Izvodljivost i učinak učestalosti robotom potpomognutog treninga hoda na funkcije hoda kod djece s cerebralnom paralizom – Jednostruko slijepa, randomizirana pilot studija

Moza Obaid Saeed Alyahyaee, Jinwoong Cheong, Meeyoung Kim

Moza Obaid Saeed Alyahyaee, Jinwoong Cheong, Meeyoung Kim – The feasibility and effect of robot-assisted gait training frequency on gait functions in children with cerebral palsy – A single blinded, randomized pilot study –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 297-303

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8iRS

Sažetak
Uvod. Cilj ove studije je istražiti izvodljivost i učinak učestalosti robotom potpomognutog treninga hoda (RAGT) na funkcije hoda kod djece s diplegičnom cerebralnom paralizom (CP). Pretpostavili smo da će RAGT s povećanom učestalošću (4 puta tjedno) rezultirati većim poboljšanjima nego RAGT s uobičajenom učestalošću (2 puta tjedno).
Materijali i metode. Četrnaest sudionika s diplegičnom CP podijeljeno je u dvije grupe koje su primale samo RAGT na različitim učestalostima. Grupa za tretman (TG) primila je 24 sesije, dok je kontrolna grupa (CG) primila samo 12 sesija tijekom 6 tjedana. Procjenjivane su mjere bruto motoričke funkcije (GMFM) D, GMFM E, hodna udaljenost (test hoda od 6 minuta), brzina (test hoda od 10 metara), ravnoteža (Pedijatrijska skala ravnoteže) i kvaliteta hoda (Edinburška vizualna ocjena hoda). Podaci su prikupljeni dva puta, prije i nakon perioda intervencije RAGT. Također, izvodljivost je procijenjena sigurnošću te stopama regrutacije, usklađenosti i pridržavanja.
Rezultat. Došlo je do značajnog poboljšanja u GMFM D, GMFM E, hodnoj udaljenosti, ravnoteži i kvaliteti hoda u obje grupe (p < 0.05). Brzina hoda značajno se poboljšala samo u TG. Razlika u kvaliteti hoda je veća u TG (p < 0.01) u usporedbi s CG (p < 0.05). Stopa regrutacije bila je 70%. 100% regrutiranih sudionika usklađeno je s intervencijom i pridržavalo se iste. Nisu prijavljeni nikakvi neželjeni događaji.
Zaključak. RAGT s povećanom učestalošću mogao bi inducirati veće poboljšanje funkcija hoda od RAGT-a s uobičajenom učestalošću kod djece s diplegičnom CP.
Ključne riječi
rehabilitacija, robotika, hodanje, cerebralna paraliza
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Virtualna stvarnost naspram ravnotežne grede u hodanju djece s cerebralnom paralizom spastične hemiplegije: Randomizirano kontrolirano usporedno ispitivanje

Mohanad M. Madboly, Khaled A. Olama, Hamada E. Ayoub, Doha H. Al-Afify, Doaa Saeed, Walaa A. Abd El-Nabie

Mohanad M. Madboly, Khaled A. Olama, Hamada E. Ayoub, Doha H. Al-Afify, Doaa Saeed, Walaa A. Abd El-Nabie – Virtual reality versus balance beam on walking performance in children with spastic hemiplegic cerebral palsy: A randomized controlled comparative trial –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 222-228

