Sposobnosti senzorne obrade u odnosu na motoričke sposobnosti kod djece s različitim tipovima cerebralne paralize

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat – Sensory processing abilities in relation to motor capabilities in children with different types of cerebral palsy –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 173-181

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF88A7

Sažetak
Pozadina i svrha: Djeca s cerebralnom paralizom imaju problema s obradom senzornih informacija kao i s motoričkim sposobnostima, što dovodi do teških razvojnih poteškoća. U ovoj studiji cilj nam je bio procijeniti povezanost sposobnosti senzorne obrade i motoričkih sposobnosti kod djece s cerebralnom paralizom te procijeniti učinak tipova cerebralne paralize na sposobnosti senzorne obrade i motoričke sposobnosti.
Materijali i metode: U studiju je uključeno sto djece oba spola s cerebralnom paralizom, u dobi od 4 do 10 godina, odabranih iz ambulante za pedijatrijsku rehabilitaciju Fakulteta fizikalne terapije Sveučilišta u Kairu, koji su ispunjavali kriterije uključenja. Sva djeca procijenjena su pomoću Kratkog senzornog profila za mjerenje sposobnosti senzorne obrade, Sustava klasifikacije grubih motoričkih funkcija za mjerenje grubih motoričkih vještina i Sustava klasifikacije manualnih sposobnosti za mjerenje finih motoričkih vještina.
Rezultati: Postojala je značajna korelacija između GMFCS-a, MACS-a i ukupnog rezultata SSP-a, kao i niska energija, osjetljivost na dodir, osjetljivost na okus i miris, osjetljivost na pokret, te potreba za traženjem senzacija (P ≤ 0.05*). Nije bilo značajne korelacije između auditivnog filtriranja i vizualno-auditivne osjetljivosti s GMFCS-om i MACS-om (P = 0.676 i 0.266, respektivno). Uočene su statistički značajne varijacije među različitim tipovima CP-a u pogledu SSP-a i motoričke procjene (P ≤ 0.05*).
Zaključak: Studija je pokazala da sposobnosti senzorne obrade utječu na motoričke sposobnosti kod djece s cerebralnom paralizom.
Ključne riječi:
sposobnosti senzorne obrade, motoričke sposobnosti, cerebralna paraliza
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku