Wpływ różnych metod nauczania na umiejętności gry w siatkówkę u uczniów wychowania fizycznego: przegląd systematyczny

Nova Risma, Syahrial Bakhtiar, Umar, Ilham, Fiky Zarya, Japhet Ndayisenga, Jaffry Bin Zakaria

Nova Risma, Syahrial Bakhtiar, Umar, Ilham, Fiky Zarya, Japhet Ndayisenga, Jaffry Bin Zakaria – The effects of various teaching approach in the physical education student on the performance of volleyball skill: systematic review –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 331-336

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8cY4

Streszczenie
Wprowadzenie modelu nauczania siatkówki od najmłodszych lat jest strategicznym podejściem, mającym na celu zwiększenie długoterminowych osiągnięć w tej dyscyplinie sportu. Cel: Celem badania jest zbadanie wpływu różnorodnych metod nauczania i uczenia się na rozwój umiejętności gry w siatkówkę u uczniów. Metody: Do określenia oświadczeń Preferred Reporting Items for Systematic Reviews (PRISMA) użyto słów kluczowych związanych z umiejętnościami gry w siatkówkę, wychowaniem fizycznym oraz metodami nauczania. Wykorzystano następujące cztery bazy danych: PubMed, Web of Science, SPORTDiscus i Scopus. Zastosowano kompleksową strategię oceny skuteczności jakościowej każdego artykułu w niniejszym przeglądzie. Populację omawianą w tym badaniu stanowi potencjał różnych typów podejść do nauczania wychowania fizycznego w doskonaleniu umiejętności gry w siatkówkę. Kryteria wykluczenia dla tego badania obejmowały artykuły z baz danych, które nie były aktualne. Wynik: Zidentyfikowano 363 artykuły i wybrano 9 na podstawie kryteriów takich jak zgodność z celami badawczymi, relewancja tematu, wielkość próby, protokół badawczy i wyniki. Wyniki tego badania wyjaśniają różne metody nauczania mające na celu poprawę wydajności gry w siatkówkę, a mianowicie pod kątem zdolności technicznych. Badanie to pokazuje skuteczność różnych metod nauczania w poprawie wyników gry w siatkówkę u dzieci w szkole średniej.
Słowa kluczowe
metoda nauczania, wydajność, siatkówka
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ postępowania uwzględniającego miofunkcjonalną terapię układu ruchu narządu żucia na sprawność motoryczną chorej po przebytym krwotoku podpajęczynówkowym do lewej półkuli mózgu – studium przypadku

Danuta Smoląg, Tomasz Krzyszkowski, Ewa Puszczałowska-Lizis, Tomasz Derek

Danuta Smoląg, Tomasz Krzyszkowski, Ewa Puszczałowska-Lizis, Tomasz Derek – The impact of an approach incorporating myofunctional therapy of the masticatory system movement on the motor efficiency of a patient after a subarachnoid hemorrhage to the left hemisphere of the brain – A case study –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 313-330

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8CaG

Streszczenie
W pracy dokonano analizy przypadku 46-letniej kobiety po przebytym krwotoku podpajęczynówkowym do lewej półkuli mózgu z przebiciem do układu komorowego z pękniętego tętniaka lewej tętnicy środkowej mózgu (zatrzymanie krążenia, stan ciężki, GCS 4) oraz następowym niedowładem kończyn dolnych i górnych prawych i afazją. Analizowano dane zebrane w czasie 2-letniego procesu terapii, w tym badania układu stomatognatycznego, analizy osi i płaszczyzn twarzoczaszki w odniesieniu do struktur stawowych układu ruchu, obserwacji interakcji struktur tkankowych oraz struktur żuchwowo-gnykowych i języka, analizy klas Angle’a, analizy badania obrazowego badania napięcia mięśniowego strefy orofacjalnej i mięśni szyi, wyników okresowych testów funkcjonalnych, w tym manualną funkcjonalną analizę układu ruchu narządu żucia. Wykonano analizę wizyjną materiału przy użyciu urządzenia firmy ShapeCare.Fizjo  z oprogramowaniem Blaze Pose opartym o model detekcji szkieletu osoby poruszającej się. Stwierdzono, że postępowanie uwzględniające miofunkcjonalną terapię układu ruchu narządu żucia przyczyniło się do poprawy sprawności motorycznej chorej po przebytym krwotoku podpajęczynówkowym do lewej półkuli mózgu oraz po zabiegu kraniotomii czołowo-skroniowo-ciemieniowej.
Słowa kluczowe:
sfera orofacjalna, układ ruchu narządu żucia, okluzja, klasy Angle’a, analiza
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Przegląd wpływu masażu na wydajność fizjologiczną i psychologiczną