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8E30

Sažetak
Pozadina. Virtualna stvarnost i ravnotežna greda široko su priznati kao izuzetno uspješan pristup poboljšanju ravnoteže kao i performansi hodanja među djecom koja pate od cerebralne paralize spastične hemiplegije (CP). Svrha. Cilj ove studije bio je usporediti utjecaj virtualne stvarnosti i ravnotežne grede na performanse hodanja (ravnotežu i funkcionalni kapacitet hodanja) u djece s hemiplegijskom CP. Sudionici i metode. Ukupno sedamdeset petoro djece s hemiplegijskom CP, uključujući 31 dječaka i 44 djevojčice, u dobi od 7 do 11 godina oba spola, uključeno je u ovu studiju. Sudionici su nasumično raspoređeni u tri grupe (n = 25), A (kontrolna grupa) i B, C (grupe za studiju). Sva djeca primila su dizajnirane programe fizioterapije temeljene na neurološkoj razvojnoj tehnici, uz dodatak vježbi ravnoteže i hodanja za kontrolnu grupu A, trening virtualne stvarnosti za grupu B i trening ravnotežne grede za grupu C. Program liječenja primjenjivan je tri puta tjedno tijekom tri uzastopna mjeseca, trajajući jedan sat po sesiji. Sva djeca su klinički pregledana prije i poslije tretmana korištenjem HUMAC sustava za ravnotežu i nagib, te testa hodanja od 6 minuta (6mWT) za procjenu ravnoteže, odnosno funkcionalnog kapaciteta hodanja. Rezultati. Došlo je do značajnog poboljšanja u ravnoteži i 6MWT kod sve tri grupe nakon tretmana u usporedbi s predtretmanom (p < 0.001). Štoviše, mjerene varijable grupa B i C pokazale su znatno poboljšanje u odnosu na grupu A (p < 0.01), dok između grupa B i C nije bilo značajne razlike (p > 0.05). Zaključci. Trening virtualne stvarnosti i ravnotežne grede imaju učinkovit utjecaj na poboljšanje ravnoteže i performansi hodanja.
Ključne riječi
ravnotežna greda, cerebralna paraliza, funkcionalni kapacitet hodanja, hemiplegičan, virtualna stvarnost
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Sposobnosti senzorne obrade u odnosu na motoričke sposobnosti kod djece s različitim tipovima cerebralne paralize

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat – Sensory processing abilities in relation to motor capabilities in children with different types of cerebral palsy –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 173-181

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF88A7

Sažetak
Pozadina i svrha: Djeca s cerebralnom paralizom imaju problema s obradom senzornih informacija kao i s motoričkim sposobnostima, što dovodi do teških razvojnih poteškoća. U ovoj studiji cilj nam je bio procijeniti povezanost sposobnosti senzorne obrade i motoričkih sposobnosti kod djece s cerebralnom paralizom te procijeniti učinak tipova cerebralne paralize na sposobnosti senzorne obrade i motoričke sposobnosti.
Materijali i metode: U studiju je uključeno sto djece oba spola s cerebralnom paralizom, u dobi od 4 do 10 godina, odabranih iz ambulante za pedijatrijsku rehabilitaciju Fakulteta fizikalne terapije Sveučilišta u Kairu, koji su ispunjavali kriterije uključenja. Sva djeca procijenjena su pomoću Kratkog senzornog profila za mjerenje sposobnosti senzorne obrade, Sustava klasifikacije grubih motoričkih funkcija za mjerenje grubih motoričkih vještina i Sustava klasifikacije manualnih sposobnosti za mjerenje finih motoričkih vještina.
Rezultati: Postojala je značajna korelacija između GMFCS-a, MACS-a i ukupnog rezultata SSP-a, kao i niska energija, osjetljivost na dodir, osjetljivost na okus i miris, osjetljivost na pokret, te potreba za traženjem senzacija (P ≤ 0.05*). Nije bilo značajne korelacije između auditivnog filtriranja i vizualno-auditivne osjetljivosti s GMFCS-om i MACS-om (P = 0.676 i 0.266, respektivno). Uočene su statistički značajne varijacije među različitim tipovima CP-a u pogledu SSP-a i motoričke procjene (P ≤ 0.05*).
Zaključak: Studija je pokazala da sposobnosti senzorne obrade utječu na motoričke sposobnosti kod djece s cerebralnom paralizom.
Ključne riječi:
sposobnosti senzorne obrade, motoričke sposobnosti, cerebralna paraliza
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Poboljšana sposobnost mišića ruke nakon 6 tjedana vježbanja stiskanja teniske loptice kod djece sa spastičnom cerebralnom paralizom

