Artykuły

Wczesna rehabilitacja pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych w oddziale intensywnej opieki medycznej

{:pl}Celem pracy jest ocena chorego po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym jako przygotowanie do wczesnej rehabilitacji.{:}{:en}The goal of this article is to describe the process of evaluating patients with closed head injury preparatory to early rehabilitation.{:}{:zh}The goal of this article is to describe the process of evaluating patients with closed head injury preparatory to early rehabilitation.{:}{:ru}The goal of this article is to

Zastosowanie biostymulacji laserowej w leczeniu zatok szczękowych i czołowych

{:pl}Wstęp. Autorzy przedstawiają zastosowanie biostymulacji laserowej w leczeniu stanów zapalnych zatok szczękowych i czołowych.{:}{:en}Background. This article describes the application of laser biostimulation in the treatment of maxillary and frontal sinusitis.{:}{:zh}Background. This article describes the application of laser biostimulation in the treatment of maxillary and frontal sinusitis.{:}{:ru}Background. This article describes the application of laser biostimulation in the treatment of maxillary and

Analiza efektów usprawniania niemowląt z kręczem szyi w oparciu o oryginalną kartę badań

{:pl}Wstęp. Przymusowe asymetryczne ustawienie głowy polegające na pochyleniu jej do boku i skręceniu w stronę przeciwną znane jest pod nazwą kroczu szyi.{:}{:en}Introduction. Compulsory asymmetrical positioning of the head with a tint to one side and a twist to the opposite side is called torticollis.{:}{:zh}Introduction. Compulsory asymmetrical positioning of the head with a tint to one side and a twist to

Wpływ fizjoterapii wewnątrzszpitalnej na kształtowanie się parametrów równowagi kwasowo-zasadowej po korekcjach operacyjnych wad wrodzonych serca u dzieci w wieku 0-2 lat

{:pl}Wstęp. Wady wrodzone serca stanowią największy problem w kardiologii dziecięcej. Zajmują drugie miejsce wśród przyczyn zgonów niemowląt w Polsce.{:}{:en}Background. Congenital heart defects constitutes the most significant problem in pediatric cardiology, occupying second place among the causes of infant death in Poland.{:}{:zh}Background. Congenital heart defects constitutes the most significant problem in pediatric cardiology, occupying second place among the causes of infant

Powikłania pooperacyjne u chorych po zabiegach torakochirurgicznych

{:pl}Zabieg operacyjny w obrębie klatki piersiowej jest poważną interwencją, która, w połączeniu ze znieczuleniem, zaburza czynności fizjologiczne ustroju pacjenta.{:}{:en}Thoracic surgery is a serious intervention- which- together with anaesthesia – disturbs the physiological functions of the patient’s organism.{:}{:zh}Thoracic surgery is a serious intervention- which- together with anaesthesia – disturbs the physiological functions of the patient’s organism.{:}{:ru}Thoracic surgery is a serious intervention-

Ocena skuteczności postępowania usprawniającego osób po urazach w okolicy stawu kolanowego leczonych operacyjnie osteosyntezą wewnętrzną

{:pl}Wstęp. W trakcie unieruchomienia stawu kolanowego stosunkowo szybko redukowany jest ślizg powierzchni stawowych, przede wszystkim w następstwie obkurczenia tkanek miękkich okołostawowych (zwłaszcza torebki stawowej).{:}{:en}Background. When the knee joint is immobilized, the sliding of joint surfaces is quickly reduced, primarily as a result of the periartricular contraction of the soft tissues (especially the articular capsule).{:}{:zh}Background. When the knee joint is immobilized,

Wpływ wyrównywania długości względnej kończyny dolnych na jakość postawy ciała u dzieci i młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Stosowanie wkładek ortopedycznych, które albo poprawiają prawdziwą, czy rzekomą nierówność kończyn dolnych, albo pomagają w poprawie zaburzonej statyki ciała należy do metod sterowanej kompensacji zewnętrznej.{:}{:en}Background. The use of orthopedic inserts to either correct true or pseudo-anisomelia or to help correct disordered body statics is a method of controlled external compensation often used in the corrective therapy of scoliosis.{:}{:zh}Background. The

