Artykuły

Early rehabilitation in intensive care for patients with closed head injuries

{:pl}Celem pracy jest ocena chorego po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym jako przygotowanie do wczesnej rehabilitacji.{:}{:en}The goal of this article is to describe the process of evaluating patients with closed head injury preparatory to early rehabilitation.{:}{:zh}The goal of this article is to describe the process of evaluating patients with closed head injury preparatory to early rehabilitation.{:}{:ru}The goal of this article is to

The application of laser biostimulation in the treatment of maxillary and frontal sinuses

{:pl}Wstęp. Autorzy przedstawiają zastosowanie biostymulacji laserowej w leczeniu stanów zapalnych zatok szczękowych i czołowych.{:}{:en}Background. This article describes the application of laser biostimulation in the treatment of maxillary and frontal sinusitis.{:}{:zh}Background. This article describes the application of laser biostimulation in the treatment of maxillary and frontal sinusitis.{:}{:ru}Background. This article describes the application of laser biostimulation in the treatment of maxillary and

An analysis of rehabilitation outcome for infants with torticollis, based on an original examination sheet

{:pl}Wstęp. Przymusowe asymetryczne ustawienie głowy polegające na pochyleniu jej do boku i skręceniu w stronę przeciwną znane jest pod nazwą kroczu szyi.{:}{:en}Introduction. Compulsory asymmetrical positioning of the head with a tint to one side and a twist to the opposite side is called torticollis.{:}{:zh}Introduction. Compulsory asymmetrical positioning of the head with a tint to one side and a twist to

The impact of inpatient physiotherapy on parameters of acid-base equilibrium after corrective surgery of congential heart defects in children age 0-2

{:pl}Wstęp. Wady wrodzone serca stanowią największy problem w kardiologii dziecięcej. Zajmują drugie miejsce wśród przyczyn zgonów niemowląt w Polsce.{:}{:en}Background. Congenital heart defects constitutes the most significant problem in pediatric cardiology, occupying second place among the causes of infant death in Poland.{:}{:zh}Background. Congenital heart defects constitutes the most significant problem in pediatric cardiology, occupying second place among the causes of infant

Postoperative complications in patients after thoracic surgery

{:pl}Zabieg operacyjny w obrębie klatki piersiowej jest poważną interwencją, która, w połączeniu ze znieczuleniem, zaburza czynności fizjologiczne ustroju pacjenta.{:}{:en}Thoracic surgery is a serious intervention- which- together with anaesthesia – disturbs the physiological functions of the patient’s organism.{:}{:zh}Thoracic surgery is a serious intervention- which- together with anaesthesia – disturbs the physiological functions of the patient’s organism.{:}{:ru}Thoracic surgery is a serious intervention-

An evaluation of the rehabilitation for patients recovering from knee joint trauma surgically treated by internal osteosynthesis

{:pl}Wstęp. W trakcie unieruchomienia stawu kolanowego stosunkowo szybko redukowany jest ślizg powierzchni stawowych, przede wszystkim w następstwie obkurczenia tkanek miękkich okołostawowych (zwłaszcza torebki stawowej).{:}{:en}Background. When the knee joint is immobilized, the sliding of joint surfaces is quickly reduced, primarily as a result of the periartricular contraction of the soft tissues (especially the articular capsule).{:}{:zh}Background. When the knee joint is immobilized,

The impact of lower limb compensation on the quality of posture in children and youth with scoliosis

{:pl}Wstęp. Stosowanie wkładek ortopedycznych, które albo poprawiają prawdziwą, czy rzekomą nierówność kończyn dolnych, albo pomagają w poprawie zaburzonej statyki ciała należy do metod sterowanej kompensacji zewnętrznej.{:}{:en}Background. The use of orthopedic inserts to either correct true or pseudo-anisomelia or to help correct disordered body statics is a method of controlled external compensation often used in the corrective therapy of scoliosis.{:}{:zh}Background. The

Evaluating the manner of performing selected activities of daily living in the light of early prevention of low back pain