Irmantara Subagio, Nengteng Manik, Rahmat Putra Perdana, Putra Sastaman B, Erna Yantiningsih, Raja Mohammed Firhad Raja Azidin, Slamet Raharjo

 

Irmantara Subagio, Nengteng Manik, Rahmat Putra Perdana, Putra Sastaman B, Erna Yantiningsih, Raja Mohammed Firhad Raja Azidin, Slamet Raharjo – Improved hand muscle ability after 6 weeks of squeezing a tennis ball exercise in children with spastic cerebral palsy –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 73-77

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8753

Sažetak
Djeca s cerebralnom paralizom obično su manje fizički sposobna u usporedbi s tipično razvijajućim vršnjacima. To je uglavnom zbog nedostatka tjelesne aktivnosti i vježbanja tijekom djetinjstva. Ako adolescenti i odrasli s cerebralnom paralizom ne dobiju dovoljno vježbanja, to bi moglo rezultirati smanjenom pokretljivošću i fizičkom kondicijom. Vrlo je važno započeti liječenje cerebralne paralize kada je dijete još mlado. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti kako bi djeca sa spastičnom cerebralnom paralizom mogla imati koristi od poboljšanja funkcije mišića ruke stiskanjem spužvaste teniske loptice tijekom vježbi jačanja ruku. Studija je implementirala pravi eksperimentalni dizajn s kontrolnom grupom prije i poslije testa. Ova metodologija omogućila je rigorozno i sustavno istraživanje, osiguravajući pouzdane i valjane rezultate. Dvanaest dječaka u dobi od 15 do 17 godina, koji su svi dijagnosticirani sa spastičnom cerebralnom paralizom, sudjelovalo je u vježbama stiskanja spužvaste teniske loptice kao dio programa intervencije. Vježba stiskanja spužvaste teniske loptice od 30 minuta uključuje 4-6 setova od 15-20 ponavljanja s pasivnim odmorima od 30 sekundi. Propisani režim uključuje provođenje vježbe četiri puta tjedno tijekom šest tjedana. Prije i nakon intervencije, korišten je dinamometar za hvat ruke kako bi se procijenila snaga mišića ruke djece sa spastičnom vrstom cerebralne paralize. Tehnike analize podataka primijenjene su koristeći nezavisni uzorak t-testa s razinom značajnosti od 5%. Rezultati su pokazali prosječnu snagu mišića desne ruke nakon intervencije između kontrolne vs. eksperimentalne grupe (4,36 ± 1,35 kg naspram 34,16 ± 3,34 kg (p = 0,000)), prosječnu snagu mišića lijeve ruke nakon intervencije između kontrolne vs. eksperimentalne grupe (2,31 ± 0,49 kg naspram 30,18 ± 2,08 kg (p = 0,000)). Nalazi istraživanja sugeriraju da redovito vježbanje stiskanja teniske loptice, provedeno četiri puta tjedno tijekom razdoblja od šest tjedana, može donijeti značajna poboljšanja u funkcionalnosti mišića ruke kod djece dijagnosticirane sa spastičnom tipom cerebralne paralize. Nalazi sugeriraju da uključivanje ovih aktivnosti u tretmanske procedure može pružiti značajnu vrijednost osobama s ovom posebnom bolešću.
Ključne riječi
cerebralna paraliza, djeca, spastični tip, vježba s teniskom lopticom
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Effect of Minds in Motion program on vestibular function and balance in children with hemiplegia: A randomized controlled study

Dina Mohammed Mustafa Abdelhamid, Emam Hassan El Negmy, Hoda Ishac AbuMoussa, Samah Attia El Shemy


Dina Mohammed Mustafa Abdelhamid, Emam Hassan El Negmy, Hoda Ishac AbuMoussa, Samah Attia El Shemy – Effect of Minds in Motion program on vestibular function and balance in children with hemiplegia: A randomized controlled study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 170-178

