Artykuły

Zmiany wartości momentów sił mięśni w programie fizjoterapii po rekonstrukcjach więzadeł krzyżowych przednich stawów kolanowych

{:pl}Wprowadzenie. Celem pracy była analiza zmian wartości momentów sił prostowników i zginaczy stawów kolanowych, po rekonstrukcjach więzadeł krzyżowych przednich, w 13 tygodniu i 6 miesiącu fizjoterapii.{:}{:en}Introduction. The aim of this research was the analysis of the alteration of the value of forces of the extensors and flexors of knee joints in the 13th week and the 6th month of physiotherapy

Ocena struktur stawów barkowych u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu w przebiegu rehabilitacji

{:pl}Wstęp. Zaburzenia czynności stawu barkowego po stronie niedowładu należą do częstych powikłań udaru mózgu.{:}{:en}Background. One of often met complications in rehabilitation of patients after the apoplexy are functional disturbances of the shoulder joint on the side of paresis.{:}{:zh}Background. One of often met complications in rehabilitation of patients after the apoplexy are functional disturbances of the shoulder joint on the side

Efekty usprawniania pacjentów po zabiegu operacyjnym z powodu dyskopatii w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Z danych w piśmiennictwie i naszych obserwacji wynika, że 2% chorych z zespołem bólowym kręgosłupa wymaga leczenia operacyjnego.{:}{:en}Background. In results from data in literature and our observations that 2% of patients with the low back pain requires operational treatment.{:}{:zh}Background. In results from data in literature and our observations that 2% of patients with the low back pain requires operational

Wpływ pomostowania aortalno-wieńcowego oraz wczesnej i późnej rehabilitacji na wydolność chorych po przebytym zawale serca w pierwszym roku po zabiegu

{:pl}Wstęp. Przedmiotem badań była ocena wpływu kompleksowego postępowania polegającego na chirurgicznej rewaskularyzacji serca (CABG), a następnie wczesnej (wewnątrz szpitalnej) oraz późnej (prowadzonej w ośrodku rehabilitacyjnym) rehabilitacji, na wydolność fizyczną chorych z przewlekłą chorobą wieńcową.{:}{:en}Background. The objective of this study was to assess the influence of complex treatment on functional capacity in patients with chronic coronary artery disease (CAD).{:}{:zh}Background. The objective

Wpływ różnych programów treningu fizycznego na parametry wysiłkowego testu spiroergometrycznego u chorych z przewlekłą niewydolnością serca

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena parametrów wysiłkowego testu spiroergometrycznego u chorych z przewlekłą niewydolnością serca poddanych różnym rodzajom treningu fizycznego.{:}{:en}Background. The aim of this study was to assess tolerance of physical exercise in patients with chronic heart failure who were exercised using different model of training.{:}{:zh}Background. The aim of this study was to assess tolerance of physical exercise in patients

Elektrostymulacja postępem w fizjoterapeutycznym leczeniu obrzęków chłonnych

{:pl}Wstęp. W pracy przedstawione zostały morfologiczne i elektrofizjologiczne właściwości mięśni gładkich naczyń limfatycznych.{:}{:en}Introduction. Morphological and electrophysiologic properties of unstriated muscles of lymphatic vessels were outlined in the present study.{:}{:zh}Introduction. Morphological and electrophysiologic properties of unstriated muscles of lymphatic vessels were outlined in the present study.{:}{:ru}Introduction. Morphological and electrophysiologic properties of unstriated muscles of lymphatic vessels were outlined in the present

Zasady postępowania nieoperacyjnego w leczeniu skolioz

{:pl}Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w kompleksowym leczeniu nieoperacyjnym skolioz.{:}{:en}This article presents the authors' own experience in the comprehensive non-surgical treatment of scoliosis.{:}{:zh}This article presents the authors' own experience in the comprehensive non-surgical treatment of scoliosis.{:}{:ru}This article presents the authors' own experience in the comprehensive non-surgical treatment of scoliosis.{:}{:lt}This article presents the authors' own experience in the comprehensive non-surgical treatment of

Chód. Część I – analiza biomechaniki chodu w rehabilitacji

{:pl}W artykule przedstawiono aktualną wiedzę na temat chodu człowieka.{:}{:en}In the article the present state of knowledge regarding the gait of human is described.{:}{:zh}In the article the present state of knowledge regarding the gait of human is described.{:}{:ru}In the article the present state of knowledge regarding the gait of human is described.{:}{:lt}In the article the present state of knowledge regarding the

Podstawy teoretyczne i praktyczne metody S-E-T

{:pl}Celem artykułu jest przybliżenie założeń teoretycznych i praktycznych metody S-E-T.{:}{:en}The aim of this article is to bring closer theoretical and practical aspects of S-E-T method.{:}{:zh}The aim of this article is to bring closer theoretical and practical aspects of S-E-T method.{:}{:ru}The aim of this article is to bring closer theoretical and practical aspects of S-E-T method.{:}{:lt}The aim of this article is

Prawidłowa funkcja miednicy warunkiem powodzenia w terapii skolioz

{:pl}W ewolucji cechą charakterystyczną budowy ciała człowieka jest symetryczność.{:}{:en}The symmetry is the characteristic of human body in evolution.{:}{:zh}The symmetry is the characteristic of human body in evolution.{:}{:ru}The symmetry is the characteristic of human body in evolution.{:}{:lt}The symmetry is the characteristic of human body in evolution.{:}{:hr}The symmetry is the characteristic of human body in evolution.{:}