Wpływ metody nauczania CGFU-PM515 na motywację i aktywność fizyczną uczniów szkoły podstawowej

Muhammad Wahyu Arga, Siswantoyo, Yudanto, Widha Srianto, Susanto

Muhammad Wahyu Arga, Siswantoyo, Yudanto, Widha Srianto, Susanto – The effect of the CGFU-PM515 learning method on the motivation and physical activity of elementary school students. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 166-172

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143XT7

Streszczenie
Wprowadzenie. Wzrost motywacji uczniów koreluje bezpośrednio z ich aktywnym zachowaniem. Motywacja nie tylko zwiększa aktywne uczestnictwo, ale także sprzyja ich fizycznemu rozwojowi uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.
Cel. Celem tego badania było zbadanie wpływu koncepcji Coaching Game For Upgrading Performance Model 515 (CGFU-PM515) na motywację uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych.
Metody. Badanie zastosowało nielosowe doświadczenie eksperymentalne z jedną grupą przed i po teście. W badaniu wzięło udział 75 uczniów szkoły podstawowej. Procedura badawcza polegała na przeprowadzeniu lekcji zarówno bez jak i z zastosowaniem koncepcji CGFU-PM515. Po lekcjach uczniowie otrzymali kwestionariusz CMEF dotyczący podstawowego wychowania fizycznego, aby ocenić ich poziom motywacji przed i po wprowadzeniu koncepcji CGFU-PM515.
Wyniki. Wyniki wskazują, że motywacja uczniów poprawiła się po wdrożeniu metody CGFU-PM515. Analiza wyników N-Gain wykazała wartość 0,73, co interpretuje się jako wysoką. Dodatkowo przeprowadzono test Wilcoxona. Wyniki tego testu wykazały znaczący wzrost motywacji wśród 75 uczestniczących uczniów.
Wnioski. Badanie wykazuje, że podejście CGFU-PM515 ma pozytywny wpływ na motywację uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

Słowa kluczowe
CGFU-PM515, motywacja, aktywność fizyczna, szkoła podstawowa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Aktywność fizyczna mieszkańców miast i wsi po 65 roku życia

Sabina Lizis, Michal Macej


Sabina Lizis, Michal Macej – Physical activity of urban and rural residents over 65 years of age. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 6-10

DOI: 10.56984/8ZG1431BB

Streszczenie
Wstęp. Aktywność fizyczna ma istotny wpływ na zwiększenie niezależności i samodzielności, a tym samym wpływa na poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku. Celem pracy było porównanie aktywności fizycznej mieszkańców miast i wsi po 65 roku życia.
Materiał i metody. Badaniami objęto 135 osób zamieszkujących środowisko miejskie (81 kobiet; 54 mężczyzn) i 119 mieszkańców wsi (63 kobiety; 56 mężczyzn) na terenie województwa podkarpackiego. Wiek badanych mieścił się w przedziale od 65 do 74 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz IPAQ. Do analizy wyników zastosowano test U Manna-Whitney’a.
Wyniki. U osób ze środowiska miejskiego stwierdzono statystycznie istotnie niższe wartości kosztu energetycznego aktywności fizycznej związanej z jazdą na rowerze (p < 0001), intensywną aktywnością fizyczną w ogrodzie lub na podwórku (p = 0,031) i rekreacją w czasie wolnym, na którą składał się spacer i aktywność umiarkowana (p < 0,001).
Wnioski. Istnieje potrzeba objęcia opieką seniorów ze środowiska miejskiego, tworzenia programów edukacyjnych odnośnie możliwości i sposobów podejmowania aktywności fizycznej, w celu utrzymania na optymalnym w stosunku do wieku, poziomie ich sprawności psychofizycznej.
Słowa kluczowe
środowisko miejskie, środowisko wiejskie, aktywność fizyczna, seniorzy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Short-term effects of milk (both unpasteurized and pasteurized) on active adolescence hemoglobin

Sumarjo, Sumaryanti, Rizki Mulyawan, Sigit Nugroho, Rini Syafriani, Sulistiyono, Roxana Dev Omar Dev, Dennis Dwi Kurniawan

 