Abstract
Purpose. To investigate the effect of Minds in Motion (MiM) program on vestibular function and dynamic balance in children with hemiplegia.
Methods. Thirty children with hemiplegic cerebral palsy (CP) of both genders with age ranged from 6-12 years were randomly assigned into two groups of equal number; Group (A) (control group), received specially designed physical therapy program for 3 months, Group (B) (study group), received MiM vestibular exercise program in addition to the specially designed physical therapy program given to the control group for 3 months. Vestibular functions and stability indices were assessed for all children before and after treatment using cervical vestibular evoked myogenic potentials (cVEMPs) device and biodex balance system (BBS) respectively.
Results. The results of the present study showed statistically significant improvement within both groups when comparing their pre and post-treatment mean values of stability indices and VEMP amplitude. Post-treatment significant improvement was also observed in the amplitude asymmetry ratio (AAR) in the study group compared with the pre-treatment mean values while no significant change was detected in the control group. Also, no significant changes were detected in P1, and N1 latencies in both groups after treatment. Statistically significant differences were observed in all measured variables between both groups in favor of the study group while there was no significant difference between both groups when comparing the post-treatment mean values of P1 and N1 latencies.
Conclusion. Minds in motion program is an effective modality that can be used for improving the vestibular functions and balance capabilities in children with hemiplegic CP.

Key words:
cerebral palsy, hemiplegia, minds in motion, vestibular function, balance

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Body composition and spasticity in children with bilateral cerebral palsy

Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa


Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa – Body composition and spasticity in children with bilateral cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 174-185

Abstract
Objective. The objective of this study was to identify the correlation between body composition of children with cerebral palsy and the degree of spasticity in the muscles of the lower limbs.
Material and methods. The study included a group of 59 independently walking children aged 8 to 16 with spastic diplegia. The control group included 59 children without central movement disorders – students at Primary School No. 25 in Sosnowiec. The research included: 1) assessment of body composition and its components using the TANITA MC-780 S MA scale; 2) assessment of the degree of spasticity according to the modified Ashworth scale; 3) calculations of BMI indices in accordance with the recommendations of the World Health Organization (WHO) and BMI OLAF developed by the Children’s Memorial Health Institute in Warsaw.
Results. The most severe spasticity, both in the right and left lower limbs, was observed in the extensors of the ankle joint. In turn, the mildest spasticity was observed in the group of flexors of the knee joint of the right and left lower limbs. The greater the degree of spasticity in the muscles of the lower limbs, the greater the deficit in fat-free mass and muscle mass in the lower limbs.
Conclusions. Children with CP have deficits in terms of muscle mass. The deficit of muscle tissue depends on the degree of spasticity of the proximal muscle groups of the lower limbs.
Key words:
body composition, spasticity, cerebral palsy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Online-based versus photos-based home programs on upper extremity functions for children with hemiplegic cerebral palsy following botulinum toxin injection

Eslam E. Hassan, Khaled A. Mamdouh, Samia A. Abdel Rahman, Tarek E.I. Omar

Eslam E. Hassan, Khaled A. Mamdouh, Samia A. Abdel Rahman, Tarek E.I. Omar – Online-based versus photos-based home programs on upper extremity functions for children with hemiplegic cerebral palsy following botulinum toxin injection. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 112-116

Abstract
Background. Online-based home program allows continuous care at any time controls the economic demand and is considered as a perfect method for infection control. This study was conducted to study the effect of adding online-based versus photos-based home program to the traditional physical therapy program, on hand grasping skills and range of motion of wrist extension and forearm supination of the affected upper extremity for children with hemiplegic cerebral palsy following botulinum toxin A injection. Materials and methods. Thirty children with hemiplegic cerebral palsy were classified into two equal groups (A and B). Both groups received traditional physical therapy program in clinic in addition to online-based home program for group (A) and conventional photos-based home program for group (B). The measured variables were the grasp domains of Quality of Upper Extremity Skills Test and range of motion of wrist extension and forearm supination using electronic digital goniometer for the affected upper extremity before as well as after three successive months of treatment. Results. The study revealed significant improvement of all measured variables in both groups in post treatment compared to pretreatment values. Regarding between groups comparison, there was significant improvement in group (A) post treatment regarding grasp domain score compared to group (B), while there was non-significant difference regarding the range of motion of wrist extension and forearm supination. Conclusion. Adding online-based home program is more effective than adding photos-based home program to the traditional physical therapy program in improving hand grasping skills in children with hemiplegic cerebral palsy.
Key words:
botulinum toxin A, cerebral palsy, online-based home program, upper extremity functions
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

