Artykuły

Aktualny stan wiedzy na temat zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej w ortopedii i fizjoterapii: nowe zastosowania. Cz. 2

{:pl}W poprzednim numerze Fizjoterapii Polskiej ukazał się artykuł, w którym uzupełniono o najnowsze wyniki badań analizę przeprowadzoną i opublikowaną 3 lata wcześniej, dotyczącą wpływu zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej na leczenie stawów rzekomych, zwapnień okołobarkowych, ostróg piętowych, zapaleń powięzi podeszwy stopy, zapaleń ścięgien oraz przyczepów mięśniowych itp.{:}{:en}The review article published in the previous issue of The Polish Journal of Physiotherapy

Propozycja leczenia zachowawczego pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi chorobami układu przedsionkowego

{:pl}Celem pracy była ocena skuteczności ćwiczeń ruchowych stosowanych w terapii zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wywołanych dysfunkcją układu przedsionkowego.{:}{:en}The aim of this study was to evaluate the effectiveness of physical exercises used in the treatment of vertigo and balance disorders caused by vestibular dysfunction.{:}{:zh}The aim of this study was to evaluate the effectiveness of physical exercises used in the treatment

Motywacja do podjęcia studiów i satysfakcja ze studiowania na kierunku Fizjoterapia w grupie studentów studiów II stopnia polskich uczelni o różnych profilach kształcenia

{:pl}Celem pracy była analiza czynników motywujących do podejmowania studiów oraz analiza zadowolenia ze studiowania w grupie studentów ostatniego semestru studiów II stopnia.{:}{:en}The aim of the study was to analyse factors which motivate students to commence university studies as well as to analyse the level of satisfaction with studying among a group of Master's degree students in their final semester.{:}{:zh}The aim

Występowanie zespołu hipermobilności stawów (ZHS) u 15-letnich dziewcząt i chłopców w kontekście problemów diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych

{:pl}Z uwagi na względnie dużą (12 do 24% dorosłych w Polsce) częstość występowania zespołu hipermobilności stawów i związanych z nią konsekwencji zdrowotnych, zasadne jest prowadzenie specjalistycznych badań przesiewowych w populacji dzieci i młodzieży.{:}{:en}Taking into consideration a frequent occurrence of hypermobility syndrome (12-24% adults in Poland) and its possible health consequences, it is important to perform a specialist screening research in

Ocena skuteczności włączenia krioterapii miejscowej w leczeniu gonartrozy

{:pl}Celem pracy jest ukazanie zasadności stosowania krioterapii w skojarzeniu z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.{:}{:en}The purpose of the study was to compare the effect of cryotherapy combined with other physical therapy methods.{:}{:zh}The purpose of the study was to compare the effect of cryotherapy combined with other physical therapy methods.{:}{:ru}The purpose of the study was to compare

Czynniki kliniczne wpływające na równowagęi symetrię obciążania kończyn dolnych u chorych po udarze mózgu

{:pl}Udar mózgu jest trzecią przyczyną zgonów w wielu krajach rozwiniętych i jedną z głównych przyczyn długotrwałej niepełnosprawności.{:}{:en}Cerebrovascular stroke has become the third most common cause of death in many developing countries and one of main causes of long term disability.{:}{:zh}Cerebrovascular stroke has become the third most common cause of death in many developing countries and one of main causes of

Analiza wyników rehabilitacji pacjentów z bólami kręgosłupa szyjnego według programu usprawniania opartego o koncepcję PNF i elementy terapii manualnej

{:pl}W pracy przedstawiono analizę dwóch metod rehabilitacji w celu stwierdzenia różnic i zmian zachodzących po zastosowanej terapii ze względu na takie parametry jak: dolegliwości bólowe, powrót prawidłowej ruchomości oraz przywrócenie właściwej funkcji kręgosłupa szyjnego.{:}{:en}This study shows an analysis of two rehabilitation methods in order to determine the differences between groups and changes after the therapy in terms of reducing pain,

Wpływ stosowania kombinezonu Thera Togs na stabilność postawy pacjentów z centralną hipotonią. Doniesienie wstępne

{:pl}Hipotonia posturalna jest jednym z wielu czynników wpływających negatywnie na stabilność posturalną rozumianą, jako odporność postawy na zakłócenia endogenne i egzogenne.{:}{:en}Postural hypotonia is one of the many factors adversely affecting postural stability, understood as the attitude of resistance to interference of endogenous and exogenous interferences.{:}{:zh}Postural hypotonia is one of the many factors adversely affecting postural stability, understood as the attitude

Ocena parametrów oddechowych w grupie chłopców zdrowych oraz z wadą słuchu – znaczenie aktywności fizycznej

{:pl}Celem pracy była ocena wybranych parametrów oddechowych w grupie chłopców zdrowych oraz z zaburzeniami słuchu w wieku 12-14 lat z uwzględnieniem znaczenia aktywności fizycznej i ćwiczeń oddechowych.{:}{:en}The aim of the paper was to estimate some respiratory parameters in a group of healthy and hearing impaired boys aged 12-14 years including the role of physical activity and respiratory exercises.{:}{:zh}The aim of