Christine Ulina Tarigan, Wara Kushartanti, Yustinus Sukarmin, Komarudin, Denaz Karuma Hijriansyah

Christine Ulina Tarigan, Wara Kushartanti, Yustinus Sukarmin, Komarudin, Denaz Karuma Hijriansyah – A review of massage on physiological and psychological performance –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 304-312

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8b3T

Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest zwięzłe podsumowanie istniejącego korpusu literatury dotyczącej wpływu masażu na wydajność w sporcie i ćwiczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności motorycznych, czynników neurofizjologicznych oraz czynników psychologicznych. Przegląd przestrzega wytycznych PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis) i obejmuje łącznie 76 artykułów. Wyniki sugerują, że w ogólnym rozrachunku masaż nie wywiera znaczącego wpływu na umiejętności motoryczne, z wyjątkiem elastyczności. Niemniej jednak, niektóre badania proponują, że korzystne zmiany w sile mięśniowej i siły mięśni mogą być zauważalne 48 godzin po przeprowadzeniu masażu. W odniesieniu do aspektów neurofizjologicznych, masaż nie wydaje się wpływać na czynniki takie jak usuwanie kwasu mlekowego z krwi, krążenie w mięśniu, krążenie krwi, temperaturę w tkance mięśniowej czy aktywację mięśni. Istnieją jednak uzasadnione dowody popierające ideę, że masaż może złagodzić ból i zmniejszyć opóźnioną bolesność mięśni, potencjalnie przez redukcję poziomów enzymu kinazy kreatynowej i poprzez procesy psychologiczne. Ponadto, przegląd podkreśla psychologiczne korzyści płynące z masażu. Udokumentowano, że zabiegi masażu prowadzą do zmniejszenia uczuć depresji, stresu, lęku i odczuwanego zmęczenia, jednocześnie wspierając poprawę nastroju, relaksacji i opinii na temat stanów regeneracyjnych. Masaże mogą nie mieć bezpośredniego wpływu na niektóre aspekty wydajności, ale oferują znaczące korzyści psychologiczne dla sportu, a wpływ na wydajność ćwiczeń jest kwestionowany. Odgrywają także pośrednią rolę jako ważne narzędzie promujące skupienie, relaksację i regenerację u sportowców. Masaże mogą pomagać sportowcom pozostać mentalnie i fizycznie przygotowanymi podczas zawodów lub sesji treningowych.
Słowa kluczowe:
masaż, wydajność, fizjologiczne, psychologiczne, przegląd
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wykonalność i wpływ częstości treningu chodu wspomaganego robotem na funkcje chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – Próba pojedynczo ślepa, randomizowana, badanie wstępne

Moza Obaid Saeed Alyahyaee, Jinwoong Cheong, Meeyoung Kim

Moza Obaid Saeed Alyahyaee, Jinwoong Cheong, Meeyoung Kim – The feasibility and effect of robot-assisted gait training frequency on gait functions in children with cerebral palsy – A single blinded, randomized pilot study –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 297-303

