Artykuły

Rola sztywności pasywnej mięśni kulszowo-goleniowych w procesach stabilizacji

{:pl}W ostatnich latach powstały dwie ściśle ze sobą związane koncepcje stabilizacji ogniwa biokinematycznego.{:}{:en}Two closely interrelated concepts of the biokinematic link have emerged in recent years.{:}{:zh}Two closely interrelated concepts of the biokinematic link have emerged in recent years.{:}{:ru}Two closely interrelated concepts of the biokinematic link have emerged in recent years.{:}{:lt}Two closely interrelated concepts of the biokinematic link have emerged in recent

Skuteczność rehabilitacji metodą Kinesio Taping u dzieci ze skoliozą niskokątową

{:pl}Wstęp. Istnieje wiele metod leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych, m.in. technika Kinesio Taping, wykorzystująca w procesie leczenia elastyczne taśmy, pomagająca m.in. redukować ból czy korygować pozycje stawu.{:}{:en}Background. There are a number of methods of conservative management of idiopathic scoliosis, including Kinesiology Taping, which utilises elastic tapes to reduce pain or correct joint alignment.{:}{:zh}Background. There are a number of methods of conservative

Badanie skuteczności ultradźwięków i elektrofonoforezy we wspomaganiu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności działania ultradźwięków i elektrofonoforezy z ketonalem we wspomaganiu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.{:}{:en}Background. The study aimed to evaluate the efficacy of ultrasound and Ketonal (ketoprofen) electrophonophoresis as adjuncts to the treatment of degenerative knee joint disease.{:}{:zh}Background. The study aimed to evaluate the efficacy of ultrasound and Ketonal (ketoprofen) electrophonophoresis as adjuncts to the treatment

Subiektywna ocena efektów różnych metod leczenia usprawniającego pacjentów po przebytym udarze mózgu

{:pl}Wstęp. Istotnym elementem nowoczesnego procesu usprawniania pacjentów po przebytym udarze mózgu staje się uwzględnienie indywidualnych potrzeb pacjenta podczas planowania procesu terapeutycznego.{:}{:en}Background. Paying attention to the individual needs of the patient during treatment planning is becoming an important element of contemporary rehabilitation of post-stroke patients.{:}{:zh}Background. Paying attention to the individual needs of the patient during treatment planning is becoming an important

Czynniki decydujące o wyborze studiów i wiedza dotycząca możliwości podejmowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty wśród studentów różnych typów polskich uczelni

{:pl}Wstęp. Studia na kierunku fizjoterapia cieszą się ogromną popularnością w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.{:}{:en}Background. There is considerable interest in studying physiotherapy in Poland and in many countries of the European Union.{:}{:zh}Background. There is considerable interest in studying physiotherapy in Poland and in many countries of the European Union.{:}{:ru}Background. There is considerable interest in studying physiotherapy in Poland

Problem badań funkcjonalnych w fizjoterapii

{:pl}Skutkiem urazu bądź choroby są nie tylko określone objawy kliniczne, ale często też rozwija się dysfunkcja ograniczająca funkcjonowanie chorego w normalnym życiu społecznym.{:}{:en}Apart from clinical signs and symptoms, a trauma or disease will often give rise to a dysfunction that impairs the performance of activities of daily living.{:}{:zh}Apart from clinical signs and symptoms, a trauma or disease will often give

Wpływ ustawienia miednicy na zmiany postawy ciała

{:pl}W przypadku skoliozy, skośne ustawienie miednicy w płaszczyźnie czołowej może być początkiem mechanicznego ogniwa, od którego powstaje nieprawidłowe rozłożenia siły grawitacji na poszczególne elementy kręgosłupa, aż do powstania siły rotującej kręgi.{:}{:en}In scoliosis, a slanting pelvis position in the frontal plane may give rise to a mechanical link leading to inappropriate distribution of the gravity force on individual spinal components and,

Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej

{:pl}Praca wyróżnia człowieka jako osobę ze wszystkich stworzeń. Człowiek jako byt podmiotowy jest uzdolniony do planowego i celowego działania.{:}{:en}Work is what differs human beings from other creatures. A man as a subjective existence is capable of intentional and methodical actions.{:}{:zh}Work is what differs human beings from other creatures. A man as a subjective existence is capable of intentional and methodical