Artykuły

Ocena efektów analgetycznych terapii wibroakustycznych w leczeniu dolegliwości bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pracowników biurowych

{:pl}Celem pracy była ocena efektów analgetycznych terapii wibroakustycznej w leczeniu dolegliwości bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pracowników biurowych.{:}{:en}The objective of the research was to assess analgesic effects of vibroacoustic therapy in treating pain in the lumbosacral spine among office workers.{:}{:zh}The objective of the research was to assess analgesic effects of vibroacoustic therapy in treating pain in the lumbosacral spine among

Ocena wybranych parametrów spirometrycznych w grupie pacjentów przewlekle dializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Ocena wydolności oddechowej pacjentów leczonych przewlekłymi dializami

{:pl}Hemodializę stosuje się w leczeniu ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, jak też niektórych zatruć. Ma ona na celu usunięcie toksycznych dla organizmu substancji z krwi.{:}{:en}Haemodialysis is used in the treatment of both acute and chronic renal failure as well as in some cases of poisoning. The purpose of haemodialysis is to clear the blood of toxic substances. {:}{:zh}Haemodialysis is used

Spadek masy ciała u chorych kardiologicznych po treningu na cykloergometrze rowerowym

{:pl}Podczas wysiłku fizycznego proces wytwarzania ciepła nasila się z powodu przyspieszenia procesów metabolicznych, zmierzających do dostarczenia energii dla pracujących mięśni. {:}{:en}The problem of weight loss associated with the loss of wafer in athletes has been the subject of numerous studies. {:}{:zh}The problem of weight loss associated with the loss of wafer in athletes has been the subject of numerous studies.

Zastosowanie treningu biegowego w głębokiej wodzie w fizjoterapii – możliwości i ograniczenia

{:pl}Bieganie w głębokiej wodzie - Deep Water Running (DWR) jest od lat 80-tych ubiegłego stulecia w wielu krajach Europy zachodniej i Ameryki Płn. dość powszechnie stosowanym sposobem przeciwdziałania zmniejszaniu wydolności organizmu. {:}{:en}Deep Water Running, as a common way to counteract the decreasing cardio-pulmonary efficiency of body, has been known in many West European and North American countries since 1980s. {:}{:zh}Deep

Ocena przydatności rehabilitacji domowej w podnoszeniu sprawności fizycznej i psychospołecznej osób niepełnosprawnych

{:pl}Rehabilitacja domowa jest świadczeniem realizowanym w ramach opieki zdrowotnej. Dla osób niepełnosprawnych to zwykle jedyna możliwość utrzymania sprawności fizycznej na osiągalnie najwyższym poziomie. Celem pracy było zbadanie czy rehabilitacja domowa niesie korzyści, w zakresie sprawności fizycznej i psychospołecznej osób niepełnosprawnych.{:}{:en}Home rehabilitation is a service provided within the healthcare system. For handicapped people it is typically the only one option to

Restytucja funkcji ręki w następstwie zastosowanej fizjoterapii u pacjentów z chorobą de Quervaina leczonych zachowawczo lub operacyjnie

{:pl}Choroba de Quervaina polega na zaciskającym zapaleniu pochewek ścięgien mięśni odwodziciela długiego kciuka (APL) i prostownika krótkiego kciuka (EPB), które razem wypełniają pierwszy z sześciu przedziałów prostowników. Objawia się m. in. bólem w okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej, a także ograniczeniem czynnej ruchomości kciuka i nadgarstka.{:}{:en}De Quervains disease involves inflammation clamping tenosynovitis abductor pollicis longus (APL) and exiensor pollicis brevis

Ocena terapii skojarzonej polem magnetycznym niskiej częstotliwości i ultrafonoforezy u pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

{:pl}Celem pracy była ocena terapii skojarzonej polem magnetycznym niskiej częstotliwości i utrafonoforezy u pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych (gonartroza) ICD – M17. Dla określenia stopnia sprawności u wszystkich chorych wykonano próbę funkcjonalną polegającą na 6 wejściach pacjenta no 17-sto cm siąpień w czasie 30 s, gdzie noga mniej bolesna była wykroczną.{:}{:en}The aim of the study was to evaluate