Artykuły

USG-feedback – nowość w polskiej fizjoterapii

{:pl}Ultradźwięki w fizjoterapii są wykorzystywane od dawna, ale do tej pory ich użycie wiązało się z procesem terapeutycznym. Znajdują one zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych, w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa, nerwobólach, zespołach przeciążeniowych tkanek miękkich oraz po urazach sportowych.{:}{:en}Ultrasounds have been used in the physiotherapy for a long time, however up till now their application was connected

Ocena znajomości stanu zdrowia osób po urazach rdzenia kręgowego wśród fizjoterapeutów wielkopolskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej

{:pl}Skutkiem urazu rdzenia kręgowego (URK) jest zaburzenie funkcjo nowa niawielu układów organizmu człowieka oraz liczne powikłania pourazowe. Wiedza na temat stanu zdrowia po URK powinna być przekazywana pacjentom jużpodczas ich pobytu w szpitalu lub ośrodku rehabilitacyjnym.{:}{:en}Spinal cord injury (SCI) results in functional disorders of multiple systems of the human body and brings about a number of post-traumatic complications. The patients

Profesjonalizacja do zawodu fizjoterapeuty podczas studiów II stopnia w grupie studentów reprezentujących uczelnie o różnych profilach kształcenia

{:pl}Profesjonalizacja zawodu fizjoterapeuty dokonuje się w Polsce dynamicznie, o czym świadczy liczba akademickich jednostek organizacyjnych, powstanie PTF i rozwój badań naukowych.{:}{:en}The professionalization of the physiotherapist profession is a dynamic process in Poland, which can be seen in the number of academic organizational units, formation of PTF, and development of academic research.{:}{:zh}The professionalization of the physiotherapist profession is a dynamic process

Wypalenie zawodowe i zadowolenie z życia kobiet pracujących w zawodzie fizjoterapeuty

{:pl}Termin wypalenia zawodowego określa psychiczne i emocjonalne wyczerpanie, szczególnie w efekcie długoterminowego działania stresu.{:}{:en}The term „occupational burnout” is used to define mental an emotional exhaustion, especially due to a long term exposure to stress.{:}{:zh}The term „occupational burnout” is used to define mental an emotional exhaustion, especially due to a long term exposure to stress.{:}{:ru}The term „occupational burnout” is used to

Zogniskowana i radialna fala uderzeniowa w leczeniu objawowej ostrogi piętowej

{:pl}Ból zlokalizowany w obrębie podeszwowej części pięty jest najpowszechniejszym problemem stopy wywołującym jej dysfunkcję u ludzi dorosłych. U wielu osób skojarzony jest z ostrogą piętową.{:}{:en}Pain experienced in the plantar part of the heel is the most common cause of its dysfunction in adults.{:}{:zh}Pain experienced in the plantar part of the heel is the most common cause of its dysfunction in

Zastosowanie terapii wibroakustycznej u pacjentów po leczeniu operacyjnym choroby Dupuytrena

{:pl}Rehabilitacja chorych po leczeniu operacyjnym choroby Dupuytrena jest nieodłącznym elementem postępowania terapeutycznego.{:}{:en}Rehabilitation after surgical treatment of Dupuytren’s contractures is a necessary element of therapeutic procedures.{:}{:zh}Rehabilitation after surgical treatment of Dupuytren’s contractures is a necessary element of therapeutic procedures.{:}{:ru}Rehabilitation after surgical treatment of Dupuytren’s contractures is a necessary element of therapeutic procedures.{:}{:lt}Rehabilitation after surgical treatment of Dupuytren’s contractures is a necessary

Ocena wpływu ultradźwięków na proces gojenia odleżyn

{:pl}Leczenie odleżyn jest długotrwałym procesem wymagającym użycia różnego rodzaju środków.{:}{:en}As well as being a long process, the treatment of pressure ulcers involves the application of different therapeutic methods.{:}{:zh}As well as being a long process, the treatment of pressure ulcers involves the application of different therapeutic methods.{:}{:ru}As well as being a long process, the treatment of pressure ulcers involves the application

Ocena skuteczności klasycznego masażu wykonywanego przez partnera w łagodzeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet ciężarnych

{:pl}Ból lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa jest powszechną dolegliwością wśród kobiet ciężarnych.{:}{:en}Low back pain (LBP) is a common problem of pregnant women. The aim of the study was the assessment of the impact of classic massage on LBP among pregnant women.{:}{:zh}Low back pain (LBP) is a common problem of pregnant women. The aim of the study was the assessment of the impact

Metoda MORY w diagnostyce zaburzeń postawy ciała u dzieci. Badanie pilotażowe

{:pl}Celem badań było porównanie postawy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 7-12 lat, ponadto wczesne wykrycie zaburzeń postawy ciała w badanej populacji.{:}{:en}The aim of this study was to compare the body posture in girls and boys aged 7-12 years.{:}{:zh}The aim of this study was to compare the body posture in girls and boys aged 7-12 years.{:}{:ru}The aim of this study

Terapia pacjentki przy użyciu pozaustrojowego natleniania krwi (ECMO) oraz jej rehabilitacja w przebiegu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

{:pl}Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia, który wymaga szybkiej interwencji medycznej.{:}{:en}Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a life-threatening condition, requiring urgent medical intervention.{:}{:zh}Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a life-threatening condition, requiring urgent medical intervention.{:}{:ru}Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a life-threatening condition, requiring urgent medical intervention.{:}{:lt}Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a life-threatening condition, requiring

Ocena skuteczności programu terapeutycznego, łączącego elementy terapii zajęciowej oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, realizowanego w grupie dzieci autystycznych. Doniesienie wstępne

{:pl}Terapia dzieci autystycznych prowadzona jest w celu zminimalizowania problemów charakterystycznych dla tego zaburzenia, w tym głównie symptomów wynikających z autystycznej triady.{:}{:en}Therapy of autistic children aims at minimizing the problems typical for this condition, including the symptoms resulting from the so called autistic triad.{:}{:zh}Therapy of autistic children aims at minimizing the problems typical for this condition, including the symptoms resulting from