Straipsniai

Focused and radial shock wave in orthopedics and physiotherapy

{:pl}Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania w leczeniu fali uderzeniowej, a zwłaszcza analiza wyników badań dotyczących wpływu zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej na leczenie stawów rzekomych, zwapnień okołobarkowych, ostróg piętowych, zapaleń powięzi podeszwy stopy, zapaleń ścięgien, zapaleń przyczepów mięśniowych itp.{:}{:en}This article aims at presenting current knowledge about shock wave therapy and especially analysing the results

Selected aspects of pulmonary rehabilitation

{:pl}Nasza publikacja podsumowuje aktualną wiedzę na temat rehabilitacji medycznej, a zwłaszcza rehabilitacji oddechowej.{:}{:en}Our review article summarizes current knowledge on medical rehabilitation with special emphasis on rehabilitation in respiratory conditions.{:}{:zh}Our review article summarizes current knowledge on medical rehabilitation with special emphasis on rehabilitation in respiratory conditions.{:}{:ru}Our review article summarizes current knowledge on medical rehabilitation with special emphasis on rehabilitation in respiratory

Prognostic efficacy of Berg Balance Test in assessing the risk of fall in patients after stroke

{:pl}Wstęp. Ryzykiem upadku w ciągu pierwszego roku po udarze zagrożonych jest około 40% chorych. Podejmowane są liczne próby znalezienia prostego a jednocześnie czułego testu, który pozwoliłby wyselekcjonować osoby o szczególnie wysokim ryzyku upadku.{:}{:en}Background. The risk of fali within the first year after a cerebral stroke amounts to approximately 40%. Numerous attempts have been made to propose a simple, yet sensitive

Assessment of changes in the excitability of the medial antebrachial cutaneous nerve caused by localised cooling procedures

{:pl}Wstęp. Niskie temperatury są stosowane w terapii między innymi ze względu na ich działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne.{:}{:en}Background. The reasons for taking advantage of low temperatures for therapeutic purposes include their anaesthetic and anti-inflammatory effeets.{:}{:zh}Background. The reasons for taking advantage of low temperatures for therapeutic purposes include their anaesthetic and anti-inflammatory effeets.{:}{:ru}Background. The reasons for taking advantage of low temperatures for

Efficacy of the PNF method in rehabilitation for activities of daily living in late post-stroke patients

{:pl}Wstęp. Rozwój wiedzy na temat złożoności uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz mechanizmów plastyczności neuronalnej wskazuje, iż tradycyjne podejście do rehabilitacji osób po przebytym udarze mózgu nie jest już wystarczające.{:}{:en}Background. Our increasing knowledge on the complexity of CNS injuries and mechanisms of neuronal plasticity indicates that the traditional approach to rehabilitation of stroke patients is no longer adequate.{:}{:zh}Background. Our increasing knowledge

Neuromuscular Skelettal Plasticity (N.A.P.). Moving on from Traditional Physiotherapy Concepts

{:pl}Background. N.A.P. (Neuromuscular Skeletal Plasticity) an integrative neuro-orthopaedic concept to facilitate motor strategies in daily life.{:}{:en}Background. N.A.P. (Neuromuscular Skeletal Plasticity) an integrative neuro-orthopaedic concept to facilitate motor strategies in daily life.{:}{:zh}Background. N.A.P. (Neuromuscular Skeletal Plasticity) an integrative neuro-orthopaedic concept to facilitate motor strategies in daily life.{:}{:ru}Background. N.A.P. (Neuromuscular Skeletal Plasticity) an integrative neuro-orthopaedic concept to facilitate motor strategies in daily

Physical exercises to ameliorate the sequelae of osteoporosis

{:pl}Wstęp. Objawy osteoporozy takie jak złamania, ból, zaburzenia przewodu pokarmowego i czynności oddechowej oraz zmiana postawy ciała widoczne są dopiero po wielu latach.{:}{:en}Background. The manifestations of osteoporosis, such as fractures, pain, disorders of gastrointestinal and respiratory func-tion, and postural deformities, become evident only after a number of years.{:}{:zh}Background. The manifestations of osteoporosis, such as fractures, pain, disorders of gastrointestinal and

The use of the 6-minute walk test for the assessment of exercise tolerance of post-CABG patients in early hospital rehabilitation

{:pl}Wstęp. W literaturze przedmiotu można było spotkać doniesienia dotyczące oceny wydolności pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych.{:}{:en}Background. The assessment of exercise tolerance in CABG patients has been the subject of research.{:}{:zh}Background. The assessment of exercise tolerance in CABG patients has been the subject of research.{:}{:ru}Background. The assessment of exercise tolerance in CABG patients has been the subject of research.{:}{:lt}Background. The assessment

Standards of competence in the physiotherapist profession

{:pl}Wstęp. Od początku lat 90-tych w Polsce rozpoczęto prace nad standardami kwalifikacji zawodowych. Standardy zawierają ogólny opis zadań zawodowych ujętych w kontekście rozpatrywanego zawodu wraz z zarysem związanych z nim umiejętności i kwalifikacji.{:}{:en}Background. Work on standards of professional aualifications was started in Poland in the 1990's. The standards contain a general description of professional tasks in the context of the

Preliminary results of rehabilitation according to a Rehabilitation Protocol in the early post-operative period after arthroscopic, transportal single – and double-bundle reconstruction of the anterior cruciate ligament with semitendinosus and gracilis tendons

{:pl}Wstęp. Uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego powodują znaczne upośledzenie funkcji całej kończyny dolnej i zaburzenia czucia proprioceptywnego.{:}{:en}Background. Damage to the anterior cruciate ligament results in marked functional impairment of the entire lower extremity and pro-prioceptive deficits.{:}{:zh}Background. Damage to the anterior cruciate ligament results in marked functional impairment of the entire lower extremity and pro-prioceptive deficits.{:}{:ru}Background. Damage to the anterior cruciate ligament