Recenzenci 2021

Ahmed Mahmoud Khadry

– Kafr El-Sheikh University, Egypt

Ali Mohamed Ali Ismail

– Faculty of physical Therapy, Cairo University, Egypt

Amira Draz

– Faculty of Physical Therapy Cairo University, Egypt

Bogacz Katarzyna

– Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Polska
– Instytut Fizjoterapii Szpital Vital Medic w Kluczborku, Polska

Brzuszkiewicz-Kuźmicka Grażyna

– Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska
– Oddział Neurochirurgii, Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o. o. w Warszawie, Polska

Ciejka Elżbieta

– Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Polska
– Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Polska

Doaa Osman

– Faculty of Physical Therapy Cairo University, Egypt

Domagalska-Szopa Małgorzata

– Katedra i Zakład Fizjoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
– Rada Naukowa Fizjoterapii Polskiej

Eman Abd Elfatah

Physical therapy for Women’s Health, Kafrelsheikh University, Egypt

Garczyński Wojciech

– Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
– Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zdroje” w Szczecinie

Gębska Magdalena

– Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Hamada Ahmed Hamada

Faculty of Physiotherapy, Cairo University, Egypt

Jandziś Sławomir

– Uniwersytet Rzeszowski

Jurczak Ireneusz

– Instytut Nauk o Zdrowiu, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kasprzak Alicja

– X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji
– Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kiebzak Wojciech

– Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska
– Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Klinicznego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Polska

Krajczy Marcin


– SP ZOZ, Szpital Miejski w Nysie

Łuniewski Jacek

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Michalak Katarzyna

– Zakład Metodyki Nauczania Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Migała Mariusz

– Politechnika Opolska

Mikołajewska Emilia

Manal Mostafa Ibrahim

Faculty of medicine, Ain Shams University, Egypt

Marwa Ismael

– Physical therapy for Women’s Health, Cairo University, Egypt

Maya Galal

Pediatrics Faculty of Physical Therapy Cairo University, Egypt

Oberbek Jakub

Olczyk Rafał

– NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna REH-MED Rafał Olczyk, Polska

Olczyk Sylwia

– NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna REH-MED Rafał Olczyk, Polska

Panchenko Oleg

Rehabilitating Diagnostic Centre of Ukrainian Ministry of Health, Ukraina

Pietras Piotr

– Klinika Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska

– Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, Polska

Polechoński Jacek

Rajkowska-Labon Elżbieta

Zakład Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Polska

Swaminathan Narasimman

– Department of Physiotherapy, Father Muller Medical College. Mangalore, India

Szczegielniak Jan

– Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
– Zastępca Redaktora Naczelnego Fizjoterapii Polskiej

Szczepaniak Renata

– Akademia WSB w Dąborowie Górniczej

Szopa Andrzej

– Katedra i Zakład Fizjoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Ścibek Joanna

– Zakład Anatomii i Kinezjologii, Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie, Polska

Śliwiński Grzegorz

Dresden University of Technology, Institute of Biomedical Engineering, Drezno, Niemcy

Śliwiński Zbigniew

– Wielospecjalistyczny Samodzielny Publiczny ZOZ, Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacji,
– Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
– Redaktor Naczelny Fizjoterapii Polskiej

Woszczak Marek

– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Fizjoterapii, Polska
– Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N.Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Rehabilitacji, Polska

Wójcicka Monika

Yassmin Essam

– Cairo University, Egypt

Zduński Sebastian