Artykuły

Treatment of scoliosis – F.E.D. method

{:pl}The paper presents the application of the FED system (F — fixation, E — elongation D — derotating pressure) in scoliosis treatment.{:}{:en}The paper presents the application of the FED system (F — fixation, E — elongation D — derotating pressure) in scoliosis treatment.{:}{:zh}The paper presents the application of the FED system (F — fixation, E — elongation D — derotating

Ocena rozwoju sensomotorycznego dziesięciolatków z wadami postawy

{:pl}Wstęp. Celem badań była ocena występowania zaburzeń w rozwoju sensomotorycznym i ukazanie systemów, gdzie dysfunkcje mają miejsce oraz czy powiązane są z wadą postawy lub jej brakiem.{:}{:en}Background. The aim of the study was to assess sensomotoric development disorders, subsequent defect location, and to show whether the disorders are associated with the presence or lack of postural defects.{:}{:zh}Background. The aim of

Konsekwencje posturalne zaburzeń napięcia mięśniowego u dzieci z hemiparezą

{:pl}Wstęp. W spontanicznym rozwoju dzieci z porażeniem mózgowym (m. p. dz.) mamy do czynienia z samoistnym wyrównywaniem zaburzeń napięcia mięśniowego, co prowadzi do rozwoju nieprawidłowych wzorców postawnych i ruchowych.{:}{:en}Background. The spontaneous adjustment of abnormal muscle tone in CP children leads to abnormal postural and motor patterns development.{:}{:zh}Background. The spontaneous adjustment of abnormal muscle tone in CP children leads to abnormal

Rozkład sił nacisku mas ciała na podłoże u dzieci z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego, jako wyraz zaburzeń rozwoju napięcia posturalnego

{:pl}Wstęp. Zaburzenia zdolności dostosowywania się aktywności mięśniowej do zadań posturalnych i motorycznych są podstawowym objawem potencjalnych i rzeczywistych zaburzeń ośrodkowych.{:}{:en}Background. Normal postural tone is high enough to act against gravity at every stage of motor development, but also low enough to ensure mobility in a given position.{:}{:zh}Background. Normal postural tone is high enough to act against gravity at every stage

Wpływ aplikacji kinesiotapingu na obrzęk limfatyczny kończyny górnej u kobiet po mastektomii

{:pl}Wstęp. Doktor Kenzo Kase jest twórcą metody Kinesio Taping. W toku wieloletnich doświadczeń opracował on plaster o nazwie Kinesio Tex, który zastosowany podczas terapii w postaci aplikacji oddziaływuje na pacjenta nie tylko w czasie wizyty, ale także po jej zakończeniu wspomagając samoleczenie organizmu.{:}{:en}Background. Doctor Kenzo Kase is a creator of the method Kinesio Taping. In the course of years-lasting experiences

Ocena skuteczności krioterapii miejscowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

{:pl}Wstęp. Przedstawiono wyniki badań wykonanych w 60-osobowej grupie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Badanie wykonano w Stacjonarnym Ośrodku Rehabilitacji SP ZOZ w Zgorzelcu.{:}{:en}Background. The author presents the results of a study of 60 children with infantile cerebral palsy carried out at a rehabilitation centre in the town of Zgorzelec.{:}{:zh}Background. The author presents the results of a study of 60 children

Ocena równowagi ciała u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego po kriostymulacji ogólnoustrojowej połączonej z fizjoterapią

{:pl}Wstęp. Autorzy przedstawiają wyniki badań w grupie 126 osób. Celem badania było sprawdzenie czy czterotygodniowy program fizjoterapii, z wykorzystaniem kriostymulacji ogólnoustrojowej pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, ma wpływ na stan ich równowagi i korzystną zmianę odczucia bólu.{:}{:en}Background. The authors present the results obtained in a group of 126 participants. The aim of the study was to determine whether a four-week

Zmienność temperatury ciała pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w badaniach termowizyjnych

{:pl}Wstęp. Skutki krioterapii badane były dotychczas różnymi metodami, w tym również metodą termowizyjną. Celem pracy była analiza rozkładu temperatury w różnych regionach ciała oraz jej zmiany pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.{:}{:en}Background. Extremely low temperatures, due to physiologically beneficial body reactions, are used as a form of treatment, combined with kinesitherapy in many disorders and dysfunctions,

Anatomiczne uzasadnienie wykorzystania zasady tensegracji w masażu

{:pl}Struktura ludzkiego organizmu, zarówno na poziomie komórek, tkanek, jak i organów umożliwia zachowanie stałości porządku przestrzennego. Jest to możliwe dzięki najbardziej rozpowszechnionemu białku w organizmie jakim jest kolagen.{:}{:en}On the level of cells, tissues and organs alike, the structure of the human body enables the maintenance of constant spatial arrangement. This is possible owing to collagen, the most prevalent protein of

Kinesiotaping po zabiegach torakochirurgicznych

{:pl}W oddziałach torakochirurgicznych w Polsce w 2005 roku przeprowadzono niemal 15.000 zabiegów. Zdecydowana większość z nich obejmowała zabiegi lobektomii, z powodu zmian strukturalnych spowodowanych chorobą nowotworową.{:}{:en}In 2005 there were about 15 000 operations carried out in Thoracosurgery Units in Poland. The majority of these involved lobectomy due to structural changes resulting from cancer.{:}{:zh}In 2005 there were about 15 000 operations

Wczesna rehabilitacja po udarze mózgu i przebytym przeszczepie serca

{:pl}Udar mózgu jest pierwszą przyczyną niepełnosprawności, najczęściej dotyczy osób po 60 roku życia, stwarza on ryzyko występowania schorzeń dodatkowych, związanych nie tylko z układem sercowo-naczyniowym.{:}{:en}Brain stroke is the leading cause of disability, and usually affects people after 60. At this age, the risk of concomitant diseases, affecting not only the cardiovascular system is high.{:}{:zh}Brain stroke is the leading cause of

The pediatric physical therapy intervention using kinesiotaping in Estonia

{:pl}Kinesiotaping is based on the philosophy aiming at giving free range of motion in order to allow the body's muscular sys-tem to heal itself bio-mechanically.{:}{:en}Kinesiotaping is based on the philosophy aiming at giving free range of motion in order to allow the body's muscular sys-tem to heal itself bio-mechanically.{:}{:zh}Kinesiotaping is based on the philosophy aiming at giving free range of

Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na układ krążenia u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa poprzez analizę czasu trwania i dyspersji odstępu QT

{:pl}Wstęp. Celem pracy była analiza zachowania się czasu trwania i dyspersji odstępu QT oraz innych wybranych parametrów oceniających układ sercowo-naczyniowy, pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej, u chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.{:}{:en}Background. The aim of this study was to estimate the influence of whole-body cryotherapy on some selected parameters of the circulatory system.{:}{:zh}Background. The aim of this study was to estimate

Aplikacje kinesiotapingu u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Skoliozy stanowią nadal trudny problem leczniczy pomimo wielu metod terapeutycznych. Jedną z metod, która może być pomocna w terapii jest kinesiotaping.{:}{:en}Background. Scoliosis is still a serious problem, despite numerous therapeutic methods. Kinesiotapping (KT) is one of the methods, which can prove helpful in scoliosis treatment.{:}{:zh}Background. Scoliosis is still a serious problem, despite numerous therapeutic methods. Kinesiotapping (KT) is one