Sumarjo, Sumaryanti, Rizki Mulyawan, Sigit Nugroho, Rini Syafriani, Sulistiyono, Roxana Dev Omar Dev, Dennis Dwi Kurniawan – Short-term effects of milk (both unpasteurized and pasteurized) on active adolescence hemoglobin. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 12-18

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF232

 

Abstract
Milk consumption is one of the beverages options for the recovery phase. On the basis of the manufacturing procedure, raw and pasteurized cow’s milk are distinguished, but no one has investigated the effect of milk consumption on the hemoglobin levels of active people; some studies only analyze the effect of milk consumption on fitness and recovery advantages. Objective: The aim of this study is to compare the hemoglobin levels of active adolescents who consumed fresh cow’s milk versus pasteurized milk for three consecutive weeks. It is intended that the three-week treatment will have a good effect on hemoglobin levels, hence enhancing physical performance. Methods: Using a quasi-experimental study with a Pretest-Posttest Randomized-Groups Design for three consecutive weeks of milk feeding twice daily per group. Twenty-four university football players were divided into three groups using the approach of purposive sampling: the fresh cow’s milk (SSS) group, the pasteurized milk (SP) group, and the mineral water control group (K). The tool utilized to measure body composition is the Karada Scan Body Fat Omron HBF-356, while the Easy Touch GCHb is used to collect data on hemoglobin. Subjects participated voluntarily and were willing to have blood tested through capillaries before, immediately after, and 30 minutes after exercise. The analysis data uses paired t-test and ANOVA calculations to find differences within and between groups. Results: Hemoglobin immediately after exercise (0) in the post-test (three weeks after treatment) increased significantly (0.020 < 0.05) compared to hemoglobin before exercise (-) in the pre-test (before three weeks of intervention) in all three groups (fresh milk, pasteurized milk, and mineral water). Upon further examination, it was determined that there was a highly significant difference in hemoglobin levels (0.010 < 0.05) between fresh cow’s milk and pasteurized milk immediately after exercise (0) in the post-test (after three weeks of treatment). In contrast, there were no significant differences (p-value > 0.05) for the remaining calculations, both within and between subgroups.Conclusions: After three consecutive weeks of milk consumption, there was no significant variation in the amount of hemoglobin in the blood. To optimize the different elements that can affect the acceleration of the increase in hemoglobin in the blood, it is recommended that further study be conducted to intervene with milk and additional meal intake alongside physical activity.
Keywords
fresh cow milk, pasteurization milk, physical activity, hemoglobin, active people
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Assessment of the body posture of junior high school students in the context of their physical activity

Marta Gołdyn-Pastuszka, Marzena Dorosz, Anna Szczegielniak, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak


Marta Gołdyn-Pastuszka, Marzena Dorosz, Anna Szczegielniak, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak – Assessment of the body posture of junior high school students in the context of their physical activity. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 112-125

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B654

Abstract
Introduction. Posture defects constitute a social problem and can cause negative changes in many aspects of our lives – in both physical and mental health. Prophylaxis and an appropriate degree of physical activity, which affects harmonious development, are very important here. Objective. The objective of the study was to assess the body posture of junior high school students and to determine the degree of their physical activity, and then to check whether there is a correlation between them. The study group consisted of 53 people from a junior high school in Wrocław, aged 14 to 17. Material and methods. To assess physical activity, the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used, which contains 7 questions regarding activity in the last 7 days. Body posture in the sagittal plane was examined using photogrammetry, and typology classification was based on Wolański’s method modified according to Zeyland-Malawka. Results. The results of the study were subjected to a statistical analysis, which shows that the studied group of adolescents is mostly characterized by a kyphotic type of body posture, while the least common is the balanced type. The level of physical activity of the study group can be described as sufficient, but it is worth noting that only 6% of the respondents are characterized by an insufficient level of physical activity, and only 7.5% are characterized by a high level of physical activity. Conclusions. In further analyses, it was examined whether there is a correlation between body posture and physical activity. It was found that there are no statistically significant differences between these two features in the study group.
Key words:
posture defects, body posture, physical activity, junior high school students
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Do Recommended Dietary Allowances (RDA) and levels of physical activity help to maintain fitness status? Study on futsal women’s