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8iRS

Streszczenie
Wstęp. Celem badania jest ocena wykonalności oraz efektu częstości treningu chodu wspomaganego robotem (RAGT) na funkcje chodu u dzieci z diplegicznym mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Zakładamy, że RAGT przeprowadzane z większą częstotliwością (4 razy w tygodniu) przyniesie większą poprawę niż RAGT realizowane z częstością standardową (2 razy w tygodniu).
Materiały i metody. Do badania zakwalifikowano czternaścioro uczestników z diplegicznym MPD, którzy zostali losowo przydzieleni do dwóch grup otrzymujących RAGT w różnych częstościach. Grupa terapeutyczna (TG) przeszła 24 sesje, podczas gdy grupa kontrolna (CG) – 12 sesji przez 6 tygodni. Oceny objęły miarę funkcji motorycznej brutto (GMFM) części D i E, odległość przebytego dystansu (test chodu na 6 minut), szybkość (test chodu na 10 metrów), równowagę (pediatryczna skala równowagi) oraz jakość chodu (Edynburska skala oceny chodu). Pomiary przeprowadzono przed rozpoczęciem interwencji oraz po jej zakończeniu. Dodatkowo oceniono wykonalność badania, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, wskaźniki rekrutacji, przestrzegania protokołu oraz zaangażowania w interwencję.
Wyniki. Stwierdzono istotną statystycznie poprawę w GMFM D i E, odległości przebytego dystansu, równowadze oraz jakości chodu w obu grupach (p < 0,05). Poprawa szybkości chodu była istotna statystycznie tylko w grupie TG. Różnica w jakości chodu była większa w TG (p < 0,01) w porównaniu do CG (p < 0,05). Wskaźnik rekrutacji wyniósł 70%. Wszyscy zrekrutowani uczestnicy byli w pełni zaangażowani w proces terapeutyczny i przestrzegali zaleceń, nie zgłoszono żadnych niepożądanych zdarzeń.
Wnioski. RAGT przeprowadzane z większą częstością może indukować większą poprawę funkcji chodu niż RAGT z częstością standardową u dzieci z diplegicznym MPD.
Słowa kluczowe
rehabilitacja, robotyka, chód, mózgowe porażenie dziecięce
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Porównanie chińskich i międzynarodowych badań nad umiejętnościami fizycznymi w edukacji – analiza wizualna oparta na CiteSpaceV

Wenting Dong, Syed Kamaruzaman Syed Ali, Azni Yati Kamaruddin, Changqing Xiang, Kukuh Wahyudin Pratama, Panggung Sutapa, Manil Karakauki

Wenting Dong, Syed Kamaruzaman Syed Ali, Azni Yati Kamaruddin, Changqing Xiang, Kukuh Wahyudin Pratama, Panggung Sutapa, Manil Karakauki – Comparison of Chinese and international research on physical literacy in education – a visual analysis based on CiteSpaceV –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 285-296

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8UnC

Streszczenie
W celu zbadania porównania chińskich i międzynarodowych kluczowych punktów oraz trendów rozwojowych w badaniach nad umiejętnościami fizycznymi w edukacji (PLIE), wykorzystano 118 artykułów badawczych zawartych w China National Knowledge Infrastructure (CNKI) oraz 1439 artykułów badawczych z baz Web of Science (WOS) core collection dotyczących „umiejętności fizycznych w edukacji”. Użyto CiteSpace V (wersja 5.8.R3 – 64 bit) do stworzenia wizualnej mapy wiedzy tego obszaru badawczego oraz analizy rozkładu czasowego, autorów, instytucji i słów kluczowych. Wyniki pokazują, że rozkład czasowy etapów badań w Chinach jest generalnie zgodny z międzynarodowym. Chociaż chińskie badania w tej dziedzinie również należą do światowej czołówki, rozkład autorów i instytucji jest bardziej jednorodny niż w przypadku międzynarodowych, a współpraca między autorami i instytucjami jest bardzo słaba. Pod względem rozkładu wiekowego badanej populacji, badania międzynarodowe obejmują niemal wszystkie grupy wiekowe i charakteryzują się większą różnorodnością treści badań. W przeciwieństwie, chińskie badania ograniczają się głównie do młodzieży i studentów, a treści badań koncentrują się przeważnie na wychowaniu fizycznym i szkolnym wychowaniu fizycznym. Istnieje jeszcze luka między Chinami a światowym poziomem zaawansowania w dziedzinie badań PLIE, co wymaga w przyszłości wzmocnienia eksploracji podłużnej i interdyscyplinarnej. Koncept umiejętności fizycznych wymaga dalszych badań i definicji, a także publikacji większej liczby wyników badań w wpływowych czasopismach, aby rozszerzyć wpływ dziedziny badań PLIE zarówno w Chinach, jak i na świecie.
Słowa kluczowe
porównanie, umiejętności fizyczne, edukacja, analiza wizualna, CiteSpaceV
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ manipulacji trzewnej na profil hormonalny u kobiet z zespołem policystycznych jajników: Badanie randomizowane

Eman E. Kamel, Hamada A. Hamada, Amel M. Yousef, Fahima M. Okeel, Mohamed Hassan, Hatem M. Hassan

