Artykuły

Porównanie skuteczności terapii falą akustyczną i jonowym rezonansem cyklotronowym w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego. Część I

{:pl}Wiele metod fizjoterapeutycznych jest stosownych w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, co dowodzi, że brak jest metody idealnej dla wszystkich pacjentów. Kolejne nowe metody w tym zakresie są dowodem na poszukiwanie personal treatment, czyli leczenia spersonalizowanego. Metody te, co oczywiste, wymagają weryfikacji.{:}{:en}Many physiotherapy methods are appropriate in spine osteoarthritis treatment, which proves, that there is not an ideal method for all

Ocena skuteczności wybranych metod elektroterapii w schorzeniach dolnego odcinka kręgosłupa w aspekcie ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych

{:pl}Pogłębiającym się wraz z wiekiem stanom zwyrodnieniowym kręgosłupa i stawów obwodowych oraz pourazowym zaburzeniom układu ruchu nieodwołalnie towarzyszy ból. Alternatywnie do leków przeciwbólowych z powodzeniem można stosować takie metody, jak elektroterapia. Celem badań była weryfikacja skuteczności wybranych metod elektroterapii w zakresie działania przeciwbólowego w schorzeniach dolnego odcinka kręgosłupa oraz w kontekście redukcji ilości przyjmowanych farmakologicznych środków przeciwbólowych.{:}{:en}While aging, degenerative phase

Analiza wpływu wartości (BMI) na wskaźnik Wejsfloga, a ocena bólu stóp

{:pl}Stopa to narząd charakteryzujący się dużą stabilnością i wytrzymałością na przeciążenia, a zarazem dynamiczny resor dzięki, któremu spełnia funkcje amortyzatora. {:}{:en}The foot is not only the organ having great stability and overload endurance, but also one being a dynamic spring and, due to this feature, functioning as a shock absorber.{:}{:zh}The foot is not only the organ having great stability and

Wpływ temperatur kriogenicznych na stan funkcjonalny pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego

{:pl}Krioterapia jest jedną z nowoczesnych metod terapeutycznych w fizjoterapii, w których wykorzystuje się wpływ temperatur kriogenicznych (-110º do -160º C) na organizm człowieka.{:}{:en}Cryotherapy is one of the modern therapeutic methods in physiotherapy, in which the impact of cryogenic temperatures (-110ºC to -160ºC) on the human body is used.{:}{:zh}Cryotherapy is one of the modern therapeutic methods in physiotherapy, in which the

Przydatność analizy sEMG do oceny sekwencji pobudzeń mięśni okolicy lędźwiowo-kulszowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego

{:pl}Cele pracy: 1. Ocena związku pomiędzy zmianą sekwencji pobudzeń mięśni okolicy lędźwiowo-kulszowej a występowaniem funkcjonalnego bólu w odcinku L kręgosłupa w porównaniu do modelu Jandy. {:}{:en}Aim of the study: 1.  Evaluation of the relationship between the change in the stimulation sequence of muscles in the lumbosciatic area and the occurrence of functional pain in the L section of the vertebral

Dynamika powrotu utraconych funkcji u pacjentów poddanych fizjoterapii po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych

{:pl}Celem pracy jest określenie wpływu wczesnej fizjoterapii na dynamikę powrotu zdolności wykonywania czynności dnia codziennego, poprawę stanu funkcjonalnego i zmniejszenie ubytków neurologicznych oraz zmianę stanu świadomości u chorych po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych.{:}{:en}The objective of this study is to determine the impact of early physiotherapy on the dynamics of the recovery of the ability to perform daily activities, improvement