Artykuły

Testy i ćwiczenia izokinetyczne w praktyce fizjoterapeutycznej

{:pl}Celem pracy było przedstawienie stanowiska na temat zastosowania pomiarów, testów i ćwiczeń wykonywanych w warunkach izokinetycznych w fizjoterapii w oparciu o przegląd literatury i własne doświadczenia.{:}{:en}The aim of the paper was to present the attitude to measurements and exercises performed under isokinetic conditions during physiotherapeutic procedures, based on the literature review and the authors’ experience.{:}{:zh}The aim of the paper was

Analiza wpływu programu kompleksowej rehabilitacji na równowagę ciała u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i po udarze mózgu na platformie stabilometrycznej

{:pl}Celem pracy jest ocena wpływu programu kompleksowej rehabilitacji na równowagę ciała u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SR) oraz po udarze mózgu. {:}{:en}The objective was to evaluate the effect of a comprehensive rehabilitation program on body balance in patients with multiple sclerosis (MS) and after cerebral stroke.{:}

Ból barku w niedowładzie połowiczym – wskaźniki kliniczne i wrażliwość uciskowa

{:pl}Celem niniejszej pracy było określenie związku między czynnikami klinicznymi takimi jak podwichnięcie czy zespół ciasnoty podbarkowej, spastycznością, wrażliwością uciskową a częstością występowania bolesnego barku u chorych po udarze mózgu. {:}{:en}Shoulder pain is a typical symptom accompanying upper extremity paresis or plegia after stroke. Aim of the study. The aim of this study was to determine relationship among clinical factors, such

Ocena skuteczności aktywności fizycznej w łagodzeniu bólu lędźwiowego odcinka kręgosłupa u kobiet w ciąży

{:pl}Częstą dolegliwością kobiet w ciąży są bóle kręgosłupa. Pojawiają się w związku ze wzrostem masy ciała, który stanowi dodatkowe obciążenie struktur odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa i miednicy.{:}{:en}Spine pain is common affliction during pregnancy. It is caused by body mass increase, which creates additional burden for structures of lumbar-sacral spine section and pelvis.{:}

Evidence-based physiotherapy practice in Lithuania: attitudes, application, and barriers

{:pl}No research has been done in Lithuania regarding the knowledge and attitudes of physiotherapist relative to the use of evidence in practice. WCPT policy statement indicate that physiotherapist are responsible for the application of scientific evidence in practice and have to ensure that the treatment of patients is based on the best available evidence. {:}{:en}No research has been done in

Zastosowanie fizjoterapeutycznego obrazowania ultrasonograficznego i sonofeedbacku w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha

{:pl}Celem badań była ocena grubości i symetrii mięśnia poprzecznego brzucha (TrA) z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego w rehabilitacji oraz ocena efektywności sonofeedbacku w nauczaniu i kontroli aktywności mięśnia TrA.{:}{:en}The purpose of the study was to evaluate thickness and symmetry of Transversus Abdominis muscle (TrA) during rest and activation with the use of Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) and the assessment of sonofeedback

Cryotherapy as Part of the Post-Stress Disorder Rehabilitation Complex

{:pl}The aim of our investigation is to estimate cryotherapy and complex rehabilitating procedures effectiveness for the patients who suffer of some post stress disorders. The aim of psychotherapeutic treatment for PSD suffering patients is to relieve such patients from some traumatic event intrusive memories and following emotional pains.{:}{:en}The aim of our investigation is to estimate cryotherapy and complex rehabilitating procedures

Wpływ Kognitywnych Terapeutycznych Ćwiczeń na usprawnienie kończyny górnej u pacjenta po udarze mózgu – studium przypadku

{:pl}Celem pracy jest przedstawienie efektów terapii za pomocą Kognitywnych Terapeutycznych Ćwiczeń w poprawie funkcji kończyny górnej u pacjentki po udarze mózgu.{:}{:en}The purpose of this study was to evaluate the effects of cognitive exercise therapy on upper extremity function in a female stroke patient.{:}

Lęk wśród terapeutów pracujących z dziećmi z autyzmem

{:pl}Lęk wśród terapeutów pracujących z dziećmi ze zdiagnozowanym autyzmem dotyczy strachu oraz obaw związanych z zaplanowaniem i przeprowadzeniem procesu terapeutycznego. Celem pracy była analiza sytuacji, w której terapeuci odczuwają dyskomfort i lęk podczas zajęć oraz ćwiczeń z osobami ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. {:}{:en}The anxiety among the therapists working with the children diagnosed with autism is associated with the fear and

Ocena zróżnicowania poziomu otłuszczenia ciała osób uprawiających piłkę ręczną klasach I, II i III gimnazjum w zależności od poziomu ich wytrenowania i sprawności fizycznej

{:pl}Fizjologia wysiłku fizycznego bazuje na diagnozowaniu, jak aktywność fizyczna, wysiłek czy sport oddziałują na proporcje oraz czynność ludzkiego organizmu. Program treningowy lub wysiłek przydzielony określonej grupie na przykład chłopcom trenującym piłkę ręczną podczas nauki w gimnazjum, może polegać na poprawie zdrowia i funkcjonowania organizmu oraz zwiększeniu sprawności sportowej.{:}{:en}The physiology of physical effort is based on diagnosing how physical activity, effort