenital organ defects

Wykorzystanie miotonometru Szirmai do oceny napięcia spastycznego kończyn dolnych u dzieci z porażeniem mózgowym

{:pl}Wstęp. Autorzy przedstawiają wynik badań zachowania się napięcia spastycznego mięśni kończyn dolnych u dzieci z porażeniem mózgowym.{:}{:en}Background. The authors present the results of their research on the behavior of spastic muscle tension in the lower limbs of children with cerebral palsy.{:}{:zh}Background. The authors present the results of their research on the behavior of spastic muscle tension in the lower limbs

Zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości w profilaktyce osteoporozy

{:pl}Wstęp. Osteoporoza jest jedną z głównych chorób współczesnej cywilizacji. U ponad 25% kobiet i 10% mężczyzn powyżej 60 roku życia stwierdza się osteoporozę.{:}{:en}Background. Osteoporosis is one of the most importance diseases of contemporary civilization, diagnosed in over 25% of women and 10% of men over the age of 60.{:}{:zh}Background. Osteoporosis is one of the most importance diseases of contemporary civilization,

Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Do najczęściej występujących dolegliwości narządu ruchu zalicza się zespoły bólowe kręgosłupa, a w szczególności odcinka lędźwiowo-krzyżowego.{:}{:en}Background. Low back pain, especially lumbosacral syndrome, is the most frequently encountered pain syndrome in musculoskeletal diseases.{:}{:zh}Background. Low back pain, especially lumbosacral syndrome, is the most frequently encountered pain syndrome in musculoskeletal diseases.{:}{:ru}Background. Low back pain, especially lumbosacral syndrome, is the most frequently encountered

Społeczne skutki bólu kręgosłupa u dorosłych chorych ze skoliozą leczonych i nieleczonych operacyjnie

{:pl}Skrzywienia kręgosłupa rozpoznane i leczone (operacyjne i nieoperacyjnie) w młodości, ulegają progresji u dorosłych i powodują często dolegliwości bólowe.{:}{:en}Curvature of the spine when diagnosed and treated in youth (surgically or conservatively) is subject to progression in adults and frequently causes pain symptoms.{:}{:zh}Curvature of the spine when diagnosed and treated in youth (surgically or conservatively) is subject to progression in adults

Częstość występowania zespołów bólowych kręgosłupa u dorosłych chorych ze skoliozą, leczonych i nieleczonych operacyjnie

{:pl}Hanna M. Tomczak Hanna M. Tomczak – The frequency of occurrence of spinal pain syndrome in adult scoliosis patients treated surgically and conservatively. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 283-285 Streszczenie Słowa kluczowe: zespół bólowy kręgosłupa, skolioza Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim {:}{:en}Hanna M. Tomczak Hanna M. Tomczak – The frequency of occurrence of spinal pain syndrome in adult scoliosis patients

Kinezyterapia w kompresyjnym złamaniu kręgosłupa w wieku rozwojowym – własna modyfikacja ćwiczeń

{:pl}Autorzy opracowali dwuetapowy model kinezyterapeutyczny w rehabilitacji zachowawczej kompresyjnych złamań kręgosłupa u dzieci i młodzieży.{:}{:en}The authors have developed a two-stage kinesitherapeutic model for the conservative rehabilitation of compression fractures of the spine in children and youth.{:}{:zh}The authors have developed a two-stage kinesitherapeutic model for the conservative rehabilitation of compression fractures of the spine in children and youth.{:}{:ru}The authors have developed

Długotrwała respiratoterapia, odzwyczajanie od respiratora i proces rehabilitacji pacjenta z zespołem marfana po operacji tętniaka aorty

{:pl}Celem pracy było przedstawienie przypadku pacjenta z zespołem Marfana po operacji tętniaka aorty i jego wczesnej rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji oddechowej.{:}{:en}The purpose of this article is to present the case of a patient with the Marfan syndrome who underwent surgery to repair an aortal aneurysm and his early rehabilitation, with particular emphasis on respiratory therapy.{:}{:zh}The purpose of this article

Postępowanie kinezyterapeutyczne w leczeniu skolioz

{:pl}Postępowanie kinezyterapeutyczne u dzieci ze skoliozą różnić się będzie w zależności od tego, czy dziecko jest leczone jedynie ćwiczeniami czy ćwiczeniami i gorsetem lub jest przygotowane do zabiegu operacyjnego w związku z progresją zniekształcenia.{:}{:en}Varying kinesitherapeutic procedures are used In children with scoliosis, depending on whether the child is begin only by exercises, or by exercises and brace, or is begin

Kinezyterapia w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej (tzw. Choroby Scheuermann’a)

{:pl}Młodzieńcza kifoza piersiowa, tak zwana choroba Scheuermann’a, w swoim przebiegu prowadzi do zmian statyczno-dynamicznych w obrębie kręgosłupa, obręczy barkowej i biodrowej, powodując zmianę sylwetki pacjenta.{:}{:en}The course of juvenile thoracic kyphosis, known as Scheuermann’s Diseases, brings about static and dynamic changes within the spine, the shoulder girdle, and the pelvic girdle, negatively affecting the patient’s posture.{:}{:zh}The course of juvenile thoracic kyphosis,

Ekstensyjny gorset ortpedyczny (EGO) w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej tzw. choroby Scheuermann’a

{:pl}Młodzieńcza kifoza piersiowa, tzw. “choroba Scheuermann’a”, charakteryzuje się: pogłębieniem kifozy piersiowej i zmianami w ukształtowaniu trzonów kręgów, które powstają w okresie intensywnego wzrostu młodego organizmu.{:}{:en}Juvenile thoracic kyphosis, known as „Scheuermann’s Disease”, is characterized by deepening of the thoracic kyphos and changes is the vertebral bodies, taking place during the period of intensive growth of the young organism.{:}{:zh}Juvenile thoracic kyphosis, known

Realizacja polskiego modelu rehabilitacji w działalności profesora Mariana Weissa

{:pl}Polski model rehabilitacji został wypracowany, wdrożony w Polsce i rozpropagowany w świecie przez architektów polskiej rehabilitacji: profesorów Wiktora Degę i Mariana Weissa.{:}{:en}The Polish Rehabilitation Model was developed and implemented in Poland and abroad by the architects of Polish rehabilitation: Prof. Wiktor Dega and Prof. Marian Weiss.{:}{:zh}The Polish Rehabilitation Model was developed and implemented in Poland and abroad by the architects

PNF w leczeniu skolioz – doświadczenia własne

{:pl}Autorka przedstawia możliwości wykorzystania metody PNF do leczenia skolioz, uzyskując po 6 miesiącach leczenia poprawę kąta skrzywienia wynoszącą średnio 7 stopni w skoliozach II° i III°.{:}{:en}This article presents possible applications of the PNF method in the treatment of scoliosis.{:}{:zh}This article presents possible applications of the PNF method in the treatment of scoliosis.{:}{:ru}This article presents possible applications of the PNF method