Mochamad Ridwan, Anindya Mar’atus Sholikhah, Arifah Kaharina, Himawan Putranta


Mochamad Ridwan, Anindya Mar’atus Sholikhah, Arifah Kaharina, Himawan Putranta – Do Recommended Dietary Allowances (RDA) and levels of physical activity help to maintain fitness status? Study on futsal women’s. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 38-43

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6R1m

Abstract
Introduction. The level of fitness is fundamental in the athlete’s success in achieving optimum performance. Aim. This paper aims to know the rate of recommended dietary allowances (RDA) and the physical activity to stay fit. Material and Methods. Analytical observational analysis with the cross-sectional design was the approach used in this study. Participants in this study is women’s futsal player of 16 subjects was selected for measures of physical health, macronutrient consumption, nutritional status, nutritional awareness, and level of physical activity. Fitness levels were assessed using a Multi-stage Fitness Test (MFT), and nutritional knowledge and physical activity with the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Analysis of data is carried out in univariate, bivariate, and multivariate form using statistical software. Results. The findings of this analysis are that energy consumption, carbohydrates, and proteins are all under the RDA for most female futsal athletes. Nutritional status is not a significant relation with the degree of fitness. Better dietary awareness may enable us to pay more attention to safer and more healthy eating behavior. The conclusion is that the average intake of calories, carbohydrates, and proteins in most female futsal athletes is still well below the RDA. Nutritional status has no significant relationship with fitness level. Good nutritional knowledge will encourage a person to pay more attention to his eating behavior to be healthier and more balanced. Conclusions. The conclusion is that the average intake of energy, carbohydrates, and protein in most female futsal athletes is still far below the recommended Nutritional Adequacy Rate (RDA).

Keywords
futsal, physical activity, physical fitness, recommended dietary allowances

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Correlation among quality of life and physical activity toward body age, hydration and fat percentage

Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick


Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick – Correlation among quality of life and physical activity toward body age, hydration and fat percentage. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 168-173

Abstract
Introduction. Having good healthy habits and making physical activity a lifestyle is everyone’s dream. Along with improving the quality of life and physical activity, it is expected to affect a person’s body age, hydration level, and fat percentage. Methods. This research is an analytic observational study conducted with a cross sectional approach. Observational analytical research is done by observing, without any action from the researcher. The research subjects were 35 students. Students with cardiovascular and respiratory disorders, who were on an exercise program, and had a history of fractures in the past 3 months or deformities of the arms, were excluded from this study. Students who were 18-21 years old, had a BMI below 30, and did not smoke or drink alcohol were involved in this study. Results. Significant correlation with p-value<0.01 in causality relationship between body age and hydration with Pearson value −0.751, body age and fat percentage 0.773, and Pearson value hydration and fat percentage −0.990. In addition, a significant correlation between quality of life and hydration has a Pearson value of −0.338. Quality of life and physical activity are not related and have a p-value of 0.39. Conclusion. The relationship between body age and hydration, and hydration with fat percentage has a very significant positive relationship. However, quality of life has no correlation with physical activity.
Key words:
quality of life, physical activity, body mass
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

The relationship of anthropometric measurement, physical activity, psychosocial aspects and endometriosis

Shyamrani.Y, B.Sathya Prabha


Shyamrani.Y, B.Sathya Prabha – The relationship of anthropometric measurement, physical activity, psychosocial aspects and endometriosis. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 50-53

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DEHN3

Abstract
Aim. To find out the association between the anthropometric measurement, the physical activity, psychosocial level and endometriosis. Materials and Methods. Thirty women diagnosed as endometriosis and 30 age matched non endometriosis women were recruited. Anthropometric measurement – Body Mass Index (BMI) and Waist hip ratio (WHR) was measured. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and Beck Depression Inventory scale (BDI) were used to measure the physical activity level and the psychosocial level respectively. Results. There was a significant difference in BMI between the groups. The odds ratio and relative risk analysis of endometriosis showed that there is an association between increased BMI, WHR, BDI and the risk of endometriosis (p < 0.05). Conclusion. Increased Body mass index, Waist Hip Ratio and Beck depression score (BMI > 30, WHR > 0.85 and BDI > 16) are associated with increased risk of endometriosis.
Key words:
endometriosis, body mass index, physical activity, waist hip ratio, depression
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Physical activity and patients with frailty syndrome