An evaluation of gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jacek Sołtys

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jacek Sołtys – An evaluation of gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 189-196

Abstract
Cerebral palsy (CP) belongs to the group of dysfunctions in which impairment of the gait function is a constant element. The goal in rehabilitation is to steer the process of compensation in such a way that the gait pattern produces a minimum of disturbances and limitations in locomotion. Objective evaluation is essential for purposes of planning rehabilitation and monitoring outcome. Since the evaluation of gait can be parameterized, the authors have presenting methods for making such an evaluation, concentrating on two types of tests. The possibility of evaluating gate symmetry is presented, based on the use of the Parotec® system, along with evaluation based on analysis of particular gate markers, using the Zebris system. Certain practical remarks are given in the conclusion, essential for planning and managing the course of rehabilitation for children with cerebral palsy.

Key words:
Cerebral Palsy, evaluation of gait disturbances, rehabilitation

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Some possibilities for alleviating gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy, in the light of baropedographic tests: a preliminary report

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jerzy Pietruszewski, Małgorzata Matyja

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jerzy Pietruszewski, Małgorzata Matyja – Some possibilities for alleviating gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy, in the light of baropedographic tests: a preliminary report. Fizjoterapia Polska 2003; 3(3); 217-223

Abstract

Background. A pathological gait stereotype often occurs in children with cerebral palsy. The effort is made during rehabilitation to alleviate some of the symptoms, but this requires a precise survey of the component factors involved in the abnormal gait pattern that can be remedied. Atypical methods are sometimes used in rehabilitation, and their suitability also needs objective verification. Material and methods. Our study presents the possibilities for objective gait evaluation using baropedographic tests based on the Parotec® system. The possibilities of improving gait symmetry are also presented, using the example of children undergoing rehabilitation for cerebral palsy who have also been receiving botulin injections or the so-called inhibitive plaster casts. Results and Conclusions. These additional therapeutic devices facilitate further treatment and have a positive impact on improving the symmetry of gait in these children. We also found that this testing can be a valuable source of information for the therapist, pointing out which parameters of abnormal gait should be focused on during further rehabilitation.

Key words:
Cerebral Palsy, evaluation of gait disturbances, botulin, inhibitive plaster casts
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Comparison of motoric activity of American and Polish children with cerebral palsy during rehabilitation

Iwona Kasior-Szerszeń, Wanda Stryła

Iwona Kasior-Szerszeń, Wanda Stryła – Comparison of motoric activity of American and Polish children with cerebral palsy during rehabilitation. Fizjoterapia Polska 2006; 6(1); 7-12

Abstract

Background. Common features of cerebral palsy in children are movement and posture disorders. The most disturbed sphere is motorics. Movement disorders include spastic limb paresis, unvoluntary movements, coordination and balance disturbances. The aim of this report was to compare motor efficiency concerning manual and locomotive functions as well as life activities in Polish and American children. Material and methods. Study material involved 100 Polish children and 107 children from USA. Survey method was used. Results. The results were compared with respect to locomotor and manual functions in Polish and American children. Statistically significant differences were obtained. Conclusions. 1. The level of disability was higher in American children than in Polish children. 2. Manual and locomotive functions in American children were more limited. 3. Everyday child care concerning basic life activities leads to chronic fatigue, frustration, depression and in consequence to disturbances in normal family life.

Key words:
cerebral palsy, rehabilitation, motoric activity
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
1 2 3