Eman E. Kamel, Hamada A. Hamada, Amel M. Yousef, Fahima M. Okeel, Mohamed Hassan, Hatem M. Hassan – Influence of visceral manipulation on hormonal profile in women with polycystic ovarian syndrome: A randomized trial –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 279-284

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8860

Streszczenie
Wstęp. Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest najczęstszym zaburzeniem endokrynologicznym u kobiet w wieku rozrodczym i uważany jest za czynnik ryzyka chorób kardiometabolicznych. W zależności od stosowanych kryteriów diagnostycznych, około 10–15% kobiet w wieku rozrodczym dotkniętych jest PCOS.
Cel. Zbadanie wpływu manipulacji trzewnej na profil hormonalny u kobiet z PCO.
Założenia. Prospektywne, randomizowane, pojedynczo ślepe badanie kontrolowane.
Miejsce. Ambulatoryjne kliniki Szpitala Generalnego Sadat.
Metody. Do badania rekrutowano trzydzieści pacjentek z PCO, które losowo przydzielono do dwóch równych grup: grupa kontrolna otrzymała wytyczne dotyczące diety w postaci hipokalorycznej diety śródziemnomorskiej przez 12 tygodni, a grupa badawcza otrzymała te same interwencje co grupa kontrolna, dodatkowo zastosowano u nich manipulację trzewną (VM). Głównymi wynikami były analizy biochemiczne (FSH i LH) oraz BMI. Wszystkie zmienne mierzono na początku i po 12 tygodniach interwencji.
Wyniki. Analiza statystyczna przeprowadzona za pomocą testu parowego wykazała znaczącą poprawę w obu grupach. Stosując mieszany projekt MANOVA i wielokrotne testy porównawcze par (testy post hoc) dla BMI i stosunku LH/FSH po leczeniu, wykazano, że wystąpiły znaczące spadki stosunku LH/FSH (p = 0,007) na korzyść grupy B w porównaniu z grupą A, bez znaczących różnic w BMI między obiema grupami (p = 0,443), co pokazuje, że grupa VM (B) jest skuteczniejsza niż grupa (A) w analizie biochemicznej (p < 0,05).
Wnioski. Stosowanie manipulacji trzewnej w połączeniu ze standardowym programem diety hipokalorycznej śródziemnomorskiej ma korzystniejsze efekty na profil hormonalny u kobiet z PCO.
Słowa kluczowe
zespół policystycznych jajników, manipulacja trzewna, dieta hipokaloryczna, hormon luteinizujący, hormon folikulotropowy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Przyjmowanie mikroskładników odżywczych w społeczności sztuk walki: Przygotowanie do krajowych zawodów sportowych

Isti Dwi Puspita Wati, Jeki Haryanto, Y Touvan Juni Samodra, Dwi Riyanti, Asry Syam, Didi Suryadi, Suratmin, Norma Anggara, Maria Herlinda Dos Santos, Hezron Alhim Dos Santos

Isti Dwi Puspita Wati, Jeki Haryanto, Y Touvan Juni Samodra et al – Micronutrient intake in the martial arts community: Preparation for national sports –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 274-278

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8D9s

Streszczenie
Cel badania. Dostarczanie białka wiąże się z przyjmowaniem rezerw kalorycznych i jest przydatne w naprawie komórek ciała. Dlatego dostarczanie białka dla potrzeb organizmu powinno być brane pod uwagę, szczególnie w przypadku sportowców. Przyjmowanie białka może zminimalizować deficyt kaloryczny i natychmiast zastąpić uszkodzone komórki spowodowane intensywnym i nadmiernym treningiem, któremu poddają się sportowcy. Celem tego badania jest określenie dostępności przyjmowania białka przez sportowców uprawiających sztuki walki w Zachodnim Kalimantanie.
Materiały i metody. Metodą badawczą używaną w tym badaniu była ankieta z próbą dziewięciu sportowców sztuk walki w Zachodnim Kalimantanie. Instrumentem używanym w tym badaniu był 24-godzinny wywiad dotyczący spożywanych posiłków przez 7 dni. Dane uzyskane za pomocą przypomnienia o spożywanych posiłkach zostały następnie przeanalizowane przy użyciu aplikacji do analizy żywności. Analiza danych użyta w tym badaniu to statystyka opisowa.
Wyniki. Wyniki pokazały, że 22,22% sportowców miało niskie przyjmowanie białka, a 33,33% wysokie przyjmowanie białka, tylko 44,44% miało umiarkowane przyjmowanie białka. Wyniki te dowodzą, że przyjmowanie białka przez sportowców sztuk walki w Zachodnim Kalimantanie jest przeważnie umiarkowane.
Wnioski. Spełnienie zrównoważonego przyjmowania białka pomoże w adaptacji mięśni, nadmiar i niedobór białka mogą zakłócić zdrowie i wydajność sportowców. Dlatego przyjmowanie białka musi być starannie rozważone, mimo że białko służy jako drugorzędne źródło energii, gdzie obecność białka w organizmie musi być stale i odpowiednio uzupełniana.
Słowa kluczowe
przyjmowanie białka, sportowcy sztuk walki, igrzyska sportów narodowych
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Muzykoterapia jako metoda lecznicza i wspomagająca