Karolina Studzińska, Rafał Studnicki, Rita Hansdorfer-Korzon

Karolina Studzińska, Rafał Studnicki, Rita Hansdorfer-Korzon – Physical activity and patients with frailty syndrome. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 52-61

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07A18A

Abstract
Frailty syndrome, otherwise known as weakness or decline in physiologic reserve syndrome, is an important health problem for an aging population. According to the definition, it is a syndrome characterized by a decrease in the body’s physiologic reserves as a result of the accumulation of reduced efficiency of many organs and systems. The prevalence of frailty increases with age, it is intensified by the burden of chronic diseases and limitation of physical fitness. Symptoms of frailty may appear before the age of 65, although the incidence worsens in people who are 70 and older. The consequence of frailty is limited resistance to stressors and the associated susceptibility to disproportionate deterioration of the patient’s health. It has been shown that the frailty syndrome is a dynamic and partially reversible condition, therefore, it is important to introduce preventive measures which will reduce the development of frailty and contribute to improvement of health. One of the most important interventions in the prevention and treatment of frailty syndrome is regular and properly planned physical activity.
The aim of the publication is to summarize the current knowledge and guidelines on planning an optimal physical activity program for this group of patients.
Key words:
frailty syndrome, weakness, aging, physical activity
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Physiotherapist’s role in physical activity of people working from home

Damian Durlak

Damian Durlak – Rola fizjoterapeuty w aktywności fizycznej u osób pracujących zdalnie. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 226-232

Abstract
Introduction. COVID-19 pandemic introduced new restrictions and either forced or encouraged citizens to stay mostly in isolation, preferably at home. Many companies sent their employees to work from home. With fitness centers, gyms and other sport facilities closed by government, there were scarce chances and motivators to work out.
Objectives. This paper was dedicated to studying the possible outcomes of COVID-19 related isolation and decrease in citizen’s everyday activity. Proposed usage of telephysiotherapy is presented.
Methods. In this paper a literature review and a discussion is performed regarding the current work-from-home situation in Poland, drawbacks of prolonged isolation and areas where physiotherapists might help citizens.
Results. Reduction of physical activity has significant impact on individuals’ bodies and should not be ignored. Patients with specific diseases might use telephysiotherapy services and continue their treatment. However, there is a need to provide home office employees with a good source of motivation and properly prepared sets of exercises to remain healthy and fit. Physiotherapists have an occasion to provide such services and use their professional knowledge in this area.
Conclusions. Physiotherapistscan provide services like telephysiotherapy with sets of exercises provided for specific groups of users. This allows for a win-win situation: physiotherapists earn money on a slightly different type of tasks and patients have a professional source of profitable exercises.
Key words:
COVID-19, telephysiotherapy, physical activity, working from home

The symptoms of an overactive bladder in Polish students of physiotherapy

Aneta Dąbek

Aneta Dąbek – The symptoms of an overactive bladder in Polish students of physiotherapy. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 120-126

Abstract
Introduction. Overactive bladder (OAB) is a condition that is diagnosed by at least one of three symptoms: pollakiuria, nocturia, and strong urinary urgency. Overactive bladder is a social disease. It is estimated that problems with OAB affect from 2% to 53% of the population.
Objective. The objective of the study was to assess the incidence of overactive bladder in a group of potentially healthy people and to assess the risk factors for OAB.
Material and methods. The study group consisted of 85 students (58 women and 27 men) of Warsaw Universities, mainly students of courses in the field of physiotherapy. The mean age was 26 (SD = 5.74). The research tools were: the author’s questionnaire, voiding diary, GPPAQ (The General Practice Physical Activity Questionnaire) and the strip test.
Results. The analysis of data obtained from voiding diaries showed that the most common symptom of OAB was strong urinary urgency (33 people – 39%), followed by pollakiuria (21 people – 25%) and nocturia (15 people – 18%). There was a significant correlation between strong urinary urgency and gender (p = 0.03) and between strong urinary urgency and physical activity (p = 0.04).
Conclusions. 1. The group of potentially healthy students experienced symptoms of overactive bladder, such as pollakiuria, strong urinary urgency and nocturia. 2. The most common symptom of overactive bladder was urinary urgency. 3. Strong urinary urgency was more common among women and physically inactive people.
Key words:
overactive bladder, risk factors, physical activity
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku
1 2 3