Artykuły

Skuteczność uzdrowiskowego leczenia schorzeń reumatoidalnych. Przegląd piśmiennictwa

{:pl}Autorzy w prezentowanej pracy, na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa, przedstawiają stan wiedzy w obszarze leczenia uzdrowiskowego schorzeń reumatoidalnych.{:}{:en}The paper, based on a review of current literature, presents the state of the art in spa treatment for rheumatic diseases.{:}{:zh}The paper, based on a review of current literature, presents the state of the art in spa treatment for rheumatic diseases.{:}{:ru}The paper, based

Ocena skuteczności prądów interferencyjnych i ultradźwięków u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest porównawcza ocena wpływu prądów interferencyjnych i ultradźwięków na ograniczenie promieniowania bólu do kończyn dolnych, u chorych z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.{:}{:en}Background. Comparative evaluation of analgesic efficacy of interferential current and ultrasound for the relief of pain radiation to the lower limbs in patients with a chronic spinal pain syndrome in the course

Wpływ magnetostymulacji na jakość życia chorych z SM

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu magnetostymulacji i ćwiczeń na jakość życia i stan kliniczny pacjentów ze stwardnieniem rozsianym rehabilitowanych w warunkach domowych.{:}{:en}Background. The aim of our study was to evaluate the effectiveness of magnetic field stimulation and exercise on the quality of life in multiple sclerosis patients undergoing home-based rehabilitation.{:}{:zh}Background. The aim of our study was to evaluate the

Zmiany subiektywnego odczucia dolegliwości bólowych u pacjentów z dysfunkcją szyjnego odcinka kręgosłupa usprawnianych wyciągiem Saundersa oraz metodą TENS

{:pl}Wstęp. Dolegliwości bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa są jedną z głównych przyczyn pogorszenia samopoczucia.{:}{:en}Background. Neck pain is one of the most common causes of reduced overall well-being. The aim of this thesis is to present changes in the sensation of neck pain following a traction and TENS treatment.{:}{:zh}Background. Neck pain is one of the most common causes of reduced overall well-being.

Wpływ zastosowanego leczenia na zachowanie się wybranych parametrów czynnościowych pacjentów po endoprotezoplastyce stawów biodrowych – doniesienie wstępne

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu zastosowanego postępowania fizjoterapeutycznego na zachowanie się wybranych parametrów czynnościowych oraz proces utrzymywania równowagi ciała pacjentów po endoprotezoplastyce stawów biodrowych.{:}{:en}Background. The aim of the study was to assess the impact of physiotherapy on selected functional parameters and the process of maintaining body balance in patients after hip joint replacement surgery.{:}{:zh}Background. The aim of the study

Wybrane obciążenia zawodowe fizjoterapeutów z oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy

{:pl}Wstęp. W zawodzie fizjoterapeuty wysiłek fizyczny jest zjawiskiem typowym.{:}{:en}Background. Physical effort is part and parcel of the work of physiotherapists.{:}{:zh}Background. Physical effort is part and parcel of the work of physiotherapists.{:}{:ru}Background. Physical effort is part and parcel of the work of physiotherapists.{:}{:lt}Background. Physical effort is part and parcel of the work of physiotherapists.{:}{:hr}Background. Physical effort is part and parcel of