Fizioterapija za osobe s intelektualnim teškoćama

Damian Durlak

 

Damian Durlak – Physiotherapy for individuals with intellectual disabilities –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 78-82

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8AB4

Sažetak
Intelektualne teškoće pogađaju 1 do 3% populacije, s većim postotkom među stanovnicima zemalja u razvoju. Zbog moguće pojave ograničenja kretanja kod osoba s intelektualnim teškoćama, fizioterapija može biti neprocjenjiv element podrške pacijentima za bolje funkcioniranje. Međutim, potrebno je razumijevanje ključnih problema u radu s pacijentima iz ove skupine. Ovaj članak posvećen je uvođenju teme intelektualnih teškoća i pitanjima na koja bi fizioterapeuti trebali obratiti pažnju pružajući zdravstvene usluge.
Ključne riječi:
fizioterapija, intelektualna teškoća, invaliditet
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Big Data i medicinska statistika u fizioterapiji

Damian Durlak

Damian Durlak – Big Data and medical statistics in physiotherapy. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 47-51

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20BAB4

Sažetak
Donošenje odluka je težak zadatak u životu svakog čovjeka. Fizioterapeuti u praksi svoje profesije mogu trebati pristup vrijednim informacijama koje će im pomoći donijeti preciznije odluke i razumjeti uzorke uočene u prikupljenim podacima. Veliki podaci i medicinska statistika ovdje mogu pomoći. Cilj ovog članka je približiti ovu temu.
Ključne riječi:
Big Data, medicinska statistika, donošenje odluka
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Fizioterapija s osobama koje su promijenile spol

Damian Durlak

 

Damian Durlak – Physiotherapy work with transgender individuals . Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 36-40

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AF58

Sažetak
Transrodno pitanje je izazovno područje medicine, iako prati čovječanstvo gotovo od samih početaka. To uključuje transseksualizam – nespojivost mentalnog spola i registriranog spola. Transrodne osobe teže promijeniti svoj spol hormonskom terapijom i kirurškim zahvatima. U svom radu, fizioterapeuti mogu susresti transrodne osobe u različitim fazama terapije. Kako bi se izbjeglo dodatno psihičko opterećenje za transrodne pacijente, važno je da fizioterapeuti razumiju specifičnosti transseksualizma i pitanja na koja trebaju obratiti pažnju tijekom obavljanja svoje profesije. Cilj rada je prikazati što je transrodno pitanje i kako fizioterapeut treba raditi s transrodnim osobama.
Ključne riječi:
fizioterapija, transrodno, transseksualizam
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Ubezpieczenie społeczne fizjoterapeutów

Damian Durlak


Damian Durlak – Ubezpieczenie społeczne fizjoterapeutów. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 116-119

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143Sbq

Streszczenie:

Fizjoterapeuci ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu są szczególnie narażeni na wypadki przy pracy. Istniejące w Polsce ubezpieczenie społeczne umożliwia im jednak zabezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy. W niniejszym artykule zawarto najważniejsze kwestie dotyczące definicji i rodzajów ubezpieczeń społecznych, z jakich mogą korzystać fizjoterapeuci. Opisano powiązanie między prawem pracy a ubezpieczeniem społecznym. Przedstawiono również świadczenia, jakie przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ze względu na wymagającą pracę oraz ryzyko wypadku przy pracy istotne jest, aby fizjoterapeuci byli świadomi swoich praw i obowiązków, a w razie potrzeby – by korzystali z ubezpieczenia społecznego.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne, fizjoterapeuci, ubezpieczenie wypadkowe, wypadki przy pracy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. polskim

Intellectual property law in physiotherapy

Damian Durlak

 

Damian Durlak – Prawo własności intelektualnej w fizjoterapii. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 134-136