Marlena Warowna, Małgorzata Gorzel

Marlena Warowna, Małgorzata Gorzel – Music therapy as a therapeutic and supportive method –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 266-273

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF84l4

Streszczenie
Muzykoterapia obecnie pełni ważną rolę zarówno w lecznictwie jak i w profilaktyce zdrowia psychicznego. Terapię z użyciem dźwięków (muzykoterapię) wykorzystuje się m.in. w psychiatrii, kardiologii, położnictwie, ginekologii, intensywnej terapii, chirurgii, opiece paliatywnej, rehabilitacji, geriatrii, onkologii, stomatologii i neurologii. W przypadku osób zdrowych muzyka (zarówno grana jak i słuchana) działa relaksująco oraz niweluje napięcia nerwowe i redukuje stres. Badania naukowe potwierdzają korzystny wpływ muzyki
w lecznictwie szpitalnym i sanatoryjnym. Zaletą tej metody jest niski koszt terapii
i powszechna dostępność. Spotkania mogą odbywać się w grupie lub indywidualnie. Przy doborze muzyki należy zwrócić szczególną uwagę na kondycję psychiczną pacjenta a także jego osobowość i preferencję muzyczną. Ogromne znaczenie ma również tempo muzyki,
a także czynny bądź bierny udział w zajęciach z zastosowaniem dźwięków.
Słowa kluczowe:
muzykoterapia, lecznictwo, medycyna komplementarna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Badanie ciastek z otrębów ryżowych dla diety cukrzykowej i antydyslipidemicznej

Rizqie Auliana, Fitri Rahmawati, Wara Kushartanti, Cerika Rismayanthi, Kukuh Wahyudin Pratama, Manil Kara Kauki, Reza Adityas Trisnadi, Ardi Riyana, Danarstuti Utami, Desi Yunita Utami, Amran, Ari Tri Astuti, Deni Hardianto, Muhammad Nazim Razali, Aida Mustapha, Syed Kamaruzaman Syed Ali

Rizqie Auliana, Fitri Rahmawati, Wara Kushartanti et al – The study of rice bran cookies for diabetic diet and dyslipidemic diet –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 258-265

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8m5D

Streszczenie
Niniejsze badanie koncentruje się na zastosowaniu otrębów ryżowych jako przekąski dla osób cierpiących na choroby metaboliczne takie jak cukrzyca oraz hipercholesterolemia. Choroby niezakaźne (NCDs) stanowią główną przyczynę zgonów i powodują utratę produktywnych dni zarówno dla chorych, jak i ich opiekunów. W celu przeciwdziałania tym problemom, badanie to ma na celu przetestowanie ciastek z otrębami ryżowymi, z 30-procentową substytucją, pod kątem wpływu na poziom glukozy, cholesterolu i triglicerydów u zwierząt doświadczalnych, aby móc je zalecić jako zdrowe ciastka o niskiej zawartości cukru i tłuszczu dla osób z cukrzycą i hipercholesterolemią. Typ badania to eksperyment przeprowadzony w Lokalizacji badawczej Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych Inter-University Center na Uniwersytecie Gadjah Mada (UGM). Pierwszym etapem było przygotowanie 15 samców białych szczurów Sprague Dawley (SD) o wadze 250-300 gramów, umieszczonych w zamkniętych klatkach. U szczurów mierzono poziom glukozy we krwi, całkowity cholesterol oraz triglicerydy. Następnie szczury podzielono na 3 grupy, z czego dwóm grupom podano iniekcję streptozotocyny (STZ), aby wywołać u nich cukrzycę. Grupa 1: 5 zdrowych szczurów karmionych standardową dietą, grupa 2: 5 szczurów z cukrzycą karmionych standardową dietą, i grupa 3: 5 szczurów z cukrzycą karmionych ciastkami z otrębów ryżowych. Woda pitna była dostępna ad libitum, a karmienie odbywało się każdego ranka. Następnie przeprowadzono ważenie oraz analizę poziomu glukozy we krwi, całkowitego cholesterolu i triglicerydów w dniach siódmym, dziesiątym, siedemnastym, dwudziestym czwartym, trzydziestym pierwszym i trzydziestym ósmym. Wyniki wykazały, że ciastka z 30% dodatkiem otrębów ryżowych były w stanie obniżyć poziom glukozy, cholesterolu i triglicerydów w surowicy, dzięki czemu mogą być zalecane jako przekąska dla osób z cukrzycą oraz hipercholesterolemią.
Słowa kluczowe
otręby ryżowe, ciastka, cukrzyca, hipercholesterolemia, choroby niezakaźne
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ treningu obwodowego na sprawność fizyczną wśród sportowców uprawiających dyscypliny zespołowe: Przegląd systematyczny

