Artykuły

Inspiratory Muscle Training is Effective in lmproving Respiratory Muscle Functions in Patients who have Undergone Coronary Artery Bypass Graft

{:pl}Background. Pulmonary complications are the most common cause of mortality and morbidity in post-operative populations, especially in cardiothoracic surgeries that may demand much attention from the therapist.{:}{:en}Background. Pulmonary complications are the most common cause of mortality and morbidity in post-operative populations, especially in cardiothoracic surgeries that may demand much attention from the therapist.{:}{:zh}Background. Pulmonary complications are the most common cause

Ocena tolerancji wysiłku fizycznego u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych

{:pl}Wstęp. Według The World Health 2002, choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą chorobą serca.{:}{:en}Background. According to the World Health 2002, ischaemic heart disease (IHD) is the most common heart disease.{:}{:zh}Background. According to the World Health 2002, ischaemic heart disease (IHD) is the most common heart disease.{:}{:ru}Background. According to the World Health 2002, ischaemic heart disease (IHD) is the most common heart

Bezpośrednie i krótkoterminowe efekty mobilizacji z ruchem według B. Mulligana, wykonywanych u pacjentów z niespecyficznymi dolegliwościami przeciążeniowo-bólowymi obręczy barkowej

{:pl}Wstęp. Problemy przeciążeniowo-bólowe obręczy barkowej to dość złożone zagadnienie terapeutyczne. W ich zmniejszaniu wykorzystuje się różne zabiegi z zakresu terapii manualnej{:}{:en}Background. Pain and overload conditions ofthe shoulder girdle are a complex problem for physiotherapists. Various manuał therapy techniąues are used to reduce the patienfs complaints.{:}{:zh}Background. Pain and overload conditions ofthe shoulder girdle are a complex problem for physiotherapists. Various manuał

Rola czynników psychologicznych w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego

{:pl}Wstęp. Bóle kręgosłupa zaliczane są do najczęściej występujących dolegliwości ze strony narządu ruchu człowieka. Postrzegane są one jako znaczący problem ilościowy, społeczny i leczniczy.{:}{:en}Background. Spinal pain is one of the most freąuent musculoskeletal complaints, and is considered a major ąuantitative, social and therapeutic problem.{:}{:zh}Background. Spinal pain is one of the most freąuent musculoskeletal complaints, and is considered a major ąuantitative,

Temperatury powierzchni skóry w obrazie termowizyjnym po wybranych zabiegach fizykoterapeutycznych oraz porównanie skuteczności ich działania

{:pl}Wstęp. Autorzy przedstawiają wyniki badań termowizyjnych powierzchni ciała pacjentów poddanych różnym zabiegom fizykoterapeutycznym. Dokonują także oceny bólu, za pomocą wizualnej skali porównawczej VAS (ang. Yisual Analogue Scale).{:}{:en}Background. The results of a thermovision study of the body surface of patients subjected to various physical therapy procedures are presented. Pain intensity is also assessed using a Yisual Analogue Scale (VAS).{:}{:zh}Background. The results

Zależność między zabiegami w saunie na podczerwień a masą ciała

{:pl}Wstęp. Sauna na podczerwień ma szerokie zastosowanie. Jest przy tym jedną z tańszych i bezpiecznych metod terapii.{:}{:en}Background. Infrared sauna therapy is one ofthe least costly safest and widely used ways to eliminate toxins and combat infections and allergies.{:}{:zh}Background. Infrared sauna therapy is one ofthe least costly safest and widely used ways to eliminate toxins and combat infections and allergies.{:}{:ru}Background. Infrared

Izolacja społeczna rodzin dzieci niepełnosprawnych po urazach mózgu

{:pl}Wstęp. Niepełnosprawność powstała w wyniku urazu mózgu jest źródłem licznych problemów związanych z opieką nad dzieckiem, które dotyczą nie tylko jego samego, ale również mają znaczące oddziaływanie na najbliższą rodzinę.{:}{:en}Background. The problems involved in the care ofa child after TBI affect not only the patient, but also the immediate family, which is exposed to instability and stress.{:}{:zh}Background. The problems involved

Rehabilitacja osób po operacji guza mózgu

{:pl}Korzystne zmiany dotyczące chorobowości i rokowania w chorobach nowotworowych są następstwem coraz lepszej profilaktyki, wczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia, a w tym również rehabilitacji, co podnosi wielu autorów.{:}{:en}lmproved morbidity rates and prognosis in cancer are the result of improvement in prophylaxis, early diagnosis and comprehensive treatment, including rehabilitation, which is emphasised by many authors.{:}{:zh}lmproved morbidity rates and prognosis in cancer