{:pl}Wstęp. Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa stanowią problem nie tylko medyczny, ale i społeczny.{:}{:en}Background. Low back pain is both a medical and a social problem. {:}{:zh}Background. Low back pain is both a medical and a social problem. {:}{:ru}Background. Low back pain is both a medical and a social problem. {:}{:lt}Background. Low back pain is both a medical and a social

The impact of light parameters in high-performance aircaft on the occurence of degenerative changes in the cervical spine

{:pl}Wstęp. Warunki lotu mają istotny wpływ na powstawanie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa.{:}{:en}Background. Conditions during flight have an essential impact on the degenerative changes taking place in the spine.{:}{:zh}Background. Conditions during flight have an essential impact on the degenerative changes taking place in the spine.{:}{:ru}Background. Conditions during flight have an essential impact on the degenerative changes taking place in the spine.{:}{:lt}Background. Conditions

The popularity of alternative methods in the treatment of lumbar discopathy

{:pl}Wstęp. Celem niniejszej pracy była ocena popularności alternatywnych metod leczenia dyskopatii lędźwiowej wśród pacjentów leczonych operacyjnie z powodu tego schorzenia w Klinice Neurochirurgii AM w Lublinie w latach 1996-2000.{:}{:en}Background. The purpose of our study was to evaluate the popularity of alternative methods to trat lumbar discopathy among patients treated surgically for this discorder at the Neurosurgical Clinic of the Lublin

Physiotherapy in the preoperative treatment of lumbar discopathy

{:pl}Wstęp. Autorzy poddali analizie metody terapeutyczne stosowane podczas zachowawczego leczenia dyskopatii lędźwiowej wśród pacjentów leczonych operacyjnie z powodu tego schorzenia w Klinice Neurochirurgii AM w Lublinie w latach 1998-2000.{:}{:en}Background. This article analyzes the therapeutic methods used in the conservative treatment of lumbar discopathy among patients treated surgically for this disorder at the Neurosurgical Clinic of the Lublin Medical University from

Systemic cryostimulation in the treatment of rheumatic diseases

{:pl}Praca zawiera podstawowe założenia krioterapii ogólnoustrojowej.{:}{:en}This article presents the BASIC assumptions of system cryotherapy.{:}{:zh}This article presents the BASIC assumptions of system cryotherapy.{:}{:ru}This article presents the BASIC assumptions of system cryotherapy.{:}{:lt}This article presents the BASIC assumptions of system cryotherapy.{:}{:hr}This article presents the BASIC assumptions of system cryotherapy.{:}

Psychoeducational program BIS (Behavioral-Informative-Systemic) as a key factor of complex rehabilitation in neck pain syndrome

{:pl}Wprowadzenie. Na podstawie wcześniejszych badań i analiz w pracy z pacjentami z odkręgosłupowymi dolegliwościami i czynnościowymi zaburzeniami stawów, skonstruowano model podejścia psychoedukacyjnego BIS.{:}{:en}Background. Based on previous research and analysis of work with patients with spinal complaints and functional joint disorders, the authors have constructed a model for a psychoeducational approach called BIS was constructed.{:}{:zh}Background. Based on previous research and analysis

A modification of point scoring of posture useful in screening examinations

{:pl}Istnieje szereg nieprawidłowości w obrębie aparatu ruchu, które niedostatecznie wcześnie rozpoznane i niewłaściwe prowadzone dają w konsekwencji znaczne dysfunkcje ze strony tego układu, a nawet poważne skutki ogólnoustrojowe.{:}{:en}There are a number of possible abnormalities in the locomotor apparatus which, if not diagnosed sufficiently and properly treated, may produce significant dysfunctions in locomotion, and even serious systemic consequences.{:}{:zh}There are a number

The straight leg raising test: its value in differential diagnosis and choice of therapy

{:pl}Starożytni lekarze już 2800 lat przed narodzeniem Chrystusa uważali, że ruchy wyprostne kończyn dolnych mogą być przydatne w procesie diagnostycznym schorzeń kręgopochodnych (Beasly 1982).{:}{:en}Since 2800 BC, when ancient doctors suggested that extension of the leg should be used to examine sprained vertebrae, many authors have given opinion on how to examine disorders in the hip, pelvic and lumbar region by