Artykuły

Hardware-software medical rehabilitation complex for vertebral diseases patients

{:pl}The distinctive feature of modern medical rehabilitation procedures is a high information level of diagnostic and therapeutic techniques, new diagnostic tools for external manipulation with a human body (rehabilitation equipment, hardware – software complexes and so on) based on the most advanced cybernetic and electronic microtechnology methodologies, programming etc. {:}{:en}The distinctive feature of modern medical rehabilitation procedures is a high

Zjawisko dominującego i utajonego zablokowania stawu krzyżowo-biodrowego w bocznym skrzywieniu kręgosłupa – problemy związane z terapią miednicy

{:pl}Od najmłodszych lat życia dziecka w wielu wypadkach postrzegamy wielopłaszczyznowe odchylenie kręgosłupa od osi długiej ciała. Odchylenia te mają ścisłe powiązanie z ustawieniem kości miednicy względem siebie, w czym istotną rolę odgrywają stawy krzyżowo-biodrowe a ściślej mówiąc ich dysfunkcja.{:}{:en}The deviation of the spine from the long vertical line of the body can be detected from the early years of a

Ocena skuteczności terapii u chorych z dyskopatią lędźwiową leczonych metodą McKenziego i Maigne’a

{:pl}Zespoły bólowe krzyża możemy zdefiniować jako szereg dolegliwości związanych głownie z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Za główną przyczynę ich bólu uznaje się choroby krążków międzykręgowych i procesy zwyrodnieniowe. Źródłami bólów krzyża mogą być także struktury anatomiczne kręgosłupa. Leczenie zespołów bólowych krzyża jest leczeniem kompleksowym.{:}{:en}The lower back pain syndromes can be defined as a series of ailments associated mainly with the lumbosacral

Zastosowanie metody fizjoterapeutycznej Kinesiology Taping w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa wśród młodych stomatologów

{:pl}ekarze dentyści, biorąc pod uwagę warunki wykonywanej pracy, narażeni są bardzo często na wiele obciążeń zarazem fizycznych jak i psychicznych. Uwzględniając ergonomię pracy, stan zdrowia tej grupy zawodowej należy rozpatrywać głównie w aspekcie schorzeń kręgosłupa, szczególnie jego odcinka szyjnego. Odnosi się to do wszystkich pozycji podczas pracy, zarówno samodzielnej, jak i w technikach zespołowych, gdzie oprócz monotypii i monotonii, pojawia

Fizjoterapia po zabiegu operacyjnym ręki z zastosowaniem urządzenia do diagnostyki i terapii funkcjonalnej ręki. Studium przypadku

{:pl}Fizjoterapia ręki po leczeniu operacyjnym urazowych uszkodzeń ścięgien zginaczy palców ręki dotychczas opierała się na wykorzystaniu ustalonych form kinezyterapii wraz z fizykoterapią. Brak jest doniesień na temat kompleksowej fizjoterapii po leczeniu urazowym ścięgien, naczyń i nerwów ręki z wykorzystaniem systemu Hand Tutor w fizjoterapii ręki.{:}{:en}Surgical treatment after fingers flexor tendons’ injury requires a consequent physiotherapy of the handthat is basedonwell-establishedessential

Jak fizjoterapeuci postrzegają zdrowie? – wyniki badania kwestionariuszowego

{:pl}Fizjoterapeuta powinien znać metody oceny stanu zdrowia, wiedzieć, jakie są podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną. Celem pracy była ocena poglądów fizjoterapeutów na temat zdrowia oraz podstawowych uwarunkowań wyrażanych opinii.{:}{:en}A physiotherapist should know methods used in health assessment, basic definitions and psychosocial mechanism driving health and its prevention. The aim of this study was to

Fizjoterapia w leczeniu obrzęku limfatycznego

{:pl}Obrzęk limfatyczny jest przewlekłą chorobą, spowodowaną zaburzeniem działania układu limfatycznego, prowadzącym do gromadzenia się chłonki w przestrzeni śródmiąższowej. Konsekwencją pierwotnego lub wtórnego obrzęku limfatycznego jest nieestetyczny wygląd kończyny, ograniczenie jej czynności, a nieraz znaczne zniekształcenie kończyny z deformacją struktur kostno-stawowych i zanikami mięśniowymi. {:}{:en}Lymphoedema is a chronic disease caused by the malfunction of the lymphatic system, leading to the accumulation

Charakterystyka pacjentów usprawnianych w zakresie rehabilitacji neurologicznej / The characteristics of patients undergoing neurological rehabilitation

{:pl}Celem pracy jest próba dokonania analizy profilu pacjenta kierowanego do leczenia w zakresie rehabilitacji neurologicznej.{:}{:en}The present paper is an attempt to characterize the profile of a patient referred for neurological rehabilitation.{:}{:zh}The present paper is an attempt to characterize the profile of a patient referred for neurological rehabilitation.{:}{:ru}The present paper is an attempt to characterize the profile of a patient referred

Ocena zachowania równowagi ciała u osób ze stopą poprzecznie płaską i związane z tym upadki

{:pl}Stopa poprzecznie płaska to bardzo często występująca wada stopy, najczęściej spotykana u kobiet noszących obuwie na wysokim obcasie. Główną przyczyną jest niewydolność mięśniowo-więzadłowa stopy, która zwiększa ryzyko upadków, stanowiąc zagrożenie dla sprawności osób dorosłych i starszych.{:}{:en}Transverse flat foot is a very often occurring foot defect, the most common in women wearing high-heeled shoes. It is the most common cause of