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF83B

Abstract
Intellectual property law applies to many spheres of everyday work activity. In many moments we reach for someone else’s inventions, and sometimes we ourselves become the author of literary, photographic or audiovisual works. Also, physiotherapists, during their work, can become authors of non-material works, e.g. photos or recordings of treatments performed according to their original design. Appropriate knowledge of intellectual property law can help to avoid problems related to the use of other people’s inventions in one’s own work, as well as to prevent unauthorized access and dissemination of created works. The aim of this article was to present briefly the issues related to intellectual property law, which also apply to physiotherapists.
Key words:
physiotherapy, intellectual property law, intangible works
Only Polish version available

Physiotherapeutic methods of treatment of sexual disorders associated with pain

Damian Durlak


Damian Durlak – Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 50-53

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B1A1

Streszczenie

In a holistic assessment of the patient’s health, it is worth considering not only the physiological and psychological, but also the sexual zone. It has a strong influence on the assessment of the quality of human life. Understanding a patient’s problems, especially when it comes to pain-related sexual dysfunction, is essential for successfully treating ailments. Physiotherapists can also use appropriate therapy to support drug and psychological treatment.

Słowa kluczowe:
physiotherapy, sexual dysfunction, pain, dyspareunia

Tax changes and self-employment by physiotherapists

Damian Durlak


Damian Durlak – Zmiany podatkowe a prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 84-87

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Az0J

Abstract

A physiotherapist running or thinking of starting his/her own business must take into account many factors affecting business profitability. All predictable costs, as well as sudden crises and geopolitical changes should be considered due to their significant impact on the ability to continue running the business. Recent changes in tax policy and geopolitical turmoil make the analysis even more difficult, and its results not always optimistic.

Keywords:
physiotherapists, tax changes, inflation, self-employment

Article only in Polish language

Ethical and psychological issues of oncological physiotherapy

Damian Durlak


Damian Durlak – Kwestie etyczne i psychologiczne fizjoterapii onkologicznej. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 44-46

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6Sbq

Abstract
Every year, canceris diagnosed in an increasing number of patients. Any diagnosis that confirms cancer causes enormous stress and trauma to the patient. Poor mental state may result in a lack of willingness to cooperate with a physiotherapist, and, as a result, hinder the overall treatment process. Physiotherapists should pay special attention to the principles of ethics in the profession and the possibilities of psychological support of patients during therapy. Reducing stress in patients and gaining their trust might help them recover faster.

Key words:
physiotherapy, oncology, ethics, psychological support

Artice only in Polish language

Coaching jako narzędzie motywowania fizjoterapeutów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Damian Durlak


Damian Durlak – Coaching jako narzędzie motywowania fizjoterapeutów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 144-148

Abstract
Introduction. Professional development is crucial for specialists in all fields. Physiotherapists also should take care of their professional and educational development. Coaching is able to help them set and achieve goals.
Objectives. This article was focused on characterization of coaching and its possible use among physiotherapists.
Methods. Review of the literature was used, consisting of articles about coaching among medical professionals.
Results. The vast majority of articles emphasize coaching’s positive qualities and effectiveness in medical professionals’ professional, educational and personal development. Few drawback were mentioned – mostly the need to appropriately match time and theme of the meetings with specific medical professions.
Conclusions. Coaching is still not a popular topic around physiotherapists. It should be more widespread, to encourage further development, independently from the level of education or professional experience.

Key words:
physiotherapists, coaching, professional development, competences, qualifications

Labour law for physiotherapists in Poland

Damian Durlak


Damian Durlak – Prawo pracy dla fizjoterapeutów w Polsce. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 30-36

Abstract
Every employee is responsible for their basic knowledge of labour law. Getting acquainted with relevant laws and regulations may save an unaware employee from being sued by the employer or provide grounds for pursuing their claims when the employer violates the employee’s interest. This is particularly important in the case of medical professionals. Physiotherapists, as employees of one of the medical professions, are covered by different regulations regarding, for example, working hours or remuneration for work outside working hours. The prevailing COVID-19 pandemic additionally contributed to the introduction of new regulations that would change the way medical employees perform work. The objective of this study is to present the most important information about labour law from the point of view of a physiotherapist.

Key words:
physiotherapy, labour law, COVID-19, medical professions

Article only in Polish language
1 2 3