Ocena sposobu wykonywania wybranych czynności dnia codziennego w świetle pierwotnej profilaktyki dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa stanowią problem nie tylko medyczny, ale i społeczny.{:}{:en}Background. Low back pain is both a medical and a social problem. {:}{:zh}Background. Low back pain is both a medical and a social problem. {:}{:ru}Background. Low back pain is both a medical and a social problem. {:}{:lt}Background. Low back pain is both a medical and a social

Ocena wpływu warunków pracy pilota samolotów odrzutowych na powstawanie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego

{:pl}Wstęp. Warunki lotu mają istotny wpływ na powstawanie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa.{:}{:en}Background. Conditions during flight have an essential impact on the degenerative changes taking place in the spine.{:}{:zh}Background. Conditions during flight have an essential impact on the degenerative changes taking place in the spine.{:}{:ru}Background. Conditions during flight have an essential impact on the degenerative changes taking place in the spine.{:}{:lt}Background. Conditions

Popularność alternatywnych sposobów leczenia dyskopatii lędźwiowej

{:pl}Wstęp. Celem niniejszej pracy była ocena popularności alternatywnych metod leczenia dyskopatii lędźwiowej wśród pacjentów leczonych operacyjnie z powodu tego schorzenia w Klinice Neurochirurgii AM w Lublinie w latach 1996-2000.{:}{:en}Background. The purpose of our study was to evaluate the popularity of alternative methods to trat lumbar discopathy among patients treated surgically for this discorder at the Neurosurgical Clinic of the Lublin

Fizjoterapia w przedoperacyjnym leczeniu dyskopatii lędźwiowej

{:pl}Wstęp. Autorzy poddali analizie metody terapeutyczne stosowane podczas zachowawczego leczenia dyskopatii lędźwiowej wśród pacjentów leczonych operacyjnie z powodu tego schorzenia w Klinice Neurochirurgii AM w Lublinie w latach 1998-2000.{:}{:en}Background. This article analyzes the therapeutic methods used in the conservative treatment of lumbar discopathy among patients treated surgically for this disorder at the Neurosurgical Clinic of the Lublin Medical University from

Kriostymulacja ogólnoustrojowa w leczeniu chorób reumatycznych

{:pl}Praca zawiera podstawowe założenia krioterapii ogólnoustrojowej.{:}{:en}This article presents the BASIC assumptions of system cryotherapy.{:}{:zh}This article presents the BASIC assumptions of system cryotherapy.{:}{:ru}This article presents the BASIC assumptions of system cryotherapy.{:}{:lt}This article presents the BASIC assumptions of system cryotherapy.{:}{:hr}This article presents the BASIC assumptions of system cryotherapy.{:}

Program psychoedukacji BIS (Behawioralno-Informacyjno-Systemowej) jako kluczowy czynnik w kompleksowej rehabilitacji zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego

{:pl}Wprowadzenie. Na podstawie wcześniejszych badań i analiz w pracy z pacjentami z odkręgosłupowymi dolegliwościami i czynnościowymi zaburzeniami stawów, skonstruowano model podejścia psychoedukacyjnego BIS.{:}{:en}Background. Based on previous research and analysis of work with patients with spinal complaints and functional joint disorders, the authors have constructed a model for a psychoeducational approach called BIS was constructed.{:}{:zh}Background. Based on previous research and analysis

Modyfikacja punktowej oceny postawy ciała przydatna do badań przesiewowych

{:pl}Istnieje szereg nieprawidłowości w obrębie aparatu ruchu, które niedostatecznie wcześnie rozpoznane i niewłaściwe prowadzone dają w konsekwencji znaczne dysfunkcje ze strony tego układu, a nawet poważne skutki ogólnoustrojowe.{:}{:en}There are a number of possible abnormalities in the locomotor apparatus which, if not diagnosed sufficiently and properly treated, may produce significant dysfunctions in locomotion, and even serious systemic consequences.{:}{:zh}There are a number

Test SLR – jego wartość w diagnostyce różnicowej oraz w wyborze sposobu terapii

{:pl}Starożytni lekarze już 2800 lat przed narodzeniem Chrystusa uważali, że ruchy wyprostne kończyn dolnych mogą być przydatne w procesie diagnostycznym schorzeń kręgopochodnych (Beasly 1982).{:}{:en}Since 2800 BC, when ancient doctors suggested that extension of the leg should be used to examine sprained vertebrae, many authors have given opinion on how to examine disorders in the hip, pelvic and lumbar region by