Artykuły

150 lat elektrostymulacji. Rozwój technik elektrostymulacji w latach 1855-2005

{:pl}Stale rosnąca liczba technik elektroterapii powoduje, że w dostępnej krajowej i światowej literaturze obserwuje się pewne zamieszanie terminologiczne, podawane są niepełne lub nawet błędne informacje z zakresu elektrostymulacji, co znacznie utrudnia systematyzowanie tych zabiegów, szczególnie w aspekcie naukowo-dydaktycznym.{:}{:en}The ongoing expansion of electrotherapy methods has led to the conspicuous growth of terminological turmoil in the Polish and international literature.{:}{:zh}The ongoing expansion

Wpływ treningu wibracyjnego na organizm człowieka

{:pl}Trening wibracyjny jest obecnie popularną formą treningu sportowego, fitnessu i rehabilitacji.{:}{:en}Vibration training nowadays is a very popular kind of practice in sport, fitness and rehabilitation.{:}{:zh}Vibration training nowadays is a very popular kind of practice in sport, fitness and rehabilitation.{:}{:ru}Vibration training nowadays is a very popular kind of practice in sport, fitness and rehabilitation.{:}{:lt}Vibration training nowadays is a very popular kind

Ocena skuteczności masażu medycznego w zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Bóle dolnego odcinka kręgosłupa spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi są bardzo częstymi przyczynami długotrwałego leczenia farmakologicznego polegającego na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i zmniejszających napięcie mięśniowe.{:}{:en}Background. Low back pain caused by degenerative changes is a common reason for long-term pharmacological treatment utilizing analgesic medications, anti-inflammatory medications and medication decreasing muscle tension.{:}{:zh}Background. Low back pain caused by degenerative changes is a common

Wpływ skrajnie niskich temperatur na wybrane cechy motoryczne człowieka

{:pl}Wstęp. Celem pracy była analiza wpływu trzech różnych temperatur (-100°C, -130°C, -160°C) na wybrane cechy motoryczne człowieka: gibkość, równowagę, szybkość oraz siłę dynamiczną mięśni brzucha.{:}{:en}Background. The aim of the study was to evaluate the influence of extremely low temperatures (-100°C, -130°C, -160°C) on selected motor skills: flexibility, equilibrium, speed and dynamic abdominal muscles power.{:}{:zh}Background. The aim of the study was

Terapia światłem laserowym w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego

{:pl}Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów to najbardziej rozpowszechniona choroba narządu ruchu. Ma charakter powolny, jednak stale postępujący.{:}{:en}Background. Degenerative arthritis is the most widespread disease of organ of movement. Degenerative process refers to vertebrae, lumbar discs and joint cartilage.{:}{:zh}Background. Degenerative arthritis is the most widespread disease of organ of movement. Degenerative process refers to vertebrae, lumbar discs and joint cartilage.{:}{:ru}Background. Degenerative arthritis

Stosunek fizjoterapeutów do pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami mentalnymi i behawioralnymi

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy deficyty funkcji poznawczych i zaburzenia nastroju pacjentów w podeszłym wieku mogą wpływać negatywnie na stosunek fizjoterapeutów do tych osób.{:}{:en}Background. To verify whether cognitive deficits and mood disorders of older inpatients negatively influence the attitudes of physiotherapists towards them.{:}{:zh}Background. To verify whether cognitive deficits and mood disorders of older inpatients negatively influence the

Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Aktualnie obserwuje się obniżanie granicy wiekowej zapadalności na wspomniane schorzenie.{:}{:en}Background. Physiotherapy is very often the first step in a treatment of back pain. The aim of kinesis therapy is a probe of a damaged disc reposition.{:}{:zh}Background. Physiotherapy is very often the first step in a treatment of back pain. The aim of kinesis therapy is a probe of a

Ocena parametrów siłowo-prędkościowych mięśni prostowników stawu kolanowego u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa I°

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena parametrów siłowo — prędkościowych mięśni prostowników stawu kolanowego u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa I° uczestniczących i nie uczestniczących w zajęciach z pływania.{:}{:en}Background. The objective of this research was to evaluate Force-velocity parameters of knee extensors in children with scoliosis participating and not participating in swimming exercises.{:}{:zh}Background. The objective of this research was to evaluate

Wady postawy i boczne skrzywienia kręgosłupa w populacji dzieci klas szóstych Szkół Podstawowych na terenie miasta Rzeszowa

{:pl}Celem pracy była statystyczna analiza częstości występowania wad postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa wśród dzieci w wieku 12 lat uczęszczających do klas szóstych Szkół Podstawowych miasta Rzeszowa.{:}{:en}The main subject of the thesis is the statistical analysis of frequency of detects in human posture and sided curvatures of the spine among children of 12 attending to 6th from in Elementary Schools

Pomiary w warunkach izokinetycznych – obszary zastosowania w fizjoterapii

{:pl}Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji ćwiczeń izokinetycznych po raz pierwszy przedstawionej przez Hislop'a i Perrineia w 1967 r.{:}{:en}The aim of the paper is to present the concept of isokinetic exercises, which was introduced by Hislop and Perrine in 1967 for the first time.{:}{:zh}The aim of the paper is to present the concept of isokinetic exercises, which was introduced by Hislop

Rola fizjoterapii u pacjentów z implantowanym kardiostymulatorem

{:pl}Od czasu wszczepienia w 1958 roku, przez Ake Seninga i Rune Elmqvista pierwszego stymulatora pracy serca, dokonał się olbrzymi postęp w tej dziedzinie i to zarówno w zakresie sprzętu jak i technik implantacji.{:}{:en}Since the implantation of the first cardiac pacemaker in 1958 by Ake Sening and Rune Elmqvista, there has been gigantic progress in this field of medicine including both

Neurorozwojowa analiza ćwiczeń korekcyjnych

{:pl}Ćwiczenia korekcyjne w wadach postawy ciała prowadzone mogą być w oparciu o koncepcję Wilesa, wyodrębniającą 4 typy wad postawy, uwarunkowane nieprawidłowym ustawieniem miednicy.{:}{:en}Posture correction exercises in posture defects of the body are conducted on the basis of Wiles conception.{:}{:zh}Posture correction exercises in posture defects of the body are conducted on the basis of Wiles conception.{:}{:ru}Posture correction exercises in posture defects