Samit Saibya, Gayatri Pandey, Alpesh Chandrakant Jadhav, Yajuvendra Singh Rajpoot, Karuppasamy Govindasamy, Surojit Sarkar, Hemantajit Gogoi

Samit Saibya, Gayatri Pandey, Alpesh Chandrakant Jadhav, Yajuvendra Singh Rajpoot, Karuppasamy Govindasamy, Surojit Sarkar, Hemantajit Gogoi – Impact of circuit training on physical fitness among team sports athletes: A systematic review –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 244-257

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF82sK

Streszczenie
Wprowadzenie. Sprawność fizyczna jest kluczowa dla sportowców, umożliwiając im wytrzymać intensywne treningi i skutecznie sprostać wymaganiom zawodów. Obejmuje ona zarówno atrybuty związane ze zdrowiem, jak wytrzymałość sercowo-naczyniowa i siła mięśniowa, jak i składowe związane z umiejętnościami, takie jak zwinność i szybkość. Różnorodne metody treningowe, w tym trening obwodowy (CT), były badane pod kątem poprawy poziomu sprawności fizycznej wśród sportowców. Pomimo rosnącej popularności CT w różnych dyscyplinach sportowych, kompleksowe badania nad jego wpływem na sprawność fizyczną sportowców były ograniczone.
Cel. Celem niniejszego przeglądu jest wyjaśnienie wpływu CT na sprawność fizyczną wśród sportowców uprawiających dyscypliny zespołowe.
Materiał i metody. Zgodnie z wytycznymi Deklaracji PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), 28 sierpnia 2023 roku przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie w bazach danych PubMed i Google Scholar, aby zidentyfikować opublikowane badania, używając kombinacji słów kluczowych związanych z CT, sprawnością fizyczną i sportowcami. Spośród 566 badań, tylko 18 artykułów spełniło wszystkie kryteria kwalifikacyjne i zostało włączonych do systematycznego przeglądu. Ocena została przeprowadzona na skali Pedro, a jakość badań włączonych do osiemnastu studiów była zadowalająca (wahała się od 5 do 6).
Wyniki. Wyniki wykazały, że szybkość (n = 12) była aspektem sprawności fizycznej badanym w interwencjach CT, po niej następowały: siła mięśniowa (n = 10), moc (n = 13), równowaga (n = 2), skład ciała (n = 2), zwinność (n = 14), elastyczność (n = 5), wytrzymałość mięśniowa (n = 7) i wytrzymałość sercowo-naczyniowa (n = 8). Istniejące dowody wskazują, że CT ma znaczący wpływ na szybkość, siłę mięśniową, moc, równowagę, elastyczność, zwinność, skład ciała i wytrzymałość sercowo-naczyniową.
Wnioski: Metoda CT jest jednym ze sposobów treningu sprawności fizycznej mającego na celu ogólny rozwój, który obejmuje wszystkie aspekty fizyczne. Ponadto, wciąż jest ograniczona liczba dowodów na wpływ CT na zwinność, skład ciała i szybkość.
Słowa kluczowe
trening obwodowy, sprawność fizyczna, sporty zespołowe, sportowcy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 140